Energi, miljö och avfall

Här kan du få mer information om vår energirådgivning, avfallshantering, återvinning samt var du ska vända dig för frågor som rör miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn.

Hos oss kan du få kostnadsfri energirådgivning

Vi har en energirådgivare som erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som privatperson, företagare eller representant för en organisation i vår kommun.

Har du frågor, idéer eller problem inom energiområdet? Varmt välkommen att kontakta vår energirådgivare. Rådgivningen kan även ges på engelska.

Alla vinner på att använda energin effektivare. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effektivt. Du kan läsa mer på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida.

Här kommer du till Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida. Länk till annan webbplats.

 

Här kommer du i kontakt med kommunens energirådgivare:

E-post: EKR@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00

Vad energirådgivaren kan hjälpa dig med

Alla energifrågor. Allt från hur du enklast jämför elavtal till hur du optimerar olika industriprocesser med hänsyn till energival och energianvändning.

Vi erbjuder även kortare inspirationsföreläsningar om energi för organisationer.

 

Ökrab är vårt kommunala renhållningsbolag

Österlens kommunala renhållnings AB (Ökrab) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshantering (sopor) och återvinning i de båda kommunerna. Bolaget Ökrab bildades 1973 och har kontor på Måsalycke avfallsanläggning, två kilometer söder om Sankt Olof. De ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner.

En viktig del för att förbättra miljön i samhället är att minska på vårt avfall. Vill du ha tips och idéer på hur du som privatperson kan tänka kring detta och lära dig mer om sopsortering kan du gå in på Ökrabs hemsida.

Här kommer du till Ökrabs hemsida. Länk till annan webbplats.

 

Miljö-, hälso- och livsmedelstiillsyn i Simrishamns kommun

Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvarar för frågor som rör miljö-, hälso- och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

Här kommer du till Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

 

Sysav har två avfallsanläggningar i kommunen

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med tolv andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs av Sysav. Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.

Här kommer du till Sysavs hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret