Barn och utbildning

Välkommen till våra skolor på Österlen – från förskola till Nova gymnasium. Vår kommun är en stor kommun till ytan med skånska mått mätt, med Simrishamn och 61 byar. Förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola finns därför både i byarna och i Simrishamns tätort. Klass 5A i Borrby skola är regerande mästare i Vi i femman!

Klass 5A Borrby skola vann Vi i femman 2023!

Grundskola upp till och med årskurs fem erbjuds i Sankt Olof. I Kivik, Gärsnäs och Borrby finns skolor till och med årskurs sex. I Simrishamn finns grundskola från förskoleklass till årskurs nio.

Efter avslutad grundskola finns möjligheten att fortsätta studierna på Nova gymnasium. Här får eleverna en bra plattform för valfrihet senare i livet, antingen de väljer högskoleförberedande program eller yrkesinriktade i lärlingsform med nära koppling till Österlens näringsliv.

Vår vuxenutbildning har ett brett utbud, från SFI, grundläggande och gymnasial utbildning till Campus Österlens yrkeshögskola och universitetskurser, liksom uppdragsutbildningar i samarbete med arbetsgivare. I vårt väglednings- och lärcentrum kan man träffa studie- och yrkesvägledare och specialpedagog, här finns också tentamensservice.

Anpassad skola

Anpassad skola är en egen skolform som vänder sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I Simrishamn finns både anpassad grundskola och gymnasieskola där undervisningen bedrivs i ändamålsenliga lokaler i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet Ett mindre fritidshem finns också i anslutning till grundskolan.

Kulturskolan

Kulturskolan är mer än en vanlig kulturskola. Vi erbjuder en rad olika ämneskurser på fritiden, en omfattande Kulturgaranti för elever i grundskolan och en öppen verksamheten på sommarlovet: Sommarkulturskolan.

Kulturskolan har dessutom fått priset ”Region Skånes kulturpalett” för sitt barnperspektiv och framstående arbete med kultur för, av och med barn och unga.

Kulturskolans kurser har hög kvalitet och ett brett utbud av instrument och olika genrer. Musik, solosång och körer, dans i ämnena balett, street, jazz, orientaliskt, dansmix och contemporary. Konstklubb, film/tv/animation, barnrytmik, teater och drama, singer-songwriter och flera cirkuskurser med allt från luftakrobatik till jonglering.

Kulturgarantin

Kulturgarantin för grundskolan säkrar alla barns rätt till kultur. Elever i kommunal grundskola garanteras kontinuerlig, professionell kultur, till exempel teaterföreställningar och konstutställningar varje läsår. Vi var först i Sverige med att ha en kulturgaranti och har blivit förebild för många andra kommuners arbete med kultur för barn och unga.

Naturskolan Österlen

Naturskolan Österlen ligger vid havet, nära Stenshuvuds nationalpark och Kiviks musteri. Den ger elever i grundskolan tillgång till naturen som klassrum för att lära mer om djur, natur och hållbarhet.

Familjecentralen

Familjecentralen har sin verksamhet på närsjukhuset i Simrishamn och där har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn.