Lekplatser

I vår kommun finns det många fina lekplatser och utegym. Här på sidan kan du läsa mer.

Lekplats med boulebana och utegym i Östra Tommarp. Fram i bild syns ett sandområde där det står en rutschkana, en lekstuga i trä och ett lektåg. Bortanför tåget en nedgrävd trampolin och bortanför det finns boulebanor. På andra sidan av det området skymtas utegymmet. Omgivande träd är gröna och himlen är dramatiskt blå med vita moln.

Klicka här för att hitta alla våra lekplatser på kommunkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattande insatser inom forskning har gett oss ökade kunskaper om att leken är barns metod för att närma sig vuxenlivet. Därför satsar vi på bra lekplatser för våra barn.

I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och för enskild lek. Den sociala funktionen är viktig eftersom den minskar anonymiteten och ökar kontak­ten. Dels mellan barnen och dels också mellan föräldrar.

Därför är det viktigt att lekplatsen är socialt samlande. Detta försöker vi åstadkomma med trivsamma sittplatser med god rumslighet, där man har bra överblick och där man kan uppleva parkens grönska, sol och skugga m.m.

På vår kommunkarta hittar du var våra lekplatser finns samt fördjupad information om dessa.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret