Hällristningar och andra fornlämningar

Du kan upptäcka gånggrifter och dösar från stenåldern, hällristningar från bronsåldern, gravhögar från brons- och järnåldern och spår av ruiner från medeltiden. Ta del av våra fornlämningar via våra kulturhistoriska vandringsleder och appar.

Närbild av hällristning.

Det österlenska landskapet är ett kulturlandskap som formats av mänsklig aktivitet under många tusen år. Fornlämningarna är spår efter de människor som en gång levt och verkat här. De hjälper oss att tyda och förstå hur människor har levt och påverkat det kulturlandskap vi ser omkring oss idag.

Vi delar det här landskapet med alla dem som en gång levt här och som lämnat tydliga spår efter sig – och vi delar det med alla dem som kommer efter oss. Här på Österlen finns bland annat gånggrifter och dösar från stenåldern, hällristningar från bronsåldern, gravhögar från brons- och järnåldern och spår av ruiner från medeltiden.

Hitta till fornlämningarna

Österlens museum vårdar ett antal hällristningar och fornlämningar i Simrishamns kommun. Du kan ta del av våra fornlämningar på olika vis:

En grön kulle, Kvesahöj, reser sig mot en blå himmel från en åker.

Kulturhistoriska vandringsleder

Alldeles i närheten av Simrishamn har Österlens museum skapat två kulturhistoriska vandringsleder: Hällristningsleden och Jätteleden.

Hällristningsleden

Vandringsleden går mellan de två större hällristningsfälten i Simrishamn – Yxornas häll och Stenkilsristningen. Leden är cirka 1,5 kilometer lång, fram och tillbaka, och är markerad med korta rödmålade stolpar och röda pilar.

Startpunkt för vandringen och parkering är vid Yxornas häll vid Branteviksvägen. Parkera öster om vägen. Hällristningarna ligger väster om vägen, det är väl skyltat med bra parkering. Här vandrar du genom betesmarker upp till Stenkilsristningen. På vandringen passerar du genom stängsel och vi ber dig att stänga noga efter dig, så att betesdjuren inte kommer ut.

Beställ eller hämta informationsmaterial

I vår folder "Hällristningsleden" finns en karta över vandringsleden och mer information om de båda platserna.

Hämta foldern på museet eller beställ den genom att kontakta Kontakt Simrishamn på:
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Jätteleden

Jätteleden är en vandringsled genom det forntida landskapet söder om Gröstorp. Enligt en urgammal sägen ligger en jätte begravd strax utanför Gröstorp, i utmarkerna till Jarlens ägor i Järrestad. Leden tillgängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför Gröstorp och Pittjestenen – en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Startpunkt för vandringen är vid kanten av gamla Järrestadvägen (väg 1537). Här finns anlagd parkeringsplats, grillplats och informationsskylt om Jätteleden. Vandringen är cirka 1,7 kilometer sammanlagt. Leden är skyltad och finns också med i appen "Fornminnen på Österlen".

Projektet är finansierat med medel från EU:s landsbygdsprogram, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skånes Miljövårdsfond och Gustav VI Adolfs fond.

Beställ eller hämta informationsmaterial

I vår folder "Välkommen att vandra Jätteleden" finns en karta och mer information.

Hämta foldern på museet eller beställ den genom att kontakta Kontakt Simrishamn på:
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Österlens museum driver sedan många år tillbaka projektet "Se och vårda".

Underhåll och inventering

Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar. Vi har avtal med Länsstyrelsen i Skåne där uppdraget är att vårda 19 fornlämningsmiljöer i Simrishamns kommun mot ett ekonomiskt bidrag. Därtill vårdar vi Yxornas häll, som ligger under Statens Fastighetsverk.

Beställ informationsmaterial

Vill du läsa mer om arbetet kan du beställa vår projektrapport till Länsstyrelsen från 2023. Du kan även beställa en broschyr med information om alla våra vårdobjekt och en karta med markerade fornlämningar.

Beställ genom att kontakta Kontakt Simrishamn på:
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Kontakt och öppettider Österlens museum
Österlens museum på Storgatan
Öppettider:
Onsdag - fredag kl. 12-17
Helgfri lördag kl. 10-14
Midsommarafton 21/6 stängt

Sommaröppet 2/7 – 1/9:
Tisdag – fredag kl. 11-17
Lördag – söndag kl. 11-15