Lekplatser i Simrishamns kommun

Leken är ett effektivt sätt för barn att ta till sig och repetera upplevelser, prova, testa och på så sätt förankra kunskapen inom sig själva och utvecklas som människor. I Simrishamns kommun finns det gott om alternativ för barnen att leka. På denna sida kan du på vår kommunkarta se alla lekplatser som finns i vår kommun.

Omfattande insatser inom forskning har gett oss ökade kunskaper om att leken är barns metod för att närma sig vuxenlivet. Därför satsar vi på bra lekplatser för våra barn.

I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och för enskild lek. Den sociala funktionen är viktig eftersom den minskar anonymiteten och ökar kontak­ten. Dels mellan barnen och dels också mellan föräldrar.

Därför är det viktigt att lekplatsen är socialt samlande. Detta försöker vi åstadkomma med trivsamma sittplatser med god rumslighet, där man har bra överblick och där man kan uppleva parkens grönska, sol och skugga m.m.

På vår kommunkarta hittar du var våra lekplatser finns samt fördjupad information om dessa.

Här kommer du till vår kommunkarta.