Barn och utbildning

Ett sammanhållet utbildningssystem, från förskolan och uppåt, är viktigt för att barn och elever ska få ut mesta möjliga av sina skolår. Vi har alla del i studentmössan!