Park och natur

Naturen är en av våra främsta tillgångar. Det öppna jordbrukslandskapet, backlandskapet med sin varierade natur och naturområden och den 7,1 mil långa kustremsan som skiftar mellan klippor och sandstränder. Vid Vitemölla och Haväng finns de sista resterna sandstäpp kvar som är boendemiljö för ett flertal hotade arter.

Gångväg i Haväng. Vägen är omsluten av kullar, på vardera sidan av vägen. Bruna höstlöv täcker kullarna och marken. På den vänstra sidan syns slingrande rötter och stammar.  Vägen öppnar sig längre fram och där borta, anas havet och sandstäppen.

Välkända landmärken

Stenshuvuds nationalpark är ett gammalt kulturlandskap och är ett känt landmärke och besöksmål. Bokskogen där har en skiftandande karaktär och är också den en boendemiljö för ett flertal hotade arter. I parken finns fornlämningar som vittnar om att människor vistats på platsen under en väldigt lång tid, bland annat en grav från stenåldern och en fornborgsmur från omkring år 500.

Parker

I kommunen finns både större och mindre parker, som alla har en historia och varit viktiga för bygden genom tiderna. Klicka här för att läsa mer om parkerna i Simrishamns kommun.

Lekplatser

Vi har 23 lekplatser och 9 utegym i kommunen. 3 utegym finns i Tobisvik, övriga är placerade i Jonebergsparken, Brantevik, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Kivik. Vi Under de senaste åren har vi arbetat med att rusta upp våra lekplatser för att få en hög och säker standard. Lekplatsen i Baskemölla är den som står på tur för att upprustas.

Badstränder

Vi har mer än 14 badstränder i Simrishamns kommun. Många av dem är eftertraktade besöksmål och kända turistattraktioner. Klicka här för att läsa mer om badstränderna i Simrishamns kommun.

Våtmarker

På 1800-talet leddes det mesta av vattnet bort från land, för att ge mer plats för jord- och skogsbruk. Men vattnet behövs i landskapet för den biologiska mångfalden och för att vattnet ska renas från utsläpp innan det når Östersjön. Just nu skapar och återskapar vi nya våtmarker med tillhörande vattendrag i Simrishamns kommun. Tack före det arbetet har uttern börjat komma tillbaka till kommunen. Klicka här för att läsa mer om arbetet.

Gräsytor

Från 0 till 79 ängsytor, 290 000 kvadratmeter, på 4 år. Vi fortsätter att skapa fler ängsytor för att främja den biologiska mångfalden. Olika gräsytor sköts på olika sätt. Klicka här för att läsa mer om gräsklippning i Simrishamns kommun.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret