Rännstensbrunn

Står det vatten på vägen som inte rinner undan när det regnar? Då kan det vara stopp i en rännstensbrunn. En annan anledning kan vara att där är för dålig lutning på vägen och vattnet inte rinner till närmsta rännstensbrunn. I sistnämnda fallet kan det vara svårare att åtgärda då hela eller delar av vägen måste läggas om.

I vår kommun finns cirka 3750 rännstensbrunnar utplacerade längs vägarna som töms i samband med att vårsopning av gatunätet är avslutad. Uppstår problem vill vi gärna att du anmäler (se formulär nedan).

Längs kommunens drygt 20 mil långa vägnät finns ett antal rännstensbrunnar utplacerade. De är till för att avvattna kommunens vägar. Det är alltid väghållaren för vägen som är ansvarig för att vägen avvattnas på ett bra sätt och att brunnen är tömd. Ledningen i marken är ledningsägaren ansvarig för.

Brunnen måste alltid fungera

En rännstensbrunn måste alltid fungera för att det inte ska bildas vattensamlingar på gatan. Dessa brunnar kännetecknas av ett järnlock med galler som är kopplat via en servisledning till en större huvudledning. Dessa står oftast placerade intill kantstenar eller i skarven mellan motlut och körbanan som leder vattnet till brunnen. Kantstenens eller skarvens uppgift är att leda vattnet till brunnen. Därför är det viktigt att det är rent och fritt från löv och annat längs kantstenarna och i vecket mellan motlut och körbana.

Ett stopp i en brunn kan inträffa på grund av att den är full med jord och grus från körbanan eller för att rötter har växt in och orsakat stopp i brunn eller ledning. Våra brunnar töms årligen av våra entreprenör enligt ett schema. Tömning sker direkt efter vårsopningen av gatorna är avslutad, det sker vanligtvis under perioden maj-juni månad.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att trädgrenar, löv, fallfrukt och annat från din trädgård städas undan kontinuerligt. Om detta inte utförs så kan det orsaka stopp i närliggande rännstensbrunn.