Familjecentral i Simrishamn

Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–6 år. Syftet med familjecentralen kännetecknas av ett hälsofrämjande perspektiv, tidigt förebyggande och stödjande, där styrkor samt frisk- och skyddsfaktorer lyfts fram och tas tillvara.

Familjecentralen ska tillhandahålla riktad gruppverksamhet, utbildningar och individuella stödsamtal, allt utifrån identifierade behov och önskemål hos familjer.

– För att få kallas familjecentral krävs en samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst med inriktning förebyggande arbete samt öppen förskola. Familjecentralen erbjuder stöd, information och utbildning redan under graviditeten och öppnar i Capios lokaler på närsjukhuset i Simrishamn

På mödravårdscentralen arbetar två barnmorskor som de blivande föräldrarna träffar under graviditeten för provtagning, samtal och föräldrautbildning med mera. Efter förlossningen tar barnavårdscentralen vid med fokus på det nyfödda barnet, där arbetar två BVC sjuksköterskor.