Vuxenutbildning och Campus Österlen

Kommunal vuxenutbildning, kallas även för Komvux, är till för dig över 20 år som har behov av utbildning och kompetensutveckling. Campus Österlen är en plats för vuxnas lärande på olika nivåer. Utbildningsutbudet styrs av arbetsmarknadens behov med syfte att stärka den lokala och regionala kompetensförsörjningen samt att möjliggöra för flera att vara fortsatt bofasta på Österlen.

Simrishamns vuxenutbildning har ett brett utbildningsutbud. Från SFI, grundläggande och gymnasial utbildning till Campus Österlens yrkeshögskola och universitetskurser. Genom vårt samarbete med olika utbildningsanordnare och övriga kommuner i Skåne, erbjuds vuxenstuderande en mångfald kurser och utbildningar. Vi har även ett väglednings- och lärcentrum där man kan träffa studie- och yrkesvägledare och specialpedagog samt har tillgång till datorer och tentamensservice. I samverkan med kommunens olika arbetsgivare anordnas även olika uppdragsutbildningar.

Lärcentrum

Lärcentrum är till för dig som är vuxenstuderande, här kan du också skriva din tentamen.

På Lärcentrum finns studiemiljöer där du kan möta andra studerande, få stöd i dina studier, bedriva självstudier, få tillgång till teknisk utrustning och tillgång till tentamensservice. Genom Lärcentrums tekniska utrustning kan du möta dina studiekamrater som finns på andra orter eller ta del av distansundervisning online.

Du kan även boka tid med studiehandledare och specialpedagog.

Lärcentrum finns på Fredsdalsgatan 7 och har öppet vardagar 9-15:30.

Tentamen, prövning och nationellt prov

Distansstuderande på Komvux samt på eftergymnasiala vuxenutbildningar har möjlighet att göra nationella prov, prövningar samt tentamen på Lärcentrum.

För att få skriva tentamen på vårt Lärcentrum måste du vara folkbokförd i Simrishamns kommun. Vi är kvalitetscertifierade av NITUS.

För tentamen, kontakta oss på e-post: larcentrum@simrishamn.se

Prövning

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på en hel kurs. Du läser in kursen på egen hand, ingen handledning eller lärarhjälp ingår. Du skaffar och bekostar själv litteratur till prövningen. En prövning är inte studiemedelsberättigande. Max två prövningar per sökande och halvår.

Anmälan till prövning

Våren: Senast 28 februari, anmälan öppen från 1 januari.

Hösten: Senast 30 augusti, anmälan öppen från 1 juli.

Om du blir antagen meddelas du cirka 3 veckor efter sista ansökningsdag. Du får därefter ytterligare information om betalning och villkor för prövning. Betyg ska bifogas din anmälan.

Avgifter

Prövning vid ej godkänt betyg Kostnadsfritt
Prövning vid godkänt betyg eller tidigare ej läst kurs 500 kr

För att boka prövning, kontakta oss på komvux@simrishamn.se

Vuxenutbildningen
Kontakt med vuxenutbildningen, både kommunal vuxenutbildning och Campus Österlen.

Direktnummer till våra studie- och yrkesvägledare:

Charlotte Larkin: 0414-81 95 41
Emmelie Sköld: 0414-81 95 48
Fredsdalsgatan 7, 272 35, Simrishamn
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret