Vägbidrag

Bor du vid en enskild väg? Vi betalar ut bidrag till samfälligheter för den vägsträcka som går från allmän väg till sista permanenta bostadshuset.

Våra bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse.
Det är samfälligheternas ansvar att själva anskaffa ansökningsmaterial och ansöka i tid.

Bidrag till underhåll av enskild väg ska sökas av kommunen genom att fylla i och skicka in blanketten för ansökan om vägbidrag.

Fyll i och skicka in den här blanketten för ansökan om vägbidrag.

Skicka till: Simrishamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SIMRISHAMN.

Här kan du läsa om det reglemente som vägbidraget baseras på.

Ansökan ska ha kommit in senast 31 juli, året efter bidragsåret.