Naturområden

Det milda klimatet, de skiftande geologiska förhållandena och närheten till kontinenten gör att det i vår kommun på Österlen finns mycket höga naturvärden.

Flera sällsynta och hotade växt- och djurarter har starka fästen eller rent av har sin huvudsakliga utbredning i vår kommun.

I kommunens södra delar är landskapet starkt påverkat av jordbruksverksamhet. De kvarvarande naturmiljöerna är relativt små och få till antalet. De har ofta ett rikt djur- och växtliv och är mycket viktiga för många arters överlevnad.

Norrut vidtar en mellanbygd med ett mer omväxlande landskap och längst i nordost överväger skogsmarkerna.

Kusten är relativt oexploaterad och av skiftande karaktär. I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan allt från strandängar och långgrunda vikar till sandstenshällar, granitklippor och alkärr.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close