Familjeteamet – för dig och din familj

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående. Familjeteamet finns till för barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer.

Flera ungdomar i ring tittar ner i kameran

Familjeteamet erbjuder råd och stödsamtal och arbetar med biståndsbedömda insatser till barn och ungdomar i åldern 0-20 och deras familjer.

Här finns också stöd till dig som är eller har varit våldsutsatt men även till dig som utsatt någon för våld.

För råd och stödsamtal kan familjen eller enskilda vända sig till oss för att få stöd i olika situationer. Det kan handla om exempelvis:

  • Konflikter och bråk
  • Relations- och kommunikationssvårigheter
  • Alkohol och droger
  • Ny familjekonstellation
  • Stöd att skapa rutin och struktur

Stödsamtal är en form av stöd som riktar sig till en eller flera familjemedlemmar. Stödet syftar till att stärka familjens resurser och skapa en känsla av att kunna påverka sin familjesituation.

Så här går det till

  • Råd och stödsamtal är kostnadsfria och registreras eller journalförs inte.
  • Vi har tystnadsplikt men omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • Under råd och stöd erbjuds du upp till tio samtal eller träffar. Om du behöver mer stöd hjälper vi dig att ansöka om det.
  • Familjeteamet arbetar med olika metoder utifrån familjens behov och förutsättningar. Tillsammans med familjen utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar.

Så här når du oss

Besöksadress Familjeteamet: Försörjningsvägen 10.
Du når oss via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Möt Milea Corméry - beteendevetare och familjebehandlare på familjeteamet

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret