Barn och utbildning

Livslångt lärande med valfrihet på Österlen

Utbildning av barn, unga och vuxna i vår kommun är organiserad i en gemensam förvaltning: barn- och utbildningsförvaltningen.

Förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola finns både i byarna och i Simrishamns tätort. Grundskola upp till och med årskurs fem erbjuds i Sankt Olof. I Kivik, Gärsnäs och Borrby finns skolor som erbjuder verksamhet till och med årskurs sex. I Simrishamn finns grundskola från förskoleklass till årskurs nio, varav årskurserna 7–9 bedrivs som ett samlat högstadium på Korsavadsskolan.

Det finns även fristående alternativ till våra kommunala förskolor och grundskolor i kommunen.

Efter avslutad grundskola finns möjligheten att fortsätta studierna på Nova gymnasium. Nova gymnasium erbjuder högskoleförberedande program och yrkesprogram i lärlingsform. Lärlingsformen har en nära koppling till Österlens näringsliv och en bra grund för anställningsbarhet.

Anpassad grund- och gymnasieskola (grund- och gymnasiesärskola) är en egen skolform som vänder sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I Simrishamn finns anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Ett mindre fritidshem för barn i åldern 6–12 år finns i anslutning till grundskolan.

Simrishamns vuxenutbildning har ett brett utbildningsutbud. Från SFI, grundläggande och gymnasial utbildning, även anpassad grund- och gymnasieutbildning till Campus Österlens yrkeshögskola och universitetskurser. Vi har även ett väglednings- och lärcentrum där man kan träffa studie- och yrkesvägledare och specialpedagog samt har tillgång till datorer och tentamensservice. I samverkan med kommunens olika arbetsgivare anordnas även olika uppdragsutbildningar.

Utöver våra lagstadgade verksamheter erbjuder kommunen kulturskola. Vi erbjuder en rad olika ämneskurser på fritiden, en omfattande Kulturgaranti för elever i grundskolan och en öppen verksamheten på sommarlovet: Sommarkulturskolan.

Naturskolan Österlen är en unik resurs i vår kommun och ger elever i grundskolan tillgång till naturen som klassrum för att lära mer om djur, natur och hållbarhet.

Familjecentralen har sin verksamhet på närsjukhuset i Simrishamn och där har vi samlat det mesta som  familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn.