Vinnare av byggnadsvårdspriset

2023 var det första året som vi delade ut byggnadspriset i Simrishamns kommun. Nedan kan du se vinnaren för föregående år.

Flera husbyggnationer av sten och tegel med rött tak. Boningshuset har gröna fönster och dörrar. Framför huset står träd och en flaggstång.

Gröstorp 23:2

Gröstorps Bygata 10, Gröstorp
Fastighetsägare: Mia Almgren

Motivering
Gröstorp 23:2 utgörs av en kringbyggd gård med höga kulturhistoriska värden.
Den nuvarande fastighetsägaren har under renoveringen av gården genomfört
varsamma insatser enligt byggnadsvårdens principer. Arbetet har genomförts med
traditionella metoder och material, vilka är förenliga med husets ålder och karaktär.
I arbetet har också äldre byggnadsdelar renoverats och återbrukats. Arbetet med Gröstorp
23:2 är sammantaget ett mycket fint och inspirerande exempel på byggnadsvård,
i synnerhet på byggnadsvård som ett förhållningssätt och en process.