Gräsklippning

Arbete på kommunens grönytor och park sker efter behov. Gräsklippning utförs av vår egen driftspersonal från och med 2019. Vid torrt sommarväder sker klippning mer sällan.

Visste du att Simrishamns kommun har:

  • 281 hektar allmän mark
  • 52 669 kvadratmeter plantering
  • 100 hektar naturmark
  • 126 hektar gräsytor

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close