Ny stamledning i Kivik

De senaste åren har belastningen på spillvattennätet i Kivik succesivt ökat i takt med exploatering i närliggande byar. För att kunna ta hand om den ökande mängden spillvatten från hushåll och verksamheter byggs det nu en ny stamledning genom Kivik till reningsverket i Kivik.

Belastningen på spillvattennätet i Kivik har ökat de senaste åren i samband med ökad bebyggelse i Kivik, Vitaby och Ravlunda. I början av 2026 kommer dessutom hela Havängs sommarby med 166 fastigheter att anslutas till det kommunala spillvattennätet, vilket gör att en större spillvattenledning behöver byggas.

"Arbetet med en ny stamledning för spillvatten genom Kivik är en del i ett långsiktigt arbete i denna del av Simrishamns kommun. En förutsättning för att kunna bygga ut med fler tomter och fastigheter är att det finns kapacitet att försörja med dricksvatten men också ta hand om spillvattnet. Reningsverket i Kivik, som togs i drift 2019, är också en viktig pusselbit i det arbetet och i samband med att stamledningen genom Kivik blir klar, så har vi en robust och framtidssäker VA-försörjning här", säger Anand Andersson, gruppchef på Österlen VA.

Samtidigt läggs nya ledningar för dricksvatten och dagvatten och befintliga ledningar på Rusthållarvägen, Bredarörsvägen och Killebacken saneras. Arbetet sker etappvis mellan oktober 2023 och juni 2024. Till hösten 2024 står Södra och Norra Rödjevägen, Moriabacken och Kiviks stora väg på tur.

För mer information, besök Österlen VA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret