Hanterade förslag via Simrishamnsförslaget

Här nedan kan du se alla inkomna förslag som blivit behandlade av oss.

Har du frågor om Simrishamnsförslaget? Här hittar du svaren!

Simrishamnsförslaget är en digital tjänst för att öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen. Förslagen ger också de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Ett Simrishamnsförslag är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på kommunens hemsida där andra kan stödja förslaget genom att rösta på det. Det gör man genom att ”gilla” genom att trycka på ”tummen upp”.

Alla som är intresserade av Simrishamns kommuns utveckling får lämna förslag, såväl medborgare i Simrishamns kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning, vilket innebär att barn och ungdomar också kan lämna och rösta på förslag. Det enda som krävs är att man skapar ett konto där man registrerar sitt för-/efternamn, e-post och postnummer.

Juridiska personer – företag, ideella organisationer och föreningar – får inte lämna förslag.

Förslaget ska ligga inom områden som kommunen ansvarar för och kan besluta om. Till exempel vår offentliga miljö och vår stadsplanering, liksom viktiga framtidsfrågor för vår kommun, som miljö, klimat och folkhälsa. Det kan också handla om vår äldreomsorg, skola och barnomsorg, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet.

Tänk på!
Ett förslag får bara innehåller ett förslag per inlämnat Simrishamnsförslag.

Det här ska inte ett Simrishamnsförslag handla om:

  • Förslaget ska inte ligga utanför områden som kommunen ansvarar för.
  • Förslag kan inte lämnas i frågor som kan härledas till enskilda personer eller rör myndighetsutövning mot enskild.
  • Förslag som strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt är olämpligt kommer inte att godkännas och blir därmed inte publicerat.
  • Förslag som är identiskt eller snarlikt ett Simrishamnsförslag som varit uppe för politiskt beslut under den senaste tolv månaders perioden avvisas och förslagsställaren informeras.
  • Förslag som handlar om en intern verksamhetsfråga i kommunen eller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare kommer inte att godkännas och blir därmed inte publicerat.
  • Förslag får inte innebära marknadsföring av en vara, tjänst eller kommersiell verksamhet.
  • Våra kommunala bolag och förbund omfattas inte av Simrishamnsförslaget.

Ja, du kan ha till exempel bilder eller kartor som bilagor, om du känner att du vill beskriva ditt förslag ytterligare. Se till så du har upphovsrätten till kartorna och bilderna och att det inte finns identifierbara människor med på bilderna.

Genom att skicka med bilder och kartor med ditt Simrishamnsförslag ger du oss rätten att publicera dem på vår hemsida och i samband med den politiska behandlingen. Den ideella rätten till bilder och kartor behåller du självklart.

Om ditt Simrishamnsförslag går vidare, övertas ansvaret för den fortsatta återkopplingen av aktuell politisk nämnd. Nämnden ska sedan ha behandlat ditt förslag och fattat beslut högst sex månader efter det att förslaget ursprungligen publicerades på hemsidan.

  • Enklast är det att lämna en synpunkt eller göra en felanmälan genom att följa denna länk Öppnas i nytt fönster.. Du kan också antingen skicka e-post till Kontakt Simrishamn på kontakt@simrishamn.se eller ringa 0414-81 90 00.
  • Inkommet Simrishamnsförslag som är en synpunkt eller felanmälan avvisas, lämnas över till Kontakt Simrishamn för hantering och förslagsställaren informeras.

Huvudprincipen är att Simrishamnsförslag lämnas in digitalt. För dig som inte har tillgång till digitala verktyg eller är osäker på att använda dem, finns det möjlighet att vända sig till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster., biblioteket Öppnas i nytt fönster. eller biblioteksbussen Öppnas i nytt fönster. för att få hjälp att lämna och rösta på ett Simrishamnsförslag.

Det gör du! Passa på att göra reklam för ditt förslag till dina vänner och bekanta, berätta om det i sociala medier, ring pressen – ja, det är upp till dig att väcka intresse så att tillräckligt många har röstat på ditt förslag innan de 60 dagarna är till ända.

Nej, Simrishamnsförslaget ersätter möjligheten att lämna medborgarförslag.

När du lämnar eller röstar på ett Simrishamnsförslag lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig och för att vi ska kunna visa vilka som lämnat eller röstat på ett förslag. Uppgifterna kan även användas för statistisk uppföljning. Genom att du skapar ett konto för att lämna eller rösta på ett Simrishamnsförslag godkänner du att vi lagrar och publicerar dina uppgifter.

Simrishamns kommun publicerar förslag i enlighet med ovan. I övrigt är det förslagslämnarens åsikter som uttrycks i förslaget, inte något som Simrishamns kommun står bakom.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret