Nya lokala trafikföreskrifter

Hur vi ska parkera och uppträda i trafiken beskrivs i Trafikförordningen. Dessa regler och bestämmelser gäller i hela landet, men inom tättbebyggt område kan vi fatta beslut om lokala bestämmelser.

Nya lokala trafikföreskrifter fattas av kommunen vid behov. Det kan bero på önskemål som inkommit från exempelvis medborgare, från driftspersonal, räddningstjänsten eller vid nybyggnation. Lokala trafikföreskrifter kan också vara tillfälliga, som vid vägarbeten eller arrangemang.

Nya föreskrifter i Simrishamns kommun

Den 5 mars 2024 infördes förbud att parkera på en del av Ekegatan i Simrishamn. Detta på grund av att renhållningsfordon inte kunnat ta sig fram.

Den 20 november 2023 justerades Parkeringen på Sjöfartsplatsen i Simrishamn, 2 timmars parkering gäller under dagtid 9–18 och inte nattetid. Detta utifrån inkomna önskemål.

Den 20 november 2023 infördes Enkelriktning på Kullagatan i Baskemölla. Detta efter inkomna önskemål samt tidigare problem med framkomligheten på gatan.

Den 16 november 2023 infördes tillåten Parkering för fem fordon på gångfartsområdet på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 16 november 2023 infördes tillåten Parkering för motorcykel och moped på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 16 november 2023 infördes tillåten Parkering för fordon på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 7 november 2023 infördes Parkering för rörelsehindrade på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 7 november 2023 infördes Gångfartsområde på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 7 november 2023 infördes Enkelriktad trafik på Måns Nils Torg i Borrby. Detta efter projektet om att bygga om torget.

Den 2 oktober 2023 infördes kommunens första cykelöverfart på södra delen av Ekegatan i Simrishamn. Detta i samband med projektet i området vid Kometens förskola.

Den 1 september 2023 infördes tillåten parkering på Repslagaregatan i Simrishamn. Detta utifrån att Ystads Tingsrätt beslutat att utfarten från parkeringen vid Tullhuset (hotell/konferens) räknas som vägkorsning och därmed gäller 10meters regeln.

Den 28 augusti 2023 infördes ny tidsperiod (1 juni-31 augusti) för gågata och 1 september-31 maj) för gångfartsområde på nedre delen av Storgatan i Simrishamn. Detta utifrån inkomna klagomål från företagare längs gatan.

Den 31 juli 2023 infördes parkeringsförbud på norra sidan av Allgatan, mellan Peder Mörcks väg och Psilandergatan i Simrishamn. Detta utifrån klagomål om framkomlighet från Snurringen.

Den 19 juni 2023 infördes förbud mot genomfartstrafik på Simrissträddet i Simris, utifrån inkomna önskemål vid trygghetsvandringen i byn.

Den 19 juni 2023 infördes tillåten parkering för husbilar på Västanvägen i Kivik mellan klockan 08–21 under perioden 1 juni-31 augusti. Detta för att skapa trevligare upplevelser och mer anpassade platser för husbilarna i staden.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon vid Höga vägen, söder om Simrishamn. Rastplatsen möjliggör parkering för såväl lastbilar som husbilar.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon i upp till 7 dygn vid Stenbocksgatan i Simrishamn. Fler platser har skapats och blivit linjemålade.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för husbilar på Fabriksgatan i Simrishamn mellan klockan 08–21 under perioden 1 juni-31 augusti. Det för att skapa trevligare upplevelser och mer anpassade platser för husbilarna i staden.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för fordon i upp till 14 dygn vid Stenbocksgatan i Simrishamn, utifrån inkomna önskemål till Simrishamns turistcenter.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 6 tim under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Det med anledning av att skapa ruljangs på parkeringsplatserna och därmed öka tillgängligheten till en ledig plats, vilket i sin tur minskar på felparkeringarna i området.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 6tim mellan klockan 08–20 under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Det för att möjliggöra parkering över natten till besökande på Borrby camping.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Granhyddevägen vid Borrby strand. Detta för att göra stranden mer tillgänglighetsanpassad.

Den 15 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 vid Häradsuddsvägen i Vik. Tidsregleringen som infördes efter årsskiftet togs bort utifrån inkomna synpunkter från de boende.

Den 12 juni 2023 infördes stannaförbud vid torget i Hammenhög, mittemot ändamålsplatsen för bokbussen. Önskemålet inkom från Biblioteket, Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Den 12 juni 2023 infördes ändamålsplats för bokbussen under tiden måndagar klockan 17.30-18.30 vid torget i Hammenhög. Önskemålet inkom från Biblioteket, Kultur- och Fritidsförvaltningen.
Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Strandgatan i Skillinge, utifrån inkomna synpunkter från boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 4 tim mellan klockan 09–18 under perioden 1 september-31 maj med krav på p-skiva vid Strandgatan i Skillinge. Det utifrån inkomna synpunkter från de boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 högst 1 tim mellan klockan 09–19 under perioden 1 juni-31 augusti med krav på p-skiva vid Strandgatan i Skillinge. Det utifrån inkomna synpunkter från de boende och i dialog med mataffären.

Den 1 juni 2023 infördes gångfartsområde på Järnvägsgatan i Simrishamn för andra året i rad. Det utifrån inkomna önskemål från allmänheten om sänkt hastighet och prioriterad framkomlighet för gående på denna sträcka.

Den 29 maj 2023 infördes ändamålsplats för lastning och lossning på Storgatan i Simrishamn. Lastplatsen har sedan tidigare funnits på platsen men då saknat en lokal trafikföreskrift.

Den 29 maj 2023 infördes parkeringsförbud för husbilar under tiden klockan 21–08, alla dagar, vid Östersjögatan i Brantevik. Det utifrån inkomna önskemål från byalaget.

Den 29 maj 2023 infördes förbud mot infart (enkelriktning) vid Branteviksvägen söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för husbilar under högst 4 tim i följd med krav på p-skiva vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 29 maj 2023 infördes tillåten parkering för motorcykel och moped vid Branteviksvägen, söder om Simrishamn. Parkeringen vid Hällristningen har blivit iordningställd med skyltar och linjemålningar för att effektivisera och tydliggöra ytan.

Den 2 maj 2023 infördes avvikande hastighet (30km/h) på bl.a. Gislövsvägen, Pantaregatan och Östersjögatan i Brantevik. Detta utifrån inkomna önskemål från byalaget.

Den 2 maj 2023 infördes gångfartsområde på Dammgatan, Lilla Rådmansgatan, Prästgatan, Storgatan i Simrishamn under perioden 16 september till 1 maj årligen. Perioden för gågata förkortades med 1 månad efter inkomna synpunkter från näringslivet.

Den 2 maj 2023 infördes gångfartsområde på Järnvägsgatan, Lübeckergränd och Storgatan i Simrishamn.

Den 2 maj 2023 infördes stannaförbud på gågatan under kl. 11-18. Det för att kommunen ska säkerställa trafiksäkerhet och trygghet för de oskyddade trafikanterna på gågatan. Övrig tid tillåts varutransporter, boende och rörelsehindrade att köra till/från en adress på gågatan.

Den 2 maj 2023 infördes den årliga gågatan på nedre delen av Storgatan i Simrishamn.

Den 1 maj 2023 infördes tillåten parkering för personbil klass1 under högst 6 tim under perioden 2 maj – 30 september, p-skiva ska användas vid Häradsuddsvägen i Vik. Det med tanke på inkomna synpunkter om flertalet husbilar som parkerar under längre tid.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret