Österlens museums appar

Med våra appar kan du upptäcka gamla Simrishamn, hur klimatet påverkat staden samt bli guidad till våra fornlämningar i det österlenska landskapet.

Fuktiga och blanka kullerstenar i skymningsljus mellan gatuhus i pastellfärger.

Österlens museum har producerat två appar:

  • Simrishamn 900 år
  • Fornminnen på Österlen.

Apparna är gratis att ladda ner och finns att hämta i valfri app-butik. Här nedan kan du läsa mer om innehållet i våra appar.

Appen Simrishamn 900 år

I den här appen hittar du en stadsvandring, en klimatpromenad genom staden och en guide till museets utställning Simrishamn 900 år.

Svimraros nämns år 1123

För 900 år sedan uppmärksammades Simrishamn som plats första gången i skrift. Om man får tro kungasagorna i Heimskringlan, vill säga. Sigurd Jorsalafar kom år 1123 till platsen som han benämner Svimraros, med 300 skepp i följe. Os betyder mynning och finns också i andra ortnamn som till exempel Västerås (västra Aros) och Osby. Namnet Svimraros kan tolkas som ”Svimbers mynning”, det vill säga Tommarpsåns utlopp.

Sillastad

Simrishamn är en av Skånes minsta städer och har idag ca 7 000 invånare. Som när det gäller de flesta städer kan Simrishamn visa upp perioder av uppgång och fall, av pest och krig som minskat och plågat stadens befolkning.

Här har skett ständig inflyttning och utflyttning av personer och grupper. Hit kom lübeckarna för att köpa upp sill under medeltiden. Många stannade kvar. Hit kom köpmän från hela södra Sverige för att sätta upp sina verksamheter och flyktingar från Östersjöländerna i perioder.

Härifrån flyttade de som ville skaffa sig högre utbildningar, de som for till Amerika, Bornholm eller Tyskland för att skaffa sig ett bättre liv och de som inte fann arbete under rationaliseringstider. En stad i ständig förändring.

Vi har plockat ut 16 platser som vi vill berätta om och som går att besöka via appen. Här får du veta mer om byggnader, parker och människor, vardag och nöjen och allt som hör en småstad som Simrishamn till.

Klimatpromenad i Simrishamn

Den här delen av appen handlar om klimatet och är ett samarbete mellan Österlens museum och SMHI. På fem platser i Simrishamn berättar Lena Alebo, före detta museichef, om historiska klimathändelser som extremväder, stormar, havsnivåförändringar och vattenhushållning. De historiska tillbakablickarna följs upp av Anna Blomqvist, från SMHI, som ger en nulägesanalys och prognos för framtiden. Temat är både aktuellt och spännande.

Utställningen Simrishamn 900 år

Den här delen av appen innehåller utställningstexter och ett rikt bildmaterial. Med hjälp av QR-läsaren i appen kan du också få ytterligare information när du besöker utställningen.

Utställningen Simrishamn 900 år speglar platsens 900-åriga historia ur många olika perspektiv – som sillastad, köpmansstad och turiststad. I utställningen på våning 2 i museet ligger staden utbredd mellan landsbygden i väster och havet i öster. Här möter man stadens invånare och får via föremål, texter och filmer lära mer om händelser och utveckling.

Teman som skildras är fiske och sjöfart, kyrka och makt, krig och katastrofer, handel och köpmän, barn och unga, hantverk och industri, nöje och turism. Tidsperspektivet är 1100-talet till 1900-talet.

Fornminnen på Österlen

Kulturlandskapet på Österlen har mycket att berätta för den som är nyfiken och uppmärksam. Här finns synliga spår av mänsklig närvaro och aktivitet från stenåldern och framåt. Österlens museum driver sedan flera år tillbaka projektet "Se och vårda", där vi med bidrag från Länsstyrelsen tar hand om och tillgängliggör ett stort antal fornlämningar.

Från stenålder till medeltid

I appen ”Fornminnen på Österlen” har vi valt ut 14 platser som berättar om Österlens förhistoria, från stenåldern fram till medeltiden. Med appen i handen kan du ge dig ut och upptäcka ett kulturlandskap med flera tusen år på nacken.

De fornminnen som representerar stenåldern i vår app är främst dösar och gånggrifter. De byggdes av stenåldersbönder för 5500 - 5000 år sedan. I närheten av de stora gravarna har en grupp av människor bott, kanske ett par familjer. Men efter deras boplatser finns inget synligt ovan jord.

Hällristningar från bronsåldern

Från bronsåldern för ca 3000 år sedan kommer de spännande hällristningarna, som vi har flera av på Österlen. Samtida med hällristningarna är högarna, som ofta ligger placerade på höjdsträckningar och syns vida omkring.

Skeppssättning från vikingatiden

Järnåldern, som vi kallar perioden 500 f Kr till 1050 e Kr, inbegriper också vikingatiden. I Östra Herrestad har vi funnit en intressant koppling mellan en runsten och en skeppssättning från vikingatid.

Spåren från medeltiden

Det mest kända minnesmärket från medeltiden är naturligtvis Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Men det finns mer att upptäcka. I Gladsax ligger resterna efter fru Ides borg från 1300-talet. Om fru Ide och Gladsaxehus spännande historia kan du läsa mer i appen.

Kontakt och öppettider Österlens museum
Österlens museum på Storgatan
Öppettider:
Onsdag - fredag kl. 12-17
Helgfri lördag kl. 10-14
Midsommarafton 21/6 stängt

Sommaröppet 2/7 – 1/9:
Tisdag – fredag kl. 11-17
Lördag – söndag kl. 11-15