Nya föreskrifter i Simrishamns kommun

Den 19 juni 2023 infördes förbud mot genomfartstrafik på Simrissträddet i Simris, utifrån inkomna önskemål vid trygghetsvandringen i byn.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon vid Höga vägen, söder om Simrishamn. Rastplatsen möjliggör parkering för såväl lastbilar som husbilar.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon i upp till 7 dygn vid Stenbocksgatan i Simrishamn. Fler platser har skapats och blivit linjemålade.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för husbilar mellan klockan 08–21 under perioden 1 juni-31 augusti. Det för att skapa trevligare upplevelser och mer anpassade platser för husbilarna i staden.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon i upp till 14 dygn vid Stenbocksgatan i Simrishamn, utifrån inkomna önskemål till Simrishamns turistcenter.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 6 tim under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Det med anledning av att skapa ruljangs på parkeringsplatserna och därmed öka tillgängligheten till en ledig plats, vilket i sin tur minskar på felparkeringarna i området.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 6tim mellan klockan 08–20 under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Det för att möjliggöra parkering över natten till besökande på Borrby camping.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Detta för att göra stranden mer tillgänglighetsanpassad.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 vid Häradsuddsvägen i Vik. Tidsregleringen som infördes efter årsskiftet togs bort utifrån inkomna synpunkter från de boende.

Den 12 juni 2023 infördes stannaförbud vid torget i Hammenhög, mittemot ändamålsplatsen för bokbussen. Önskemålet inkom från Biblioteket, Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Den 12 juni 2023 infördes ändamålsplats för bokbussen under tiden måndagar klockan 17.30-18.30 vid torget i Hammenhög. Önskemålet inkom från Biblioteket, Kultur- och Fritidsförvaltningen.
Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Strandgatan i Skillinge, utifrån inkomna synpunkter från boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 4 tim mellan klockan 09–18 under perioden 1 september-31 maj med krav på p-skiva vid Strandgatan i Skillinge. Det utifrån inkomna synpunkter från de boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 1 tim mellan klockan 09–19 under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Strandgatan i Skillinge. Det utifrån inkomna synpunkter från de boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes gångfartsområde på Järnvägsgatan i Simrishamn för andra året i rad. Det utifrån inkomna önskemål från allmänheten om sänkt hastighet och prioriterad framkomlighet för gående på denna sträcka.

Den 29 maj 2023 infördes ändamålsplats för lastning och lossning på Storgatan i Simrishamn. Lastplatsen har sedan tidigare funnits på platsen men då saknat en lokal trafikföreskrift.

Den 29 maj 2023 infördes parkeringsförbud för husbilar under tiden klockan 21–08, alla dagar, vid Östersjögatan i Brantevik. Det utifrån inkomna önskemål från byalaget.

Den 29 maj 2023 infördes förbud mot infart (enkelriktning) vid Branteviksvägen söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för husbilar under högst 4 tim i följd med krav på p-skiva vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för motorcykel och moped vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 2 maj 2023 infördes avvikande hastighet (30km/h) på bl.a. Gislövsvägen, Pantaregatan och Östersjögatan i Brantevik. Detta utifrån inkomna önskemål från byalaget.

Den 2 maj 2023 infördes gångfartsområde på Dammgatan, Lilla Rådmansgatan, Prästgatan, Storgatan i Simrishamn under perioden 16 september till 1 maj årligen. Perioden för gågata förkortades med 1 månad efter inkomna synpunkter från näringslivet.

Den 2 maj 2023 infördes gångfartsområde på Järnvägsgatan, Lübeckergränd och Storgatan i Simrishamn.

Den 2 maj 2023 infördes stannaförbud på gågatan under kl. 11-18. Det för att kommunen ska säkerställa trafiksäkerhet och trygghet för de oskyddade trafikanterna på gågatan. Övrig tid tillåts varutransporter, boende och rörelsehindrade att köra till/från en adress på gågatan.

