Nya föreskrifter i Simrishamns kommun

Den 12 september 2022 infördes ett förbud att parkera på Skillinge badbryggas parkering intill Örnahusvägen. En skylt för områdesförbud förtydligar att det enbart är tillåtet att parkera på de utmärkta parkeringsplatserna i området.

Den 9 september 2022. Längst ner på Mälarhusvägen är det enbart tillåtet att nu stanna för på- och avstigning. En skylt om ändamålsplats är nu uppsatt för att markera området. Anledningen till ändringen av föreskrifterna är att säkerhetsställa framkomligheten för räddningstjänsten.

Den 8 september 2022 infördes ett förbud att parkera intill cykelbanan, vid kyrkogården och Iskällarbacken. En skylt om områdesförbud är uppsatt för förtydligande. Anledningen till den nya föreskriften beror på att flertalet bilister missat skyltningen om cykelbanan.

Den 5 september 2022 infördes ett förbud att parkera på norra sidan av Nisbethsgatan. Den nya föreskriften beror på att gatan är för smal för gatuparkering på båda sidor. En skylt om parkeringsförbud finns uppsatt. Dialog med de boende i området gjordes före beslut.

Den 1 september 2022 infördes två parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på parkeringen jämte Borrby camping vid Borrby strandbad. Anledning till införandet är önskemål från allmänheten.

Den 31 augusti 2022 infördes sänkt hastighet till 30 km/h på Skolvägen i Gärsnäs. Ändringen gjordes efter önskemål från allmänheten och med tanke på att vara enhetlig med 30 km/h utanför skolorna i kommunen.