Program

Utbildningsutbudet innefattar högskole-, universitets- och yrkeshögskoleutbildningar på hel- eller deltid. Utbildningsanordnaren har undervisning på plats på Campus Österlen samt på distans.

Händer som knackar på ett tangentbord på datorn. Det ligger byggritningar på skrivbordet.

YH-utbildningar med start 2024.

Denna sida uppdateras kontinuerligt för aktuellt utbildningsutbud.

Är du intresserad av en högteknologisk bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då är detta utbildningen för dig!

Syftet med kursen
Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på.
Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis Driftstekniker, Processoperatör, Processtekniker eller Produktionstekniker.

Innehåll

 • Energiteknik 30 poäng
 • Massa- och pappersteknik 20 poäng
 • Miljö och kvalitet 10 poäng
 • Processteknik 1 45 poäng
 • Processteknik 2 35 poäng
 • Processtekniskt arbete 10 poäng
 • Processtyrning 40 poäng
 • Produktion och distribution av värme 20 poäng
 • Råvaror och processer och kemisk industri 20 poäng
 • Smart industri 10 poäng
 • Teknisk engelska 10 poäng
 • Underhållsteknik 20 poäng
 • Examensarbete 30 poäng
 • LIA 1(Lärande I Arbete) 10 poäng
 • LIA 2 (Lärande I Arbete) 20 poäng
 • LIA 3(Lärande I Arbete) 70 poäng

Kursens upplägg
Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng och genomförs på heltid. Utbildningen kommer att präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där de studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själva söka lösningen. Detta genomförs omväxlande i grupp och enskilt.
Utbildningen kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, förutom vissa kursmoment som kommer att genomföras på engelska. Produktionsindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.

Studieform: utbildningen vid Yrkeshögskolan Syd Olofström läses via lärcentrum på Campus Österlen i Simrishamn, med ett antal fysiska träffar på plats i Olofström.

FAKTA
YH-poäng: 400
Behörighet: Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav:

 • Matematik 2

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om du är behörig till utbildningen, även om du saknar vissa formella meriter.

Om du helt eller delvis saknar behörighet till den utbildning du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt. Vill du söka med reell kompetens eller har frågor om utbildningen så kontakta via:

E-post:
magnus.hakansson@olofstrom.se
yhs@olofstrom.se
Telefon: 0454-932 18

Utbildningsstart: Augusti 2024
Studietakt: Heltid (400 Yh-poäng; 2 år)
Studieort: Simrishamn
Utbildningsansvarig: Yrkeshögskolan Syd Olofström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan:
Ansök här Länk till annan webbplats.

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Syftet med kursen
Många kommuner i Sverige har infört den nya titeln stödpedagog, och flera av dem uppger att för få sökanden uppfyller kraven då man försöker rekrytera stödpedagoger. Chanserna till jobb efter utbildningen är med andra ord mycket goda.

Efter avslutad utbildning har du god kunskap i att möta människor inom funktionshinderområdet och du har kompetens och verktyg för att ge stöd så att personerna kan vara aktiva och delaktiga. Du kommer också ha kunskap om hur omgivningsfaktorer och miljö kan ge möjligheter eller försvåra för en person att vara aktiv och delaktig i olika livssituationer.

Innehåll

 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 poäng
 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng
 • Funktionsnedsättningar, 25 poäng
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 poäng
 • Lärande i arbete, LIA, 20 poäng
 • Människan i utveckling, 15 poäng
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 poäng
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 poäng

Kursens upplägg
Utbildningen omfattar 200 Yh-poäng och genomförs på halvfart. Teoretiska kunskaper varvas med praktiskt arbete. En del av studietiden är Lärande i arbete, LIA, en praktik som görs ute på en arbetsplats där den studerande vidareutvecklar sina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Ca 12 studieträffar kommer att vara på plats på Campus Österlen i Simrishamn.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

FAKTA
YH-poäng: 200
Behörighet: Grundläggande behörighet. Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: Ett år heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om du är behörig till utbildningen, även om du saknar vissa formella meriter.

Om du helt eller delvis saknar behörighet till den utbildning du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens. Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt. Läs mer om reell kompetens på Folkuniversitet.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Maria Hovstadius.

E-post: maria.hovstadius@samariterhemmet.se
Telefon: 076-793 63 34

Utbildningsstart: 240826
Studietakt: 50% (2 år)
Studieort: Simrishamn
Utbildningsansvarig: Folkuniversitetet Länk till annan webbplats.

Anmälan:
Ansök här Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildningen
Kontakt med vuxenutbildningen, både kommunal vuxenutbildning och Campus Österlen.

Direktnummer till våra studie- och yrkesvägledare:

Charlotte Larkin: 0414-81 95 41
Emmelie Sköld: 0414-81 95 48
Fredsdalsgatan 7, 272 35, Simrishamn
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret