Gräsklippning

Vi har många olika typer av gräsytor att sköta. Beroende på vilken sort det handlar om kan de antingen klippas, slaghackas eller slås. Här berättar vi mer om det och i kartan nedan kan du se var de olika ytorna finns.

Klicka här för att öppna kartan i helskärmsläge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötseltiderna nedan är generella och anpassas efter rådande väderförhållanden.

Vi har många olika typer av gräsytor att sköta

Visste du att Simrishamns kommun har:

  • 281 hektar allmän mark
  • 52 669 kvadratmeter plantering
  • 100 hektar naturmark
  • 126 hektar gräsytor

Bruksgräsmatta

De här gräsmattorna är främst avsedda för lek, bollspel och liknande aktiviteter. Ytorna klipps med gräsklippare 16–20 gånger mellan den 1/4–31/10. Ytorna ska inte klippas kortare än 60 mm.

Högvuxna grästytor

De här ytorna har mellanhögt till högt gräs och är inte avsedda för att vistas på. Vägslänter och dikesrenar ingår i denna kategori. De klipps med en slaghack (som är monterad på en traktor) en gång under maj–juni och en gång under september–oktober.

Ängsytor

Ängsytor är i första hand avsedda att bestå vackra ört- och gräsväxter. Skötseln är därför anpassad för att gynna blomning och återväxt. På de här ytorna slås gräset med maskin och samlas upp för att tas bort, gräset komposteras sedan för att användas som jordförbättring i våra grönytor På de ytor som ska bli ängar får gräset först växa för att sedan slås och tas bort vid två tillfällen mellan den 1/4– 31/10 under tre–fyra år. Detta minskar gräsets tillväxtförmåga och gör att de naturliga örtfröerna som finns i marken får en chans att utvecklas. Efter det fjärde året slås sedan gräset och tas bort en gång/säsong 1/4– 31/10. Det tar ungefär 5–6 år tills en vacker ängsyta tagit form, men redan efter tredje året börjar man se resultat.

Runt ytorna, längs med fastigheter och gångar, klipps gräset för att skapa ett vårdat intryck och på de större ängsytorna klipps gångar upp som går rakt igenom ängarna, för att skapa framkomlighet.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret