Taxor

All vår verksamhet finansieras inte av skattepengar, det finns också service och tjänster som man betalar för när man använder dem. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxorna. Alla taxor finns listade här efter hand före årsskiftet, sorterade efter ämnesområde.

Barn- och utbildningsnämndens taxor

Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015, enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverkets avgiftsnivåer inför 2023 är fastslagna och avgiftstaket för 2023 är 54 830 kr per månad.

Taxorna är beslutade i kommunfullmäktige 2023-02-27 och börjar gälla från 2023-04-01.

Förskola och pedagogisk omsorg (barn 1–5 år)

Heltidstaxa
Barn 1*: 3 % av inkomsten eller max 1 645 kr
Barn 2: 2 % av inkomsten eller max 1 097 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten eller max 548 kr

Halvtidstaxa
Barn 1*: 2,1 % av inkomsten eller max 1 151 kr
Barn 2: 1,4 % av inkomsten eller max 768 kr
Barn 3: 0,7 % av inkomsten eller max 384 kr

Fritidshem och pedagogisk omsorg (elever 6–12 år)
Heltidstaxa
Barn 1*: 2 % av inkomsten eller max 1 097 kr
Barn 2: 1 % av inkomsten eller max 548 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten eller max 548 kr

Halvtidstaxa
Barn 1*: 1,4 % av inkomsten eller max 768 kr
Barn 2: 0,7 % av inkomsten eller max 384 kr
Barn 3: 0,7 % av inkomsten eller max 384 kr

Tre, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre timmar
per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten bedrivs under september – maj månad. Vid
behov av mer än 15 timmar per vecka, under verksamhetstid, är avgiften 70 % av
heltidsavgiften för förskoleverksamhet. Ansökan om plats måste göras enligt kommunens
regler.

* Yngsta barnet räknas som barn 1

Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015, enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverkets avgiftsnivåer inför 2024 är fastslagna och avgiftstaket för 2024 är 56 250 kr per månad.

Taxorna är beslutade i barn- och utbildningsnämnden 2023-12-12 och börjar gälla från 2024-01-01.

Förskola och pedagogisk omsorg (barn 1–5 år)

Heltidstaxa
Barn 1*: 3 % av inkomsten eller max 1 688 kr
Barn 2: 2 % av inkomsten eller max 1 125 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten eller max 563 kr

Halvtidstaxa
Barn 1*: 2,1 % av inkomsten eller max 1 181 kr
Barn 2: 1,4 % av inkomsten eller max 788 kr
Barn 3: 0,7 % av inkomsten eller max 394 kr

Fritidshem och pedagogisk omsorg (elever 6–12 år)
Heltidstaxa
Barn 1*: 2 % av inkomsten eller max 1 125 kr
Barn 2: 1 % av inkomsten eller max 563 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten eller max 563 kr

Halvtidstaxa
Barn 1*: 1,4 % av inkomsten eller max 788 kr
Barn 2: 0,7 % av inkomsten eller max 394 kr
Barn 3: 0,7 % av inkomsten eller max 394 kr

Tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten bedrivs under september – maj månad.
Vid behov av mer än 15 timmar per vecka, under verksamhetstid, är avgiften 70 % av heltidsavgiften för förskoleverksamhet.
Ansökan om plats måste göras enligt kommunens regler.

* Yngsta barnet räknas som barn 1

Byggnadsnämndens taxor

2024

2023

Kultur- och fritidsnämndens taxor

2024

Samlingslokaler

Avser kommunalt ägda och drivna lokaler

Bidragsberättigade föreningar, föreningsverksamhet

Kostnad 2024

Per tillfälle *

Bidragsberättigade föreningar, match/ evenemang

Kostnad 2024

Per tillfälle *

Privatpersoner, företag, övriga föreningar

Kostnad 2024

Per tillfälle *

Borrby skola

 

 

 

Aula

0 kronor

600 kronor

1 320 kronor

Grupprum

0 kronor

100 kronor

250 kronor

 

 

 

Brunnsparkens scen

0 kronor

200 kronor

420 kronor

 

 

 

Gärsnäs Allaktivitetshus

 

 

 

Stora salen

0 kronor

800 kronor

1 665 kronor

 

 

 

Joneberg

 

 

 

Matsal

0 kronor

200 kronor

420 kronor

 

 

 

Korsavadsskolan

 

 

 

Matsal

0 kronor

300 kronor

695 kronor

LaSala (aula)

0 kronor

300 kronor

695 kronor

 

 

 

Skeppet

0 kronor

1 800 kronor

3 940 kronor

 

 

 

S:t Olofs Medborgarhus

 

 

 

Stora salen

0 kronor

600 kronor

1 320 kronor

Valfisken

 

 

 

Galleriet

0 kronor

600 kronor

1 250 kronor

 

 

 

 

 

 

Vitaby Medborgarhus

 

 

 

Stora salen

0 kronor

400 kronor

1 005 kronor

Sammanträdesrum

0 kronor

100 kronor

280 kronor

 

 

 

Österlengymnasiet/Fredsdalsskolan

 

 

 

Österlensalen

0 kronor

600 kronor

1 250 kronor

Aulan

0 kronor

400 kronor

1 005 kronor

* Ett tillfälle motsvarar maximalt 12 timmars bokning.

Permanenta upplåtelser

Avser kommunalt ägda lokaler och båtplatser

Bidragsberättigade föreningar

Kostnad 2024

Av kommunen ägda lokaler vilka upplåtes av kultur- och fritidsnämnden till förening för egen permanent disposition, 6 månader eller mer. Årshyra i % av nämndens hyreskostnad. Gäller inte byggnader för museiverksamhet.

(indexuppräknas inte)

15%

Av kommunen ägda byggnader för museiverksamhet vilka upplåtes av kultur- och fritidsnämnden till hembygdsföreningar för egen permanent disposition, 6 månader eller mer. Årshyra i % av nämndens hyreskostnad.

(indexuppräknas inte)

0%

Av kommunen ägda båtplatser vilka upplåtes av kultur- och fritidsnämnden till förening för egen permanent disposition, 6 månader eller mer. Årshyra i % av nämndens hyreskostnad.

(indexuppräknas inte)

0%

IdrottsplatserBidragsberättigade föreningar

Kostnad 2024

Privatpersoner, företag, övriga föreningar

Kostnad 2024

Per timme

Per timme

Korsavad IP träning

 

 

Träning gräsplan A-plan/B-plan

0 kronor

170 kronor

Träning gräsplan C-plan/D-plan

0 kronor

85 kronor

Träning friidrottsarena

0 kronor

85 kronor

 

 

Korsavad IP match/evenemang

 

 

Match/evenemang
gräsplan A-plan/B-plan

300 kronor

600 kronor

Match/evenemang
gräsplan C-plan/D-plan

150 kronor

300 kronor

Match/evenemang friidrottsarena

300 kronor

600 kronor

 

 

Korsavad & Skillinge konstgräsplan träning
1 november–15 april

 

 

Träning senior

460 kronor

 

Träning ungdom

0 kronor

 

Träning extern

 

980 kronor

 

 

Korsavad & Skillinge konstgräsplan träning
16 april–31 oktober

 

 

Träning senior

0 kronor

 

Träning ungdom

0 kronor

 

Träning extern

 

980 kronor

 

 

Korsavad & Skillinge konstgräsplan match
1 november–15 april

 

 

Match senior

610 kronor

 

Match ungdom

460 kronor

 

Match extern

 

1 840 kronor

Korsavad & Skillinge konstgräsplan match

 

 

16 april–31 oktober

 

 

Match senior

565 kronor

 

Match ungdom

25 kronor

 

Match extern

 

1 840 kronor

Övrigt

 

Kostnad 2024

Taggavgift per år och tagg, inklusive moms

30 kronor

Borttappad eller skadad tagg, inklusive moms

115 kronor

 

Larmutryckning

Faktisk kostnad

Beredskapsutryckning

Faktisk kostnad

Extra städning, per påbörjad timme, inklusive moms.

600 kr per timme

Återställande i lokal eller anläggning (tex iordningställande av möblemang, flytt av idrottsinventarier/material), per påbörjad timme, inklusive moms.

Faktisk kostnad

Skador orsakade på grund av oaktsamhet

Faktisk kostnad

Avgift när avbokningsregler inte följs

400 kronor

Personalresurs (exempelvis vaktmästare), utanför ordinarie verksamhet eller utökat behov, per påbörjad timme, inklusive moms.

600 kronor

Sporthall

 

Bidragsberättigade föreningar

Kostnad 2024

Privatpersoner, företag, övriga föreningar

Kostnad 2024

Per timme

Per timme

Träning

 

 

Sporthall

0 kronor

180 kronor

Halv sporthall/gymnastiksal/bastu i sporthallsanläggning

0 kronor

110 kronor

 

 

 

 

Match/evenemang

 

 

Sporthall

300 kronor

300 kronor

Halv sporthall/gymnastiksal/bastu i sporthallsanläggning

150 kronor

150 kronor

 

 

Simhall - Utomhusbad

Bidragsberättigade föreningar

Kostnad 2024

Privatpersoner, företag, övriga föreningar

Kostnad 2024

Maximalt belopp på engångsbesök på badanläggning. Entré uttages vid ett tillfälle per dag.*

 

 

Entré vuxen över 19 år

-

55 kronor

Entré barn/ungdom 5–18 år

-

45 kronor

Entré barn 0–4 år

-

0 kronor

Badkort 3 månader vuxen över 19 år

-

875 kronor

Badkort 3 månader barn/ungdom 5–18 år

-

590 kronor

Rabatthäfte, 12 bad, vuxen över 19 år

-

495 kronor

Rabatthäfte, 12 bad, ungdom 5-18 år

-

390 kronor

Familjebiljett, 4 personer varav max 2 vuxna

-

165 kronor

Familjebiljett, 5 personer varav max 2 vuxna

-

195 kronor

Grundläggande simkoleverksamhet för allmänhet, 10 ggr

-

625 kronor

Simkoleverksamhet, max 4 personer/grupp, 30 minuter/pass

-

210 kronor

Bokning av simbana, enligt överenskommelse om möjlighet finns, per bana, per timme

105 kronor

105 kronor

Förening med simverksamhet, utomhusbassäng (upp till 20 timmar per vecka) per bana och timme.**

0 kronor

-

Förening med bastuverksamhet (upp till 6 timmar/vecka, utan tillgång till bassäng, tillgång till bassäng kan medges om lediga banor finns).**

0 kronor

-

Förening med simverksamhet, inomhusbassäng, möjlighet att nyttja hela hallen till simtävling/simaktivitet, upp till fem dagar per år.**

2 000 kronor/dag

-

Förening med simverksamhet, utomhusbassäng, möjlighet att nyttja hela anläggningen till simtävling/simaktivitet, upp till tre dagar per år.**

2 000 kronor/dag

-

Personalresurs (tex vaktmästare, badbevakare), utanför ordinarie verksamhet, utökat behov, iordningställande av utrustning inför föreningstider med mera, per påbörjad timme, inklusive moms.

600 kronor

600 kronor

*Avser verksamhet i kommunal regi. Föreningsdriven verksamhet eller entreprenörsdrift genom avtal beslutar själv om avgiftsuttag under förutsättning att angivet maxbelopp ej överskrids. Inomhusbassäng ska minst tre banor finnas tillgängliga för allmänhetens motionssim samt lilla bassängen. Utomhusbassäng ska minst halva stora bassängen finnas tillgänglig för allmänheten.

** För tid utöver de timmar som kultur- och fritidsnämnden har att, efter ansökan, fördela betalas entréavgift.

Avgift enligt taxa för privatpersoner.

Bowlinghall

Bidragsberättigade föreningar med bowlingverksamhet

Kostnad 2024

Privatpersoner, företag, övriga föreningar

Kostnad 2024

Per timme

Per timme

Träning, förening med bowlingverksamhet, tidfördelning upp till 20 timmar, per vecka ****

0 kronor

-

Banhyra (1-4 personer per bana)

230 kronor

230 kronor

Match/evenemang/hyra hela hallen

1590 kronor

1 590 kronor

**** Sammanslagen föreningstid i anläggningen. Allmänhet kan beredas tillträde samtidigt om utrymme ges. Utöver de av kultur- och fritidsnämnden tilldelade timmar betalas hyra enligt privat taxa per bana.

Skjuthall

 

Bidragsberättigade föreningar med skytteverksamhet
Kostnad 2024

Per timme

Träning

0 kronor

Match

300 kronor

Taxan för idrotts- och fritidsanläggningar indexuppräknas med prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Taxan räknas upp med den procentsats för avgiftsåret som SKR publicerar i augusti månad året före. Taxan beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen och beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod.

Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 5 kronor.

Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges.

Taxan är antagen i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2023 samt i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Lotteri

Kostnad 2024

Lotteritillstånd

420 kronor

Kontrollantarvode av lotteriets totala insatsbelopp

3 %

Kontrollantarvodet följer Lotteriinspektionens rekommendation. Arvodet betalas ut om minst 150 kronor och maximalt 4 500 kronor.

Taxan indexuppräknas med prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Taxan räknas upp med den procentsats för avgiftsåret som SKR publicerar i augusti månad året före.

Taxan beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen och beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod.

Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 5 kronor.

Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges.

Taxan är antagen i kommunfullmäktige den 19 december 2022 samt i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2023.

Avgifter

Pris 2024

Förseningsavgifter per media och dag

Per media och dag

Barn och ungdomar under 18 år

0 kronor

Barnbok

0 kronor

Vuxenmedia/bok, tidskrifter, CD etcetera

2 kronor

Film, avgift per media

5 kronor

Fjärrlån, avgift per media

10 kronor

Fjärrlån, ej återlämnad gul fjärrlånelapp

10 kronor

Maximal förseningsavgift per återlämningstillfälle

300 kronor

 

Skadade eller borttappade medier ersätts antingen till det totala återanskaffningsvärdet eller till nedanstående schablonpriser.

Per media

Vuxenbok

225 kronor

Barnbok

150 kronor

Tidskrift

50 kronor

Musik-CD

Anskaffningsvärde kronor

Språkkurser

Anskaffningsvärde kronor

Film

550 kronor

Texthäfte eller folder till CD

50 kronor

Ljudbok för vuxna

225 kronor

Ljudbok för barn

150 kronor

DVD, vuxen/barn

550 kronor

Fjärrlån, priset sätts av långivande bibliotek

 

Om du är skyldig 100 kronor eller mer, får du inte låna förrän avgiften är betald.

 

 

 

Övriga avgifter

Pris

Reservationer

0 kronor

Reservationer för fjärrlån per media

10 kronor

Eventuellt ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån

Faktisk kostnad kronor

Ersättningslånekort

0 kronor

 

 

Utskrifter och fotokopior, inklusive moms

Pris per ark

A4 per ark

2 kronor

A3 per ark

4 kronor

A4 per färgark

4 kronor

A3 per färgark

8 kronor

De flesta taxor är enhetliga med Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads biblioteket på grund av en gemensam bibliotekskatalog. Taxan beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen. Vid förändringar under en mandatperiod beslutas de av fullmäktige. Taxan beslutas alltid av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året av varje mandatperiod.

Lånevillkoren hittar du på vår gemensamma sida https://www.biblioteksso.se/web/arena/laneregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges.

Taxan är antagen i kommunfullmäktige den 19 december 2022 samt i kultur- och fritidsnämnden den 20 juni 2023.

Entréavgifter

Österlens museum

Avgift 2024

 

 

Visningar, skolklasser

 

Skolklass, visning i museet/museimagasinet Garvaren, max 20 elever per grupp, 60 minuter, ingen moms

490 kronor

Uppsökande program för skolklass inom Simrishamns kommun, exklusive moms 25%, 60 minuter

580 kronor

Uppsökande program för skolklass utanför kommunen, 60 minuter, exklusive 25% moms, resekostnad tillkommer

610 kronor

Hällristningsvisning för skolklass från Simrishamns kommun, exklusive 25% moms, 60 minuter

520 kronor

Hällristningsvisning för skolklass utanför kommunen, 60 minuter, exklusive 25% moms

580 kronor

 

Hel- och halvdagsprogram skolklass till fornminnen

 

Guidning halvdag, 3-4 timmar, exklusive moms, 25%

1 840 kronor

Guidning heldag, 6 timmar, exklusive moms,25 %

2 300 kronor

Bronsåldersbuffé lunch, per person, exklusive moms, 25%

100 kronor

Fika, per person, exklusive moms, 12%

50 kronor

Verkstad på museet, skolklass, inklusive visning. Max 20 elever per grupp. Exklusive moms 25%. Materialkostnad tillkommer.

750 kronor

 

 

Visningar, vuxengrupper

 

Stadsvandring och andra program utanför museibyggnaden, exklusive 25% moms

1 610 kronor

Föredrag på museet, ingen moms

1 440 kronor

Föredrag utanför museet, resekostnad tillkommer, exklusive 25% moms

2 260 kronor

 

Allmän visning i utställningarna i Hafreborg

600 kronor

 

Allmän visning museimagasinet Garvaren, max 20 personer, exklusive 25 % moms

600 kronor

Allmän visning museimagasinet Garvaren, 21-40 personer, exklusive 25 % moms

1 200 kronor

Specialvisning museimagasinet Garvaren, max 20 personer

1 380 kronor

 

Hel- och halvdagsprogram vuxengrupp

 

Guidning halvdag, 3-4 timmar, exklusive 25% moms

2 420 kronor

Guidning heldag, 6 timmar, exklusive 25% moms

 

3 170 kronor

Bronsåldersbuffé lunch, per person, exklusive 12% moms

160 kronor

Fika, per person, exklusive 12% moms

60 kronor

 

Lokaler

 

Under ordinarie öppettider

 

Sammanträdesrummet Salen, ingen moms

690 kronor

Sammanträdesrummet Salen, registrerad förening inom kommunen, ingen moms

0 kronor

Foajé och faktarum Garvaren, ingen moms

680 kronor

 

Vid extra insatser för exempelvis iordningställande, städning och upplåsning eller skadegörelse med mera debiteras faktisk kostnad. Egen personal debiteras med 500 kronor per påbörjad timme.

Taxan indexuppräknas med prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Taxan räknas upp med den procentsats för avgiftsåret som SKR publicerar i augusti månad året före.

Taxan beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen och beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod.

Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 10 kronor.

Avgifterna är inklusive moms om inget annat anges.

Det ankommer på kultur- och fritidschefen att avgöra prissättningen av försäljningsvaror och

dylikt att besluta om entréavgifter till enstaka arrangemang samt att på kommunens vägnar

avgöra tolkningen och tillämpningen av taxan.

Taxan är antagen i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2023 samt i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Försäljning och förmedling av bilder Österlens museum

Prislista för de vanligaste typerna av bildbeställning.

Avgift 2024

Privatpersoner, forskare, skolungdomar (icke-kommersiell användning), priser inklusive 25% moms

 

Digital fil, mängdrabatt kan ges över 5 bilder

200 kronor

Fotoutskrift A4, ej fotopapper

5 kronor

Fotoutskrift A3, ej fotopapper

10 kronor

Digital film, kortare än 5 minuter

300 kronor

Digital film, längre än 5 minuter

500 kronor

 

 

Kommersiell användning i tryck (böcker, tidningar, tidskrifter), priser exklusive 25% moms.

 

Digital fil/foto, mängdrabatt kan ges över 5 bilder

600 kronor

Digital fil/film

1 000 kronor

 

 

Annonser

 

Mindre bild

4 000 kronor

Halvsida

5 000 kronor

Helsida

6 000 kronor

Omslag/uppslag

8 000 kronor

 

 

Affischer

 

Beroende på storlek och upplaga, pris från

2 000 kronor

 

 

Utställningar, mässor o liknande

 

Kortare tid än 3 månader, per bild

1 000 kronor

3-12 månader, per bild

2 000 kronor

Permanent, per bild

3 000 kronor

 

 

Bildspel, diaserier och overhead

 

1-10 bilder, per bild

500 kronor

Större antal bilder

Särskild överenskommelse kronor

 

 

Internet

 

Kommersiellt/första sidan, per bild

4 000 kronor

Underliggande sidor, per bild

2 000 kronor

Icke-kommersiellt/första sidan, per bild

2 000 kronor

Underliggande sidor, per bild

1 000 kronor

Priserna gäller publicering i max 1 år. Adress för hemsidan måste anges vid beställning.

 

Vid andra typer av beställningar kontakta arkivansvarige annett.glimberg@simrishamn.se.

 

Avgifterna är inklusive moms om inget annat anges.

Taxan beslutas av kultur- och fritidsnämnden årligen. Vid förändringar under en mandatperiod beslutas de av fullmäktige. Taxan beslutas alltid av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året av varje mandatperiod.

Taxan är antagen i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2023 samt i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

2023

Kommunstyrelsens taxor

Kommunstyrelsens taxor ska enligt beslut i fullmäktige, 2022-11-28, §157, räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Taxan ska räknas upp med den procentsats för avgiftsåret som Sveriges kommuner och regioner, SKR, publicerar i augusti månad året före. För 2024 har SKR publicerat att PKV är 4,1 %. Samtliga taxor har räknats upp med 4,1 %.

Avgiftstaxa för kopiering av nämndhandlingar och trycksaker till nämnderna är 50 % av kopieringstaxan.

Typ

inkl. moms 2023

inkl. moms 2024

A4 80 gr vitt

1,45

1,50

A4 80 gr kulört

1,50

1,55

A4 120 gr vitt

2,50

2,60

A3 80 gr vitt

1,65

1,70

A4 färgkopia

7,30

7,60

A3 färgkopia

11,35

11,80

A2 svartvit

27,00

28,10

A2 färgkopia

38,95

40,55

A1 svartvit

41,10

42,80

A1 färgkopia

64,85

67,50

A0 svartvit

64,85

67,50

A0 färgkopia

99,45

103,50

Etiketter

24,85

25,90

 

Typ

inkl. moms 2023

inkl. moms 2024

Prenumeration på handlingar till kommunfullmäktige

1 475,00

1 535,00

Taxa för kopiering av allmänna handlingar kan tillämpas av övriga nämnder om egna beslutade taxor saknas.

Typ

2023

2024

Allmänna handlingar, max 20 stycken A4 sidor

0,00

0,00

Allmänna handlingar, 21 sidor

62,75

65,30

Varje sida utöver 21 sidor, Allmänna handlingar ur dagarkivet A4

3,25

3,40

Varje sida utöver 21 sidor, Allmänna handlingar ur dagarkivet A3

5,40

5,60

Varje sida utöver 21 sidor, Allmänna handlingar ur slutarkivet A4

5,40

5,60

Varje sida utöver 21 sidor, Allmänna handlingar ur slutarkivet A3

10,80

11,25

Avgift för mer omfattande forskningsarbete, överstigande två timmar, kostnad per påbörjad 60 minuters arbete

328,00

341,00

Socialnämndens taxor

Socialnämndens taxor

Prislista 2023

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp

52 500 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende

 

Ensamboende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Makar/sammanboende

Från och med 65 år

5 279 kr/person

Yngre än 65 år

5 807 kr/person

Särskilt boende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Maxtaxa

Högsta avgift

2 359 kr/mån

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme

413 kr

Lägsta skäliga avgift

207 kr

Omsorgsavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Serviceavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Hemsjukvård

334 kr/månad

Särskilt boende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Korttidsboende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.

Avlösarservice

Insatsen är avgiftsfri.

Ledsagning

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm

266 kr/mån

Matdistribution

319 kr/mån

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)

Hyra av hjälpmedel, max 6 månader

118 kr/mån

Hämtning av hjälpmedel

484 kr/tillfälle

Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till 4 veckor)

Säng

1 182 kr

Lyft

1 182 kr

Elryggstöd till säng

591 kr

Hygienstol på hjul

591 kr

Rullstol

1 182 kr

Rollator/gåstol

591 kr

Ramper

827 kr

Enkla hjälpmedel

236 kr

Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor

236 kr

Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

591 kr

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende

 

Middag (matdistribution)

67 kr/portion

Särskilt boende/dagcentral/korttidsboende

 

Helkost

3 456 kr/mån

Middag

63 kr/portion

Frukost

18 kr/portion

Kvällsmat

21 kr/portion

Kaffe med bröd

12 kr/portion

Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)

 

 

Frukost

Mellanmål

Lunch eller kvällsmat

Helkost

0–5 år

9 kr

9 kr

17 kr

52 kr

6–12 år

12 kr

12 kr

22 kr

69 kr

13-år

15 kr

15 kr

30 kr

90 kr

Daglig verksamhet LSS

Middagar

Självkostnadspris

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende/Gruppboende LSS

 

Produkter i samband med matdistribution

Ingår vid beviljad matdistribution

Produkter för övriga med hemsjukvård

Enligt prislista nedan

Särskilt boende

 

Produkter

Ingår i helkost

(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)

Priser per st (inklusive moms)

 

Berikningsprodukter

 

Flytande

10 ml

5 kr

Pulver

90 g

24 kr

Kosttillägg

 

 

Dryck

Förpackning

13 kr

Sondnäring

 

 

Standard, fiber

500 ml

20 kr

Special

500 ml

43 kr

Övriga

500 ml

33 kr

 

 

 

 

Prislista 2024

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp

57 300 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende

Ensamboende

 

Från och med 65 år

7 062 kr/person

Yngre än 65 år

7 768 kr/person

Makar/sammanboende

Från och med 65 år

5 762 kr/person

Yngre än 65 år

6 338 kr/person

Särskilt boende

Från och med 65 år

7 062 kr/person

Yngre än 65 år

7 768 kr/person

Maxtaxa

Högsta avgift

2 575 kr/mån

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme

430 kr

Lägsta skäliga avgift

215 kr

Omsorgsavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Serviceavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Hemsjukvård

348 kr/månad

Särskilt boende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Korttidsboende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.

Avlösarservice

Insatsen är avgiftsfri.

Ledsagning

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm

277 kr/mån

Matdistribution

332 kr/mån

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)

Hyra av hjälpmedel, max 6 månader

123 kr/mån

Hämtning av hjälpmedel

504 kr/tillfälle

Uthyrning av hjälpmedel (ej folkbokförd i kommunen, pris per 4 veckor period)

Säng

1 231 kr

Lyft

1 231 kr

Elryggstöd till säng

615 kr

Hygienstol på hjul

615 kr

Rullstol

1 231 kr

Rollator/gåstol

615 kr

Ramper

861 kr

Enkla hjälpmedel

246 kr

Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor

246 kr

Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

615 kr

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende

Middag (matdistribution)

70 kr/portion

Särskilt boende/dagcentral/korttidsboende

Helkost

3 597 kr/mån

Middag

66 kr/portion

Frukost

19 kr/portion

Kvällsmat

22 kr/portion

Kaffe med bröd

13 kr/portion

Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)

 

Frukost

Mellanmål

Lunch eller kvällsmat

Helkost

0–5 år

10 kr

10 kr

17 kr

54 kr

6–12 år

12 kr

12 kr

23 kr

71 kr

13-år

16 kr

16 kr

31 kr

94 kr

Daglig verksamhet LSS

Middagar

Självkostnadspris

LSS

 

Avgift i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter

Självkostnadspris

 

 

 

 

 

 

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)
Ordinärt boende/Gruppboende LSS

 Produkter i samband med matdistribution

Ingår vid beviljad matdistributionProdukter för övriga med hemsjukvård

Enligt prislista nedanSärskilt boende

 Produkter

Ingår i helkost(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)
Priser per st (inklusive moms)

 Berikningsprodukter

 


Flytande

10 ml

5 kr


Pulver

90 g

25 kr


Kosttillägg

 

 


Dryck

Förpackning

14 kr


Sondnäring

 

 


Standard, fiber

500 ml

21 kr


Special

500 ml

44 kr


Övriga

500 ml

34 kr


Samhällsplaneringsnämndens taxor

2024

Taxa för felparkeringsavgift 2024

Antagen av kommunfullmäktige 2023-11-27, § 195.

Taxan gäller från och med 1 januari 2024.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge vid antagande.

Avgift 2024

Beskrivning

Lagrum Trafikförordningen

1200

Fara uppstår eller trafiken hindras eller störs.

 

3 kap 47 § 1 p

900

I en järnvägs- eller spårvägskorsning.

 

3 kap 47 § 2 p

900

Skymmer vägmärken eller trafiksignaler.

 

3 kap 47 § 3 p

 

900

Allmän plats, terräng, inom tättbebyggt område.

 

3 kap 48 § 1 st

900

På en gång- eller cykelbana.

 

3 kap 48 § 2-3 st

600

Hindrar tillträde till andra fordon eller att fordonet inte kan föras från platsen.

 

3 kap 49 § 1 p

600

Utanför markering som anger var parkering får ske.

 

3 kap 49 § 2 p

300

Parkerat längre tid än tillåtet, 24 tim i följd på vardagar.

 

3 kap 49a § 1 st

 

300

Villkor vid parkeringsavgift.

 

3 kap 49a § 2 st, 1 p

300

Villkor vid parkeringsbiljett.

 

3 kap 49a § 2 st, 2 p

600

Villkor vid parkeringsskiva.

 

3 kap 49a § 2 st, 3 p

900

Mot färdriktningen. Ej i vägens längdriktning.

 

3 kap 52 § 1-3 st

 

900

På eller inom 10 meter före ett övergångsställe, en cykelöverfart eller cykelpassage.

 

3 kap 53 § 1 st, 1 p

 

900

I en vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant.

