Våra förtroendevalda

I vårt register kan du få reda på vilka som representerar dig och ta kontakt med dem. Du hittar information om de förtroendevalda som ingår i kommunens nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, de kommunala bolagen med mera.

Våra förtroendevalda

Du som medborgare har rätt att förvänta dig att våra förtroendevalda politiker ska respektera demokratin och dess spelregler.

Detta genom att iaktta följande etiska regler:

 • Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle och för det politiska arbetet.
 • Respektera offentlighetsprincipen. Låta öppenhet och insyn prägla uppdraget.
 • Arbeta för kommuninvånarnas och samhällets bästa.
 • Vara påläst, sätta sig in i beslutsunderlag före medverkan vid beslut. Värna om sitt oberoende. Bortse från egen och närståendes vinning och själv ta ansvar för att undvika risken att hamna i en jävssituation.
 • Hålla sig till kända fakta, bemöda sig om en konstruktiv och saklig debatt. Vara sanningsenlig, ärlig och hederlig.
 • Visa respekt för personer med andra uppfattningar. Ha en öppen och förtroendefull inställning till kommuninvånarna. Ha flitiga kontakter med medborgarna.
 • Visa respekt för övriga förtroendevalda och för kommunens anställda. De samarbetar för ett gemensamt mål – kommunens bästa!
 • Förvalta kommunens tillgångar och hantera allmänna medel på ett noggrant och ansvarsmedvetet sätt.
 • Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet.
  Politiker har rätt att kräva respekt för sitt eget och närståendes privatliv.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret