More Than One Story Official Homepage

More Than One Story is a unique and powerful card game which builds bridges between people of all ages, backgrounds and cultures. It is being used by schools, municipalities and organizations all over Sweden and has been spread in over 30 languages by our partners around the world.

Kortspelet More than one story, med sin färgrika illustration som påminner om en rysk docka. Foto: Kate Visonj

Bakgrund

Under hösten 2011 visade SVT den nigerianska författarens Chimamanda Ngozi Adichies föreläsning om den fara som finns när människor bara hör endast en berättelse om ett folk, om ett land, om en grupp eller om en individ (The Danger of a Single Story).

Hon pratade om hur vi behöver flera berättelser om varandra för att undvika att fastna i segregation, fördomar och främlingsfientlighet. Dessa tankar har inspirerat oss på kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn att utveckla en praktisk metod på hur vi kan arbeta aktivt för integration, förståelse, nyfikenhet och respekt mellan människor i olika åldrar och från olika bakgrund och kulturer.

Metod och syfte

Tillsammans med elever och andra medborgare i Simrishamn utvecklade vi ett nytt kortspel som vi kallar More Than One Story (Mer än en berättelse). Första utgåvan var på svenska och engelska. Varje kort ger förslag på vad den ena spelaren kan berätta om sig själv för den andra eller de andra spelarna. Spelarna turas om att dra ett kort och övar sedan på att berätta om sig själva och att lyssna på när andra berättar sina historier.

Användningsområden

More Than One Story använts överallt där människor möts, bland annat på skolor, inom äldreomsorg, fritidsverksamhet, inom föreningsverksamhet, på arbetsplatser och på konferenser. Spelarna vittnar om hur de har lärt känna klasskamrater eller arbetskamrater mer och kunde ofta se varandra med nya ögon. Spelet presenteras och används på olika evenemang, festivaler och konferenser runt om i världen för ökad integration, förståelse och folkhälsa.

Samarbetspartners

Med stöd och priser från The United Nations Alliance of Civilizations och The World Forum for Democracy har kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn och sina samarbetspartners runt om i världen tryckt och distribuerat fler än 75 000 kortlekar av More Than One Story till individer och organisationer på över 30 olika språk.

Olika sätt att delta i projektet

Kommuner och organisationer kan köpa in kortspelet More Than One Story till sina verksamheter, personal, och evenemang. Individer kan bjuda in vänner, arbetskamrater och andra till att spela More Than One Story. En sponsor kan välja att köpa in kortlekar som distribueras till sina egna kunder, konferensbesökare och personal eller även som en gåva till olika lokala skolor och verksamheter.

Beställning av spelet

Kommuner och organisationer kan beställa spelet genom att mejla till oss på e-postadressen: morethanonestory@simrishamn.se

Företag kan beställa via vår samarbetspartner, Ohlsson & Lohaven eller via webbshoppen Smarta saker.

Beställ More Than One Story (ohlssonlohaven.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ More Than one Story (smartasaker.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privatpersoner som bor i Simrishamn kan köpa kortleken på Simrishamns bibliotek och på Österlens museum.

För mer information om projektet, vänligen kontakta:
Seth Selleck, projektsamordnare
Kultur- och fritidsförvaltingen
Järnvägsgatan 2
272 80 SIMRISHAMN
E-post: seth.selleck@simrishamn.se

Vill du vara med och skapa ett mer öppet och inkluderande samhälle, vidga dina horisonter och få nya perspektiv?

Uppmuntrar till samtal

Face to Face är ett initiativ av projektet More Than One Story. För att uppmuntra till samtal mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer, sprider vi användningen av en symbol i vardagen.

Pratbubbla som symbol

En pratbubbla med tre punkter är vår symbol. När du vill, var du vill, kan du bära symbolen och skicka följande budskap till människor i din omgivning: ”Prata gärna med mig om du vill. Tillsammans bygger vi broar.”

Skapa nyfikenhet

När du träffar andra med samma symbol får du veta att du är välkommen att prata med dem. Det kan ta tid innan du börjar se människor som bär symbolen men flera kommer säkert att bli nyfikna på din. Deras frågor kan ge dig en chans att fördjupa samtal medan du sprider ett meningsfullt budskap.

Skapa din egen symbol

Du kan rita eller trycka symbolen i vilka färger du vill, på pins eller på kläder och saker du bär. Vi uppmuntrar individer, skolor, organisationer och arbetsplatser att sprida denna text, prata om möjligheterna som Face to Face skapar, samt ordna kreativa aktiviteter där deltagare kan rita, trycka och måla sina egna symboler.

För mer information, eller för att berätta om hur du deltar i Face to Face, kontakta oss gärna. Vi välkomnar dina berättelser och bilder!
E-post: morethanonestory@simrishamn.se
Hemsida: www.simrishamn.se/mtos

The card game More Than One Story is a practical method of working actively for integration, understanding, healthy curiosity and respect between people of all ages, backgrounds and cultures.

