Beläggningsarbete

Underhåll och lagning av kommunens vägnät sker kontinuerligt. Vi underhåller endast de vägar där vi är väghållare. 

Väghållare

Vill du veta vem som är väghållare för en specifik väg?

Här kan du få information om vem som är väghållare för olika vägar.

Beläggningsprogrammet

Beläggningsprogrammet, som ligger till grund för vägar som asfalteras, utformas minst ett år i förväg. Ett flertal faktorer ligger till grund för beläggningsprogrammet, däribland planerade arbeten och underhåll av ledningar samt gatans skick. Asfalteringen sker under perioden April-November eller så långt vädret tillåter. Torr väderlek är en förutsättning för att man ska uppnå bästa möjliga resultat.

Förbättrad tillgänglighet

När vi asfalterar passar vi på, om det finns ett uttalat behov, att rikta kantstenar, byta brunnar och brunnslock samt att förbättra linjemålning och skyltning. I vårt beläggningsarbete strävar vi alltid efter att förbättra tillgängligheten.

Arbetet utförs i flera steg

Asfaltering utförs i flera olika steg och kan ta lång tid från det att vi startar till dess att vi är färdiga. I första steget genomför vi eventuell fräsning av skarvar och byte av brunnar samt övriga anpassningar. I andra steget så lägger vi själva körbanan och de stora ytorna och till sist lägger vi sidor, motlut och anpassningar till infarter med mera. Då det är olika gäng som utför de olika momenten tar ett arbete lång tid att genomföra. Under tiden försöker vi i största möjliga mån att hålla körbanan, gångbanan eller motlut och infarter tillgängliga. Säsongen för asfaltering är april till november. Då säsongen är kort är det inte ovanligt att våra entreprenörer under högsäsong även jobbar under dygnets mörka timmar, vilket kan förorsaka en del oväsen och buller för dig som bor intill.

Ditt ansvar som fastighetsägare

När vi asfalterar så höjs oftast nivån på körbanan med drygt 5 centimeter. Detta innebär att höjdanpassningen till din garageinfart eller entré kan komma att förändras. För att undvika detta försöker vi att fräsa ner befintlig asfalt innan det nya lagret läggs. Detta är dock inte alltid möjligt för att tillgodose en bra dagvattenavrinning. Det kan då bli aktuellt för dig som fastighetsägare att göra anpassningar inne på din fastighet. Denna åtgärd är du som fastighetsägare ansvarig för.

Har du växtlighet och häckar eller uthängande trädgrenar som inkräktar på gatans bredd och höjd är du som fastighetsägare ansvarig för att det som är i vägen klipps in eller beskärs innan vi genomför vår asfaltering. Berörd fastighetsägare kommer i god tid innan få notis om detta genom en lapp i brevlådan med ett datum när det ska vara utfört. Om fastighetsägaren väljer att inte genomföra de åtgärder på sin fastighet som är nödvändiga så kommer Simrishamns kommun att genomföra detta och debitera fastighetsägaren enligt antagen taxa.

Har du redan asfalt på din garageinfart som behöver läggas om?

Tveka inte att kontakta oss. I samband med omläggningen av gatan finns möjligheter för dig som fastighetsägare att på egen bekostnad få din uppfart asfalterad. Kontakta oss så förmedlar vi kontakt till entreprenören som utför arbetet.