Nya föreskrifter i Simrishamns kommun

Den 21 november 2022 infördes vändplats med förbud att parkera på Fabriksgatan, vid återvinningscentralen. Kommunen har iordningsställt marken och asfalterat ytan.

Den 14 november 2022 infördes parkeringsförbud på ena sidan av Pantaregatan, mellan Nytorpsvägen och Mästergränd. Önskemålet kom från allmänheten då gatan är smal. Dialog har förts med ÖKRAB som bekräftade behovet.

Den 31 oktober 2022 infördes vändplatser med förbud att parkera på Brännarevägen, Pilörtsvägen, Norra Limugnsvägen och Södra Limugnsvägen i Kivik. Detta med tanke på att ÖKRAB inte kom fram för att kunna utföra sitt arbete.

Den 17 oktober 2022 infördes tillåten parkering på bland annat Prästgatan. Detta för att kompensera de gatuparkeringar som tagits bort för att möjliggöra framkomlighet.

Den 17 oktober 2022 infördes parkeringsförbud på delar av Prästgatan för att möjliggöra framkomlighet för bland annat räddningstjänsten.

Den 17 oktober 2022 infördes tillåten parkering i 5 min på fickan sidan om Annedalsvägen vid Simrislundsskolan. Det efter skolans önskemål för att underlätta hämtning/lämning. Tidigare har det varit parkeringsförbud på platsen.

Den 29 september 2022 infördes ett förbud att stanna och parkera på Annedalsvägens norra sida vid Simrislundsskolan. Det efter en dialog med skolan för att trygga miljön för de barn som rör sig i området.

Den 12 september 2022 infördes ett förbud att parkera på Skillinge badbryggas parkering intill Örnahusvägen. En skylt för områdesförbud förtydligar att det enbart är tillåtet att parkera på de utmärkta parkeringsplatserna i området.

Den 9 september 2022. Längst ner på Mälarhusvägen är det enbart tillåtet att nu stanna för på- och avstigning. En skylt om ändamålsplats är nu uppsatt för att markera området. Anledningen till ändringen av föreskrifterna är att säkerhetsställa framkomligheten för räddningstjänsten.

Den 8 september 2022 infördes ett förbud att parkera intill cykelbanan, vid kyrkogården och Iskällarbacken. En skylt om områdesförbud är uppsatt för förtydligande. Anledningen till den nya föreskriften beror på att flertalet bilister missat skyltningen om cykelbanan.

Den 5 september 2022 infördes ett förbud att parkera på norra sidan av Nisbethsgatan. Den nya föreskriften beror på att gatan är för smal för gatuparkering på båda sidor. En skylt om parkeringsförbud finns uppsatt. Dialog med de boende i området gjordes före beslut.

Den 1 september 2022 infördes två parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på parkeringen jämte Borrby camping vid Borrby strandbad. Anledning till införandet är önskemål från allmänheten.

Den 31 augusti 2022 infördes sänkt hastighet till 30 km/h på Skolvägen i Gärsnäs. Ändringen gjordes efter önskemål från allmänheten och med tanke på att vara enhetlig med 30 km/h utanför skolorna i kommunen.