Mark, tomter och exploatering

Drömmer du om att bygga i Simrishamns kommun? Upptäck tillgängliga tomter för husbygge, mark för din verksamhet eller områden för exploatering. Vi strävar ständigt efter att erbjuda nya, spännande tomter för kommande projekt.

Flygfoto över anläggning av väg. En grävmaskin arbetar med anläggningen av den nya vägen.

Klimatsmart byggande

I Simrishamns kommun strävar vi mot ett hållbart byggande för en positiv påverkan på vår miljö. Genom att minimera vårt klimatavtryck vill vi säkerställa en hållbar framtid. Ditt val av miljövänliga alternativ i byggprocessen spelar en viktig roll för att forma vår gemensamma framtid.

Lediga bostadstomter för dig som vill bosätta dig här

Vi strävar efter att erbjuda attraktiva bostadstomter för privatpersoner som vill bosätta sig i vår kommun. Vår önskan är att så många som möjligt ska ha möjlighet att förverkliga sitt drömhus här.

Klicka här för att läsa mer om lediga bostadstomter i Simrishamns kommun.

Attraktiva industri- och verksamhetstomter för dig som är företagare och som vill etablera dig i vår kommun

För företagare som vill etablera sig i vår kommun arbetar vi med att tillhandahålla strategiska industri- och verksamhetstomter. Vårt mål är att du som företagare ska finna attraktiva möjligheter för din verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om industri- och verksamhetstomter i Simrishamns kommun.

Vid satsningar på större bostadsprojekt görs det via så kallade markanvisningar

När vi vill satsa på ett större bostadsprojekt i ett område, görs det genom så kallad markanvisning. En markanvisning innebär att enentreprenör (ansvarig för byggprojektet) ensam får rätten att bygga på området.

Det kan gå till genom antingen:

  • en direktanvisning där entreprenören själv hör av sig till kommunen med ett förslag eller erbjudande,
  • genom ett anbudsförfarande, där vi skickar ut en förfrågan till intressenter med en kravlista på vad vi önskar ska byggas i området,
  • eller genom en markanvisningastävling som är en tävling där intresserade får inkomma med förslag där vinnande förslag får bygga på platsen.

Vi vill att både små och stora entreprenörer ska få möjlighet att bygga här.

Hållbarhetskriterierna är något som vi också vill ska efterlevas.

Klicka här för att läsa mer om markanvisningar i Simrishamns kommun.

Exploatering

För mark som kommunen inte äger men där kommunen är huvudman för allmän plats, genomförs exploatering med ett gatunät som kommunen anlägger. För att tydliggöra ansvarsfördelningen ingås exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret