Vägbidrag

Bor du vid en enskild väg? Vi betalar ut bidrag till samfälligheter för den vägsträcka som går från allmän väg till sista permanenta bostadshuset.

Våra bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse.
Det är samfälligheternas ansvar att själva anskaffa ansökningsmaterial och ansöka i tid.

Bidrag till underhåll av enskild väg ska sökas av kommunen genom att skicka in denna blankett till Simrishamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SIMRISHAMN. Bidraget baseras på gällande reglemente.

Ansökan ska ha kommit in senast 31 juli, året efter bidragsåret.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close