Vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om vatten- och avloppsverksamheterna i kommunen. Östelen VA sköter vår kommunala försörjning och Miljöförbundet är kontakten för dig med enskilt avlopp.

Två bilder visas. Till vänster en industriell anläggning med hela gaveln i glas med utsikt över vattnet utanför. Bilden är tagen inifrån, rör syns av anläggningen, trappa som går ner från andra plan. Anläggningen är öppet till taket med två rader av lysrör som går längs med taket på insidan. Den högra bilden är av ett glasrör med vatten. Smutsiga partiklar har fastnat på delar av glaset.

Bild av reningsverket i Kivik. Fotograf: Jenny Brandt Grönberg

Österlen VA är vårt kommunala driftbolag för vatten och avlopp

Österlen VA är det gemensamma driftbolaget som driver vatten- och avloppsverksamheterna i Simrishamns och Tomelillas kommuner.

De tillhandahåller anslutningar och drift av vatten- och avloppsförsörjning för drygt 14 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne. Österlen VA ser till att varje abonnent har dricksvatten av hög kvalitet i sin kran och att varje anslutning till avloppsnätet är säker för både människa och miljö.

Österlen VA driver utvecklingsprojekt över kommungränserna för att effektivisera dagens arbete och bidra med lösningar för att möta framtidens utmaningar. Det kommunöverskridande arbetet ger Simrishamns och Tomelillas kommun, en större stabilitet som kommer ur tillgången till en bredare kompetens.

All information om kommunalt vatten och avlopp i Simrishamns kommun hittar du här på Österlen VAs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österlen VAs uppdrag

Uppdraget för en allmän kommunal vatten- och avloppsanläggning är främst att tillhandahålla vattentjänster för dricksvatten, avlopp och dagvatten utifrån de krav som ställs på hälsoskydd gällande bostäder och hushåll.

En kommunal  vatten- och avloppsverksamhet är ansvarig för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för en normal hushållsförsörjning, både vad gäller kvantitet och kvalitet.

Förbrukning av vatten som är utöver en normal hushållsförbrukning är dock inte en kommunal vatten- och avloppsverksamhet skyldig att tillgodose.

Kontakta Österlen VA om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp

Kontakta Österlen VA för att få svar på dina frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Telefon: 0417 – 77 78 00

E-post: kontakt@osterlenva.se

För frågor om enskilt avlopp kontaktar du Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Har du frågor om enskilt avlopp, kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret