Personligt ombud

Om du är 18 år och uppåt, har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud.

Ett personligt ombud kan ge dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras. Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet och avgörs från fall till fall.

Vi arbetar tillsammans

Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt och är fristående från myndigheter:

  • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
  • Vi arbetar långsiktigt för att nå dina mål
  • Flexibelt arbete utifrån din situation
  • Arbetar för att skapa bra kontakt med sjukvård och olika myndigheter
  • Du kan när som helst välja att avsluta din kontakt med personligt ombud.
Tidsbegränsad hjälp

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Vi påtalar brister i systemen

Vår uppgift är också att upptäcka och påtala de brister i serviceutbudet som gör att klienternas behov inte blir tillgodosedda. Myndigheterna har möjlighet att kvalitetssäkra sina verksamheter utifrån de påtalade systembristerna.

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer

Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna betyder mycket för vårt arbete. De har en viktig roll för att nå de klienter som har störst behov och behöver stöd av personligt ombud.

På gång under våren -23

25 maj ”Berätta aldrig det här” Välkommen till en inspirerande och hoppfull kväll med föreläsaren och författaren Frida Boisen 

Frida delar med sig av sin personliga resa när hennes mamma tog sitt liv och berättar hur hon hanterade skam, skuld, tystnad, hemligheter och till slut bröt tystnaden. Idag har hon en mängd verktyg som hon delar med sig av, där hopp och berättande är viktiga ledstjärnor.

Under kvällen leder Frida ett panelsamtal kring olika ämnen som rör psykisk hälsa tillsammans med Mikael Cadier, personligt ombud och Sofia Spetz, anhörigkonsulent.

Vad behöver du som hjälper och hur kan du som själv mår dåligt hitta vägar vidare? Du står inte ensam, det finns hjälp att få!

Plats: Marint centrum, Skeppet

Tid: 25 maj kl. 17.30-19.30

Deltagandet är kostnadsfritt, anmälan klicka här