Vanliga frågor om grundskola

Förskoleklass och grundskola årskurs 1 till 9 är en obligatorisk skolform. Det innebär att skolplikt inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år.

Aktuellt!

Nu är det dags för barn födda 2018 att söka till förskoleklass. Ansökningstiden stänger den 15 januari 2024.

Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten börjar i förskoleklassen. Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning i allmän skola.

Hemkommunen, där barnet är folkbokfört, ska se till att ett skolpliktigt barn får utbildning enligt skollag och läroplaner. Huvudmannen ska se till att en elev fullgör sin skolgång. Det betyder att kommunen kommer att kontakta dig om vi ser att ditt barn inte är antagen till någon skola.

Om du vill senarelägga ditt barns skolstart med ett läsår tar du kontakt med förskolans rektor. Det gör du via mejl till Kontakt Simrishamn.

Ansöka till förskoleklass i den obligatoriska grundskolan

Från mitten av december till mitten av januari kan du som vårdnadshavare göra ditt val gällande vilken skola ditt barn ska påbörja sin obligatoriska skolgång i.
Förskoleklass finns vid alla grundskolor i Simrishamns kommun med undantag för Fredsdalsskolan och Korsavadsskolan.

Ansökan till förskoleklass görs via Simrishamns kommuns e-tjänst. I e-tjänsten finns en lista över de kommunala grundskolorna. Du klickar i rutan för den skola du önskar. Under våren får du ett erbjudande som du ska acceptera eller tacka nej till. Tänk på att båda vårdnadshavare måste acceptera eller neka erbjudandet.
Simrishamns kommun hanterar inte ansökningar till fristående grundskolor eller skolor i andra kommuner. Vill du att ditt barn ska gå i en fristående skola eller i en kommunal skola utanför Simrishamns kommun väljer du ”Annan skola” i e-tjänsten. På detta sätt meddelar du kommunen om ditt barns skolgång.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden skola?

Hemkommunen ska se till att ett skolpliktigt barn får föreskriven utbildning och huvudmannen ska se till att en elev fullgör sin skolgång. Det betyder att kommunen kommer att kontakta dig om vi ser att ditt barn inte är antagen till någon skola.

Jag vill att mitt barn ska stanna kvar i förskolan ytterligare ett år

Om du vill senarelägga ditt barns skolstart med ett läsår tar du kontakt med förskolans rektor. Det gör du via mejl till Kontakt Simrishamn

Mitt barn behöver fritidshemsplats

Om du önskar fritidshemsplats för ditt barn ansöker du om detta i vår e-tjänst.

Mitt barn har kommunal förskoleplats, behöver jag säga upp den om jag vill ha fritidsplats?

Ja, det behöver du. Tänk på att uppsägningstiden är 1 månad. Uppsägningen gör du vår e-tjänst.

Mitt barn har fristående förskoleplats, behöver jag säga upp den om jag vill ha fritidsplats?

Ja, det behöver du. Uppsägningen gör du enligt din förskolas rutin.

När får jag information om skolstart i förskoleklass?

Vi strävar efter att du får information från skolans rektor under sommarmånaderna innan skolstart.

Ansöka till kommunal grundskola och fritidshem

Du ansöker om plats i grundskola och i fritidshem via vår e-tjänst.
I ansökan önskar du vilken skola eller fritidshem du vill att ditt barn ska gå på.

Är du inte folkbokförd i Simrishamns kommun?

Om du är folkbokförd i annan kommun loggar du in med ditt Bank-ID, och godkänner att du vill fortsätta.
Då sker ett personuppslag och du och ditt/dina barn blir tillagda i systemet.
Logga ut och logga in igen. Då kommer allt fungera som om ni bodde i kommunen och ni kan göra en ansökan.

Ansöka till fristående grundskola?

Du måste själv kontakta den fristående skolan du vill att ditt barn ska gå på.
Behöver du kontaktuppgifter till fristående skola kontakta Kontakt Simrishamn

Hur hanteras min ansökan?

  • Din ansökan hanteras av handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Informationen skickas till mottagande rektor om inkommen ansökan och tillhörande uppgifter.
  • Rektor på mottagande skola inhämtar uppgifter från elevens tidigare skola samt meddelar handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen om, beslut, datum för skolstart och klassplacering.
  • Du som vårdnadshavare får ett erbjudande om plats. Erbjudandet måste du tacka ja (accepteras) eller nej (nekas) till. Samtidigt bifogas ett brev med kort information om vad som gäller. Svarstiden är sju (7) dagar.

Om barnet har två vårdnadshavare, måste båda acceptera platserbjudandet innan skolplaceringen kan genomföras.

Får mitt barn skolskjuts?

  • Om du väljer en kommunal skola som ligger nära hemmet, det vill säga i skolans upptagningsområde, kan du ha rätt till skolskjuts. Du behöver inte ansöka om skolskjuts.
  • Om du väljer en kommunal skola som ligger i ett annat upptagningsområde, får du ansöka om skolskjuts.
  • Om du väljer du en fristående skola, får du ansöka om skolskjuts.

Elever som är folkbokförda i Simrishamns kommun och går i årskurs 7, 8 eller 9 får en ungdomsbiljett så snart folkbokföringsadressen i kommunen är känd hos barn- och utbildningsförvaltningen. Ungdomsbiljetten är giltig för resor till och från skolan med kollektivtrafik.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret