Medling och ungdomstjänst

Här kan du läsa vad medling innebär och få information om ungdomstjänst

Medling

Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att samtala om det som har hänt. Erbjudande om medling sker via polis eller socialtjänst men initiativet kan också komma från gärningsperson eller brottsutsatt. Under mötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna. Att delta i medling är alltid frivilligt. Medlingsmötet förbereds noga. Inför det gemensamma mötet träffar medlaren gärningsperson och brottsoffer först var för sig.

Medling riktar sig till dig som är mellan 12–21 år som begått brott. Genom att delta i medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för vad du gjort. Medlingen innebär en möjlighet att kunna be om förlåtelse och förklara varför det blev som det blev.

Medling kan hjälpa dig som brottsoffer att gå vidare. Att mötas ger dig chansen att få ett ansikte på den som utsatte dig för brott. Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.

Medlingsverksamheten utförs av Familjeteamet.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd – ett straff – som du mellan 15 – 21 år kan bli dömd till i tingsrätten och kan vara mellan 20 – 150 timmar. Påföljden ersätter ett högre bötesstraff och kortare frihetsberövande. Ungdomstjänst innebär att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och kan kombineras med påföljden ungdomsvård.

Innan tingsrätten dömer till ungdomstjänst gör socialtjänsten en lämplighetsbedömning som utgår från din livssituation och din attityd till ungdomstjänst och dess innehåll. Tingsrätten dömer och det är socialtjänsten som verkställer påföljden.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret