Simrishamns kommuns vänorter

Simrishamns kommun deltar i Östersjösamarbetet. Det gör vi bland annat genom vänortsutbyte med Sandvig-Allinge på Bornholm, Palanga i Litauen, Kołobrzeg i Polen och Barth i Tyskland.

Sandvig-Allinge på Bornholm

Denna mindre ort på Bornholm har vi det äldsta samarbetsavtalet med. Man talar gärna om ”mångårig vänskap” i avtalet och nämner att den första båtförbindelsen mellan orterna var på plats redan 1895. Däremot säger man inte när vänortsavtalet kom till. Vid stadshusinvigningen 1953 fick Simrishamn den stora krukan (som står i entrén) av sin vänort. Den 12 juni 1955 anornades en stor ”vänskapsfest” i Simrishamn för 400 inbjudna, med mat och dricka. Kan det ha varit ett jubileum? Troligen överenskoms om ett vänskapsförhållande redan i början av förra århundradet.

Bornholm är en dansk ö i södra Östersjön, belägen 40 km sydost om Skåne och cirka 170 km från Köpenhamn. Vid klart väder kan man se Bornholm från Simrishamn. Läs mer om Bornholm här.

Palanga

12 juni 1991 godkände kommunfullmäktige samarbetsavtalet mellan Simrishamn och Palanga, en stad i västra Litauen, norr om Klaipeda. Med sitt läge vid Östersjökusten är staden en populär semesterort under sommarmånaderna. Läs mer om Palanga här (på engelska).

Kołobrzeg

Mot bakgrund av de demokratiska förändringarna i Europa utvecklades samarbete mellan Kolobrzeg och Simrishamn i maj 2001. Kolobrzeg är en känd kurort i Polen vid Östersjön vars gamla delar förstördes under andra världskriget men som återbyggts. Läs mer om Kołobrzeg här.

Barth

Samarbetsavtal finns sedan den 18 april 1997. Barth är en stad i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland.
I avtalet står bland annat ”Genom ömsesidig vänskap med Simrishamn ges utrymme för möjligheter till ett ökat kreativt tänkande och lärande inom turism, skola, kultur, arbetsmarknad, sport och miljö och planering.” Läs mer om Barth här.