 

3 kap 53 § 1 st, 2 p

 

900

På eller inom 10 meter före en korsande

cykelbana eller gångbana.

 

3 kap 53 § 1 st, 3 p

Avgift 2024

Beskrivning

Lagrum Trafikförordningen

900

I en vägport eller tunnel.

 

3 kap 53 § 1 st, 4 p

900

På eller i närheten av backkrön eller kurva där sikten är skymd.

 

3 kap 53 § 1 st 5 p

900

Längs en heldragen linje.

 

3 kap 53 § 1 st 6 p

900

I ett cykelfält.

 

3 kap 53 § 1 st 7 p

900

I ett spärrområde.

 

3 kap 53 § 1 st 8 p

900

I en cirkulationsplats.

 

3 kap 53 § 1 st 9 p

900

I körfält/körbana för fordon i linjetrafik.

 

3 kap 53 § 1 st 10 p

 

900

På en hållplats (20 meter före och 5 meter efter vägmärket/skylten).

 

3 kap 54 § 1 st

900

På en ändamålsplats (exempelvis; lastplats, taxiplats, bokbussplats osv).

 

3 kap 54 § 2 st

900

På plats reserverad för visst fordonsslag eller trafikantgrupp (exempelvis; personbil klass1, rörelsehindrade osv).

 

3 kap 54 § 3 st

900

På en laddplats (med ett icke externt laddbart fordon).

 

3 kap 54 § 4 st

600

Inom 30 meter från en plankorsning.

 

3 kap 55 § 1 st 1 p

 

600

Framför infarten eller så att trafik till/från fastigheten väsentligen försvåras.

 

3 kap 55 § 1 st 2 p

600

På en huvudled.

3 kap 55 § 1 st 3 p

 

Avgift 2024

Beskrivning

Lagrum Trafikförordningen

600

Bredvid ett annat fordon eller en anordning.

 

3 kap 55 § 1 st 4 p

 

600

På en mötesplats som märkts ut med vägmärke.

 

3 kap 55 § 1 st 5 p

600

Gågata och gångfartsområde.

 

8 kap 1 § 1 st 2 p

600

Cykelgata

 

8 kap 1a § 2 p

600

Lokal trafikföreskrift, parkeringsförbud.

 

10 kap 1 §

900

Lokal trafikföreskrift, stannaförbud.

 

10 kap 1 §


Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan inom Simrishamns kommun 2024

Grävtillstånd

Administrationskostnad

2 000 kr

Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan). Handläggningstid 10 arbetsdagar.

Administrationskostnad vid skyndsam handläggning (mindre än 10 arbetsdagar innan aktivitet ska genomföras)

3 000 kr

Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt.

Förlängning

1 000 kr

Gäller då ansökan inkommer innan utfört tillstånd förfaller.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Administrationskostnad

1 200 kr

Endast trafikanordningsplan (TA-plan).

Administrationskostnad vid skyndsam handläggning (mindre än 3 veckor innan aktivitet ska genomföras)

3 000 kr

Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt.

Förlängning

1 000 kr

Gäller då ansökan inkommer innan gällande tillstånd förfaller, annars är det ett nytt tillstånd.

Handläggningsavgift för att i samarbete med sökande ta fram TA-plan och ansökan

450 kr/timme

Debitering gäller per påbörjad timme och minsta debitering är 2 timmar.

Akuta ärenden

Administrationskostnad

800 kr

Akuta åtgärder – vid anmälan nästföljande arbetsdag


Sanktionsavgifter

Vid sanktionsavgift lyfts ärendet till samhällsplaneringsnämnden för beslut.

Sanktionsavgift då utförandet

avviker från godkänd ansökan

10 000 kr

Brister i säkerheten eller utförandet enligt godkänd ansökan.

Sanktionsavgift då akut åtgärd inte anmälts nästföljande arbetsdag

10 000 kr

Anmälan har inte inkommit under första arbetsdagen efter att akutåtgärd påbörjats.

Sanktionsavgift vid utebliven

anmälan

15 000 kr

Vid ej inlämnad eller godkänd ansökan för grävning inom allmänplatsmark. Gäller även för akutåtgärd där anmälan inte inkommit inom en 5 arbetsdagar efter påbörjad arbete.

Ytor

Nedanstående kostnad tas ut när Simrishamns kommun behöver återställa yta efter grävning som ansvarig efter påpekande ej återställt.

Körbana: asfalterad, stensatt eller asfalterad/stensatt

0-10 m2

2 000 kr

Engångskostnad efter utfört och godkänt arbete enligt Simrishamns kommuns grävbestämmelser. Ytbeläggning (topp) av asfalt ingår i priset.

Vid ytor yngre än 5 år så tillkommer ett påslag om 50%.

 

10-30 m2

5 000 kr

>30 m2

350 kr/m2

Vid samordning kan kostnadsfördelning mellan berörda ledningsägare ske.

Taxa för hamnverksamhet inom Simrishamns kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2023-11-27, § 195. Taxan gäller från och med 1 januari 2024. Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge vid antagande och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

I taxan kommer först en kort text om vad som gäller för respektive område och sedan en tabell med taxan för respektive område.

Förkortningar och förklaringar

Där det i dokumentet står fartygets längd, avses fartygets största längd (LOA).

LOA - Total längd är den maximala längden på ett fartygs skrov mätt parallellt med vattenlinjen.

LÖA - Längd över allt, syftar på en båts eller ett fartygs totala längd, avståndet mellan förstävens och akterstävens yttersta punkter.

Brt – bruttoregisterton är hela fartygets inre volym

Dygn - 00.00 - 24.00

Ordinarie arbetstid för hamnpersonal är helgfri måndag till fredag kl 07:00-16:00.

Generellt

Avgifter redovisas exklusive mervärdesskatt för handelshamn och inklusive medvärdesskatt för fritidshamnar. Om momentet är momsbefriat så anges det i taxan.

Redskapspråm, sump eller motsvarande som förtöjs inom hamnområdet erlägger hamnavgift såsom båt.

Den eller de som orsakar utsläpp i hamnbassäng eller på kaj kommer att faktureras saneringskostnaden.

I de fall felanmälan görs som innebär att reparatör måste tillkallas och det visar sig att felet inte beror på hamnens anläggning faktureras kostnaden för utkörning och felsökning den som gjort anmälan.

För väntetid utanför ordinarie arbetstid tillkommer gällande övertidsersättning för personal.

För ej avbeställd trossföring, utanför ordinarie arbetstid debiteras 2 timmar väntetidsersättning per person.

Vid förhalning av fartyg mellan olika kajavsnitt erlägges avgift enligt timdebitering. Lägsta ersättning är 3 timmar/person.

Vid användning av egen lastning-/lossningsutrustning inom hamnområden skall alltid såväl för- som efterbesiktning av nyttjat område genomföras. Gemensam besiktning genomförs under för Simrishamns hamns ordinarie arbetstid, utan debitering. Operatören skall omedelbart, på egen bekostnad, efter utfört arbete, städa använt område. Om så ej sker genomför Drift och serviceenheten städning på bekostnad av operatören. Debitering sker med 800 kronor/timme. Åverkan eller skador som konstateras vid slutbesiktning skall omgående ersättas av operatören.

Avtal kan slutas om fartygsanlöp eller godsmängder är kontinuerligt över en längre tidsperiod och av avsevärd omfattning.

Fartyg som inte har hemmahamn Simrishamn ska lämna fartygsanlöp. För mer information – kontakt@simrishamn.se eller 0414-81 90 00.

Reviderade lokala ordnings- och trafikföreskrifter för Simrishamns hamn och Skillinge hamn gäller

Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämpliga för allt arbete i hamnen.

I det fall inget annat överenskommits skall betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum.

Inkoppling på hamnens elnät får endast ske efter tillstånd eller genom betalning av el via Tallyweb.

Moment

Taxa 2024

För trossföring under ordinarie arbetstid för fartyg med Brt upp till 6000 ton. Trossassistans är obligatoriskt för båtar med längd över 70 meter. Detta gäller för både ankomst och avgång.

2 500 kr/tillfälle*

Förbrukningsavgift för elström

Marknadspris + 70 öre**

Förbrukningsavgift för färskvatten, lägsta avgift 250 kr/tillfälle.

45 kr/m3**

* Momsbefriat, **inklusive moms, ***exklusive moms

Arbetstider och timkostnader

Ordinarie arbetstid för hamnpersonal är helgfri måndag till fredag kl 07:00-16:00.

Debitering sker per påbörjad halvtimme, minimidebitering är 1 timme. Alla priser är exklusive moms.

Arbete

Taxa 2024

Ordinarie arbetstid

500 kr/timme och person*

Helgfri måndag till fredag 05:00-07:00 och 16:00-18:00

700 kr/timme och person*

Helgfri måndag till fredag 18:00-05:00

1 000 kr/timme och person*

Lördagar, söndagar och helgdagar 00:00-24:00

1 000 kr/timme och person*

Lastmaskin inkl förare och redskap**

1 100 kr/timme*

Truck med förare

650 kr /timme*

* exklusive moms, ** under ordinarie arbetstid

Hyra bodar

För bod som nyttjas för kommersiellt ändamål utgår avgift enligt arrendekontrakt.

Arbete

Förslag till taxa 2024

Årshyra för garnbod främst för yrkesfiskare med licens, dock lägst 2 100 kr/år.*

140 kr/m2*

Årshyra för bod övriga*

 

* Momsbefriat

Fiskenät för återvinning - ej fartygsrelaterade enligt SJÖFS 2001:12

Moment

taxa 2024

Fiskenät för återvinning - ej fartygsrelaterade enligt SJÖFS 2001:12

1 000 kr/m3

Handelshamn fartyg (ej fiskefartyg)

Hamnavgift

Sophantering ingår i samtliga hamnavgifter.

För fartyg som tilldelats en fast kajplats inom hamn eller stationerats i hamn utgår avgift enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, utställningslokal, upplag, besättningsbyte eller dylikt utgår en avgift enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

Befrielse från hamnavgift skall åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Fiskeriverkets fartyg. Även andra fartyg som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade.

Lastning/lossning

taxa 2024

Avgift per bruttotonnage för påbörjat dygn för fartyg ankommande till hamnen för att lossa eller lasta gods

6 kr/ton och dygn **

Avgift per meter för påbörjat dygn för fartyg som saknar bruttotonnage

100 kr/m och dygn **

Avgift per meter av fartygets längd (LOA) och påbörjat dygn från dag 4 om fartyget ligger kvar i hamnen efter att fartyget är färdiglastat/-lossat

20 kr/m och dygn **

Avgift per bruttotonnage och påbörjat dygn för fartyg som ankommer hamn utan att lasta eller lossa (lägsta avgift 200 kr)*

6 kr/ton och dygn **

 

* Avgift enligt ovan reduceras med 50% om anlöp av fartyg varar mindre än 6 timmar (lägsta avgift 200 kr) **exklusive moms

Reparation

taxa 2024

Avgift per meter av fartygets längd (LOA) och påbörjat dygn för fartyg som ankommer hamn för reparation (lägsta avgift 80 kr/dygn)*

20 kr/m och dygn **

* efter det 120:e dygnet kan en individuell överenskommelse fattas, dock lägst en avgift per meter av fartygets längd (LOA)/dygn. ** exklusive moms

Varuavgift

Avgift för varor som lossas eller lastas i hamn enligt tabell nedan. Avgift beräknas efter varans bruttovikt. För övriga varor betalas avgift enligt överenskommelse. Lägsta belopp per varupost och debiteringstillfälle är 300 kr. Befriande från avgift är drivmedel, proviant och förnödenhetsartiklar för fartygets eget behov.

Vara

Avgift 2024

Vara per ton

10 kr/ton *

Vara per volym i kubikmeter

25 kr/m3 *

*exklusive moms

Sjöfartsskydd

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd nivå 1 erläggs med en avgift om 1,1 kr/ton exklusive moms.

