Mätning

Vi utför olika mätuppdrag. Ska du bygga nytt hjälper vi dig med inmätning och utsättning av huset. Vi hjälper även till med gränsvisning och olika avvägningar.

Nedan finns information om vilka mättjänster vi erbjuder. Vill du beställa? E-posta din beställning eller fråga till Kontakt Simrishamn.

Är du inte helt säker på var din fastighetsgräns går?

Vid en gränsvisning visar vi gränsens läge med träkäppar eller annan enkel markering. En gränsvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt så kan du istället beställa en fastighetsbestämning av Lantmäteriet.

Till skillnad från gränsvisning så innebär en fastighetsbestämning en utredning och beslut om fastighetsgränsen.

Beställ en gränsvisning

Klicka här för att beställa en gränsvisning via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att komma åt e-tjänsten, hör av dig till Kontakt Simrishamn på mail kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-mät- och GIS-taxa som du kan läsa här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

När du ska bygga till eller bygga nytt behövs vanligtvis en husutsättning. Du informeras om och vilken typ av husutsättning som är nödvändig i samband med att du söker bygglov.

Vid en husutsättning markeras läget för den nya byggnaden på marken så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt det beviljade bygglovet.

Husutsättningen brukar utföras i två etapper och består av en grovutstakning och finutstakning. En grovutstakning utförs inför schaktning och en finutstakning utförs inför byggnadens formgivning. Grovutstakning och finutstakning kan utföras vid samma tillfälle.

Beställ en husutsättning

Husutstakning kan utföras efter att startbesked är utfärdat av bygglovsenheten.

Klicka här för att beställa en husutsättning via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att komma åt e-tjänsten, hör av dig till Kontakt Simrishamn på mail kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

Förberedelse för dig som beställare

Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet. Vid finutstakning ansvarar du som byggherre för uppsättning och virke till profilbrädor och profilstolpar. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxa som du hittar här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Husutsättning av annan aktör än kommunen

Om utsättningen ska utföras av personal som inte tillhör kommunen, måste den personen ha grundläggande mättekniska färdigheter.

Bedömningen av mättekniska färdigheter görs av kommunen, möjligtvis i samråd med Lantmäteriet.

En anmälan, tillsammans med en meritförteckning, måste alltid lämnas in till kommunen i god tid före utsättningen för bedömning. Om aktören behöver underlagsdata, såsom baskarta eller koordinater för stom- eller gränspunkter, kommer kommunen att ta ut avgifter enligt gällande mättaxa (20 % av full avgift).

Direkt efter utsättningen bör koordinaterna för samtliga hörn på fastigheten skickas in till kommunen i SWEREF 99 13 30-koordinatsystemet, antingen som koordinatfil eller i formatet dwg/dxf.

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnadens läge stämmer med bygglovet, så att eventuella fel kan åtgärdas. Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en lägeskontroll.

Beställ en lägeskontroll

Klicka här för att beställa en lägeskontroll via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att komma åt e-tjänsten, hör av dig till Kontakt Simrishamn på mail kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

När lägeskontrollen är genomförd utfärdas ett intyg som lämnas till bygglovsenheten.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxa som du hittar här

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Vi utför även andra typer av mätningstjänster som inmätning för planering, projektering och byggnation, avvägningar och olika typer av specialmätningar.

Övriga tjänster vi erbjuder:

  • Inmätning: Vi utför inmätning av till exempel fastigheter, vägar, brunnar och belysningsstolpar som bildar underlag för projektering och planering.
  • Avvägning: Vi utför precisionsavvägning och rutavvägning vilket innebär att man med hjälp av avvägningsstänger mäter och beräknar punkters absoluta höjd över havet med hög noggrannhet.
  • Specialinmätningar: Vi utför specialmätningar efter önskemål.

Beställning av mätning

Klicka här för att beställa en mätning via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att komma åt e-tjänsten, hör av dig till Kontakt Simrishamn på mail kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxan som du kan läsa här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret