Vatten och avlopp

Österlen VA är det nya gemensamma driftbolaget som driver VA-verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommun.

Från och med den 1 september 2020, drivs VA-verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommun av det kommunala gemensamma driftbolaget Österlen VA. All information om kommunalt vatten och avlopp i vår kommun hittar du på Österlen VA:s hemsida.

Här kommer du till Österlen VA:s hemsida.

Österlen VA tillhandahåller trygga anslutningar och tillförlitlig drift av vatten- och avloppsförsörjning för drygt 14 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne. Vi ser till att varje abonnent har dricksvatten av hög kvalitet i sin kran och att varje anslutning till avloppsnätet är säker för både människa och miljö.

Över kommungränserna driver vi utvecklingsprojekt för att effektivisera dagens arbete och bidra med handfasta lösningar för att möta framtidens utmaningar. Det kommunöverskridande arbetet ger oss, och respektive kommun, en större stabilitet som kommer ur tillgången till en bredare kompetens.

Här kan du läsa mer om bildandet av det nya bolaget och bakgrunden till det.

Frågor?

Hör av dig till Österlen VA.

Här kommer du till Österlen VA:s hemsida.

Uppdrag

Uppdraget för en allmän kommunal VA-anläggning är främst att tillhandahålla vattentjänster för dricksvatten, avlopp och dagvatten utifrån de krav som ställs på hälsoskydd gällande bostäder och hushåll. En kommunal VA-verksamhet är ansvarig för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för en normal hushållsförsörjning, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Förbrukning av vatten som är utöver en normal hushållsförbrukning är dock inte en kommunal VA-verksamhet skyldig att tillgodose.

Enskilt avlopp

Har du frågor om enskilt avlopp så kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00