Den 2 maj 2023 infördes den årliga gågatan på nedre delen av Storgatan i Simrishamn.

Den 1 maj 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 under högst 6 tim under perioden 2 maj – 30 september, p-skiva ska användas vid Häradsuddsvägen i Vik. Det med tanke på inkomna synpunkter om flertalet husbilar som parkerar under längre tid.

Den 30 december 2022 infördes parkeringsförbud på ena sidan av Mossgatan i Simrishamn. Detta med tanke på inkomna synpunkter om dålig framkomlighet för bland annat kommunens renhållningsfordon.

Den 7 december 2022 infördes tillåten parkering på hamnplan vid Hamngatan. Ändringen som gjordes var att tidsregleringen om högst 2 tim enbart blev mellan kl. 9-18 på vardagar och kl. 9–15 på lördagar, vilket innebär fri parkering övrig tid.

Den 21 november 2022 infördes vändplats med förbud att parkera på Fabriksgatan, vid återvinningscentralen. Kommunen har iordningsställt marken och asfalterat ytan.

Den 14 november 2022 infördes parkeringsförbud på ena sidan av Pantaregatan, mellan Nytorpsvägen och Mästergränd. Önskemålet kom från allmänheten då gatan är smal. Dialog har förts med ÖKRAB som bekräftade behovet.

Den 31 oktober 2022 infördes vändplatser med förbud att parkera på Brännarevägen, Pilörtsvägen, Norra Limugnsvägen och Södra Limugnsvägen i Kivik. Detta med tanke på att ÖKRAB inte kom fram för att kunna utföra sitt arbete.

Den 17 oktober 2022 infördes tillåten parkering på bland annat Prästgatan. Detta för att kompensera de gatuparkeringar som tagits bort för att möjliggöra framkomlighet.

Den 17 oktober 2022 infördes parkeringsförbud på delar av Prästgatan för att möjliggöra framkomlighet för bland annat räddningstjänsten.

Den 17 oktober 2022 infördes tillåten parkering i 5 min på fickan sidan om Annedalsvägen vid Simrislundsskolan. Det efter skolans önskemål för att underlätta hämtning/lämning. Tidigare har det varit parkeringsförbud på platsen.

Den 29 september 2022 infördes ett förbud att stanna och parkera på Annedalsvägens norra sida vid Simrislundsskolan. Det efter en dialog med skolan för att trygga miljön för de barn som rör sig i området.

Den 12 september 2022 infördes ett förbud att parkera på Skillinge badbryggas parkering intill Örnahusvägen. En skylt för områdesförbud förtydligar att det enbart är tillåtet att parkera på de utmärkta parkeringsplatserna i området.

Den 9 september 2022. Längst ner på Mälarhusvägen är det enbart tillåtet att nu stanna för på- och avstigning. En skylt om ändamålsplats är nu uppsatt för att markera området. Anledningen till ändringen av föreskrifterna är att säkerhetsställa framkomligheten för räddningstjänsten.

Den 8 september 2022 infördes ett förbud att parkera intill cykelbanan, vid kyrkogården och Iskällarbacken. En skylt om områdesförbud är uppsatt för förtydligande. Anledningen till den nya föreskriften beror på att flertalet bilister missat skyltningen om cykelbanan.

Den 5 september 2022 infördes ett förbud att parkera på norra sidan av Nisbethsgatan. Den nya föreskriften beror på att gatan är för smal för gatuparkering på båda sidor. En skylt om parkeringsförbud finns uppsatt. Dialog med de boende i området gjordes före beslut.

Den 1 september 2022 infördes två parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på parkeringen jämte Borrby camping vid Borrby strandbad. Anledning till införandet är önskemål från allmänheten.

Den 31 augusti 2022 infördes sänkt hastighet till 30 km/h på Skolvägen i Gärsnäs. Ändringen gjordes efter önskemål från allmänheten och med tanke på att vara enhetlig med 30 km/h utanför skolorna i kommunen.