Samhällsutveckling och planering

Här finner du översiktsplanen och andra styrande dokument som formar Simrishamns kommuns framtida utveckling.

Genom en genomskinlig bubbla ses staden Simrishamn ovanifrån. Genom bubblan ser du husen nedanför, många med röda tegeltak. Bortanför husen grönskar det och du kan se strand längre bort, det angränsande havet och den blå himlen med vita moln.

Framtidsplaner för hela kommunen eller mindre områden

Våra planer kan omfatta hela kommunens yta eller specifika delområden. De sträcker sig över lång eller kort tid och varierar i detaljnivå.

Målet med vår planering är att skapa ett hållbart samhälle, främja utveckling och utgöra en del av den övergripande samhällsplaneringen. Där balanseras olika samhällsintressen mot varandra samtidigt som individuella rättigheter beaktas.

Översiktsplanen är viktig för kommunens planerings- och visionsarbete

Översiktsplanen är ett av våra viktigaste planeringsverktyg och visionsdokument. Den berättar hur vi vill att mark, vatten och den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas.

Just nu arbetar vi fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Klicka här för att läsa mer om processen med att utveckla den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun.

Här kan du läsa mer om kommunens detaljplaner

En detaljplan berättar hur marken eller vattnet får användas inom ett särskilt område och hur det är tillåtet att byggas. Klicka här för att komma till pågående detaljplanearbete i Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hör av dig till Kontakt Simrishamn om du vill få kartor utskrivna och hemskickade till dig. Vi kan även tillhandahålla tillgänglighetsanpassade digitala planer efter förfrågan. Kontakt Simrishamn kan du besöka på Stadshuset på Stortorget i Simrishamn, nå via mail kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret