Utsmyckningsersättning

För göra våra byar trevligare delar vi ut utsmyckningsersättning till byalag och/eller intresseföreningar i Simrishamns kommun.

Ansökningsinformation och krav

Byalag och intresseföreningar i de olika orterna i vår kommun kan ansöka om utsmyckningsersättning. För att få ta del av ersättningen måste ni vara ett registrerat byalag/intresseförening för antingen en tätort (mer än 200 invånare) eller en småort (mellan 50 och 199 invånare). Som tätort kan ni söka för upp till 10 000 kr och som småort upp till 5 000 kr. I de fall då det finns mer än ett byalag eller intresseförening i en ort, delas ersättningspotten lika.

För att visa att ni är ett registrerat byalag/intresseförening ska ni första gången ni ansöker lämna in stadgar och årsmötesprotokoll (med ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse). Därefter räcker det med att ni lämnar in ett årligt årsmötesprotokoll (med ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse) för att styrka att ni är en aktiv förening

Vilka orter räknas som småorter respektive tätorter?

Tätorter (mer 200 invånare):
Baskemölla · Borrby · Brantevik · Gärsnäs · Hammenhög · Kivik · Sankt Olof · Skillinge · Vik · Vitaby · Östra Tommarp · Östra Vemmerlöv

Kan ansöka om upp till 10 000 kr per ort.

Småorter (50–199 invånare):
Gladsax · Gröstorp · Gyllebo · Hannas · Järrestad · Knäbäckshusen · Raskarum · Ravlunda · Rörum · Sandby · Södra Mellby · Vallby · Vitemölla · Östra Hoby

Kan ansöka om upp till 5 000 kr per ort.

Vad utsmyckningsersättning kan ges till

  • Sommar-, vår- och höstblommor inklusive krukor och jord med mera.
  • Marschaller till Österlen lyser.
  • Julgran inklusive belysning och pynt.
  • Annat – avser endast fysiska utsmyckningsåtgärder på allmän platsmark som kommer hela byn till godo.

Ansök om utsmyckningsersättning

För att ansöka om ersättning ska självservicetjänsten med en kostnadskalkyl fyllas i och lämnas in senast den 31 mars det år som ansökan avser. Om föreningen inte har lämnat in en godkänd redovisning för föregående år påverkar det ersättningsnivån för det följande året.

Det står byalagen fritt att fördela hur ersättningen används, bara det används till ovannämnda utsmyckningar och följer den kostnadskalkylen som angetts i ansökningsblanketten som lämnats in.

Klicka här för att ansöka om utsmyckningsersättning via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att ansöka via självservicetjänsten? Ta kontakt med Kontakt Simrishamn så hjälper de dig. Du når dem på:

Mail: kontakt@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 90 00

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 mars det år då utsmyckningen avses inköpas.

Behöver vi redovisa kvitton?

Ja, senast 31 december samma år som ni tilldelats utsmyckningsersättning ska återredovisning om hur ersättningen använts ske med godkända kvitton.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret