Gräsklippning

Arbete på kommunens grönytor och park sker efter behov. Gräsklippning utförs av vår egen driftspersonal från och med 2019. Vid torrt sommarväder sker klippning mer sällan.

Visste du att Simrishamns kommun har:

  • 281 hektar allmän mark
  • 52 669 kvadratmeter plantering
  • 100 hektar naturmark
  • 126 hektar gräsytor