We post the latest news about our project on our Facebook page “More Than One Story”. By “liking” this page you will receive updates.

More Than One Story on Facebook (facebook.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wherever you live, our international office in Sweden can help you find the best way to order our card game. Just send an e-mail to: morethanonestory@simrishamn.se

About the project and how to get involved

The Department of Culture and Leisure of Simrishamn, Sweden is using More Than One Story at local, regional and national events. We are also spreading the game to schools and organizations throughout Sweden, while coordinating our international network.

Partner organizations

Together with our partner organizations, we have printed over 75 000 decks of More Than One Story in over 30 languages. We estimate that over 1,5 million people have played the game. More Than One Story can be a powerful teambuilding tool for members, employees, volunteers, and for participants at events.

Print with your own logos

Our partner organizations print their own versions of More Than One Story in the languages of their choice, with their own logos on the boxes and a card about their organization in the deck.

Partner organizations may be able to seek funds for printing More Than One Story as part of a larger project. Organizations may also find sponsors which wish to fund the printing of their More Than One Story editions. In return, sponsors can gain visibility on a card inside these editions. More Than One Story can also be a powerful fundraising tool.

Please contact us

If you, your company, or your organization would like to know more about our network and how you can get involved, please contact us at: morethanonestory@simrishamn.se

During the autumn of 2011, Swedish Television broadcasted the Nigerian writer, Chimamanda Ngozi Adichie’s, lecture entitled “The Danger of a Single Story”, talking about the danger that arises when people hear only a single story about a country, a culture, a group or an individual.

Practical method

She stated how important it is for us to have more than one story about each other in order to avoid prejudice, segregation and racism. These thoughts inspired the staff of the Department of Culture and Leisure of Simrishamn, Sweden, to develop a practical method of working actively for integration, understanding, healthy curiosity and respect between people of all ages, backgrounds and cultures.

Developed with students

Together with students and other members of the community of Simrishamn, we developed a new card game, More Than One Story. The first edition was printed in 2012 in English and Swedish. Since then over 75,000 card games in 30 different languages have been printed.

Letting go of prejudices

We spent over six months developing the More Than One Story card game together with secondary school students and adult volunteers. As we worked together, we tested many possible cards and began to notice which ones produced the desired effect, to help people let go of prejudices and come closer to each other. We avoided cards which focused upon opinions or superficial questions. Instead we found that cards which dealt with feelings and memories or dreams were the most effective.

Building bridges

While developing the game, we played More Than One Story with students, teachers and counselors at schools, with youth visiting homes for the elderly, with staff and visitors at the local youth center and library, as well as with mixed groups of all ages at our local cultural center. These pilot groups provided us with useful input. Their spontaneous reactions and reflections convinced us that our game achieves its purpose of building bridges between people. Players developed a greater appreciation of their classmates/workmates, seeing them in a different light. The atmosphere of openness and sharing which was created by playing More Than One Story touched many and encouraged us to invite others to join our project.

Awards

Since then the project has continued to grow and spread. The More Than One Story project was awarded with the Intercultural Innovation Award 2014 by the United Nations Alliance of Civilizations and the BMW Group. In 2015 More Than One Story was chosen as the winner of the Council of Europe’s Democracy Innovation Award by the participants of the World Forum for Democracy in Strasbourg.


Face to face sympol - en pratbubbla med tre prickar.

Face to Face

Face to Face is an initiative of the More Than One Story project. In order to encourage conversation between people of all ages, backgrounds and cultures, we are promoting the use of a symbol in daily life.

Look for the speech bubble

A speech bubble with three dots is our symbol. Whenever you want, wherever you are, you can wear this symbol to send the following message to the people around you: “Feel free to talk with me. Let’s build bridges.”

Welcome to talk

When you meet others with the same symbol, you will know that you are welcome to talk with them. It may take time before you see people with the symbol; however, some will surely ask you about yours, and this will give you a chance to deepen conversations as you spread a powerful message.

Make your own symbol

You can draw or print the symbol in any colour, onto pins or onto clothes you wear and things you carry. We encourage individuals, schools, organisations, and workplaces to share this text, talk about the possibilities which Face to Face creates, and invite people to activities where they can print, draw and paint their own symbols.

More information

For more information, or to let us know how you are participating in Face to Face, please contact us. We welcome your stories and pictures.
E-mail: morethanonestory@simrishamn.se
Website: www.simrishamn.se/mtos

Contact/Kontakt
Kultur- och fritidsförvaltingen
Järnvägsgatan 2
272 80 SIMRISHAMN

www.morethanonestory.org
www.simrishamn.se/mtos