Kulturskolan

Kulturskolan Simrishamn har spetskompetens för att med hög kvalitet ge barn och unga möjlighet att utveckla sina konstnärliga uttryck samt stärkas och utvecklas som individer. Kulturskolan ska stärka lärande genom estetiska läroprocesser samt tillgängliggöra kultur för barn och unga i Simrishamns kommun. Kulturskolans verksamheter utgår från en värdegrund baserad på delaktighet, demokrati och barnperspektiv.

Fuktiga och blanka kullerstenar i skymningsljus mellan gatuhus i pastellfärger.

Uppdraget är att enligt förutsättningarna ovan erbjuda och tillgängliggöra kultur med hög kvalitet för barn och unga i Simrishamns kommun, dels en resurs för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser inom skolans uppdrag dels i eget utövande på fritiden. Undervisningen ska hålla hög kvalitet och hög tillgänglighet. Verksamheten ska erbjuda verksamhet med hög tillgänglighet som ökar kommunens attraktivitet som bostadsort för barnfamiljer. Kulturskolan utgår från FNs Barnkonvention (alla barns rätt till kultur, uttryck och delaktighet), Simrishamns kommuns styrdokument samt, för Kulturgarantin, även skolans styrdokument.

På Kulturskolan kan du välja ämneskurser för de flesta instrument samt sång, film, dans, konst, cirkus, foto, singer-songwriter och babyrytmik.

Kulturgarantin i Simrishamn är en modell för kultur i skolan som inspirerat många kommuner sedan starten 2005. Den grundas helt på barnkonventionen och skolans styrdokument.

Till Naturskolan kommer elever från förskola till och med gymnasium för att lära mer om natur och miljö i en spännande och varierande omgivning alldeles intill Östersjön, Stenshuvuds nationalpark och Kiviks musteris äppelodlingar.

Sommarkulturskolan, som är en satsning från Simrishamns kommun, vilar på Barnkonventionens värdegrund och är en viktig mötesplats för många barn och unga.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret
Kulturskolan
Kulturskolan/Godsmagasinet
Stenbocksgatan 9
Simrishamn