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd i andra nivåer debiteras rederi direkt för samtliga verifierade kostnader.

Hamningenjör får besluta om att kostnader för tilläggsavgift för sjöfartsskydd får reduceras med högst 50%. Vid eventuell reducering av avgift ska hänsyn tas till hamnens kapacitet, leveransens varaktighet i tid, samt konkurrens.

Uppläggning och lagring av gods och fartyg

All upplagring inom hamnområden skall godkännas i förväg av Simrishamns hamn, som äger rätt att med en månads varsel säga upp all lagring inom hamnområdet. Om bortforsling ej sker inom angiven tid äger Simrishamns hamn rätt att på hyresgästens bekostnad forsla bort godset. Godset betraktas då som hittegods.

Gods som påträffas omärkt och utan överenskommelse med Simrishamns hamn betraktas som hittegods.

Plats

taxa 2024

Avgift för förvaring på hamnkaj per påbörjat dygn för de första 14 dagarna.

8 kr/m2 och dygn *

Avgift för förvaring på hamnkaj per påbörjad månad (efter 14 dagar)

20 kr/m2 och månad *

Avgift för förvaring på omlastningsplatta per påbörjat dygn för de första 14 dagarna.

5 kr/m2 och dygn *

Avgift för förvaring på omlastningsplatta per påbörjad månad (efter 14 dagar)

10 kr/m2 och månad *

Avgift för förvaring utomhus i hamnförråd per påbörjad månad

15 kr/m2 och månad *

Avgift för förvaring inomhus i Felixmagasinet per påbörjad månad

50 kr/m2 och månad *

*exklusive moms

Handelshamn fiskefartyg med licens

Hamnavgift

Denna del av taxan avser fiskeskepp och -båtar som huvudsakligen används till fiske som förvärvskälla. Fiskebåtar som inte yrkesmässigt landar fisk debiteras enligt taxa under Fritidshamnar

Avgift fiskeskepp/-båt

taxa 2024

Hamnvaruavgift

1,36% av värdet på fångsten*

Hamn- och sophanteringsavgift (vid enstaka anlöp annars enligt nedan)

0,52% av värdet på fångsten*

*Sammantaget minsta avgift 200 kr

För de fiskefartyg som regelbundet lossar sin fångst i Simrishamns kommun gäller avtal för hamnavgift enligt tabell nedan och debiteras kvartalsvis.

Hamnavgift fiskeskepp/-båt med avtal

taxa 2024

Hamnavgift för båt med LÖA<10 meter

6 000 kr/år **

Hamnavgift för båt med LÖA<10 meter

7 000 kr/år **

Hamnavgift för skepp* utgår en avgift per bruttotonnage/år, dock lägst 8789,38 kr/år

200 kr/ton och år **

* från 12x4 meter, **exklusive moms

Hamnavgift fiskeskepp/-båt utan avtal

taxa 2024

Hamnavgift för skepp som ankommer och ej lossar i bruttotonnage per påbörjat dygn *

6 kr/ton och dygn **

Fiskefartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger avgift per påbörjat dygn/meter fartygets längd. Gäller även upplyft på land för reparation. Lägsta avgift 80 kronor/dygn. Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse.

8 kr/m och dygn **

Fiskefartyg som lossat varan skall omedelbart eller senast en timme efter lossning lämna lossningsplatsen och i stället förtöja vid liggekaj. Om förflyttning inte sker utgår avgift per påbörjat dygn.

1 400 kr/dygn **

* vid anlöp som varar mindre än 6 timmar reduceras avgifter med 50%, dock är lägsta avgift 200 kr **exklusive moms

Förvaring/uppläggning av fiskeredskap

All upplagring inom hamnområden skall godkännas i förväg av Simrishamns hamn, som äger rätt att med en månads varsel säga upp all lagring inom hamnområdet. Om bortforsling ej sker inom angiven tid äger Simrishamns hamn rätt att på hyresgästens bekostnad forsla bort godset. Godset betraktas då som hittegods.

Gods som påträffas omärkt och utan överenskommelse med Simrishamns hamn betraktas som hittegods.

Taxan avser endast förvaring av aktiva fiskeredskap, för övrig förvaring gäller taxa för Uppläggning och lagring av gods och fartyg

Plats

taxa 2024

Månadsavgift för aktiva fiskeredskap (Endast inom anvisat område)

19 kr/m2 *

* exklusive moms

Fritidshamnar

Generellt

Se gällande föreskrifter för fritidsbåtar i Simrishamns kommuns hamnar.

Serviceavgift under längst tre dygn uttages inte av båt som hyr båtplats av kommunen

vid tillfälliga besök i annan hamn än hemmahamnen. Båt som deltager i tävling anordnad av förening inom kommunen erlägger inte avgift för dygnet före/efter samt under

tävling.

För jollar, typ optimist, OK-jolle och liknande, vilka, då de inte nyttjas förvaras på land,

utgår ingen avgift.

Permanent- eller säsongsboende på båt är ej tillåtet.

I övrigt hänvisas till nu gällande föreskrifter för fritidsbåtar i Simrishamns kommun.

Service

taxa 2024

Fritidsfartyg som ankommer hamnen för reparation betalar per påbörjat dygn en avgift utifrån fartygets längd. Kostnad avser även vid upplyft på land för reparation. Lägsta avgift är 120 kr.* El ingår inte.

13 kr/m och dygn **

Rampavgift, samtliga hamnar

120 kr **

Årskort ramp

1 200 kr **

Båtbottentvätt för kunder med båtplatsavtal i kommunägd hamn i Simrishamns kommun

270 kr/tvätt **

Båtbottentvätt för övriga kunder

550 kr/tvätt **

*efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse. ** inklusive moms

Säsongsavgift för båtar som kan förtöjas med bom

Angivna taxor avser sommarsäsong, perioden 1 april till och med uppläggningsdagen dock längst till och med den 31 oktober.

Under vintersäsongen reduceras taxan med 50%.

Simrishamns småbåtshamn

 

Plats mellan bommar

Säsongsavgift 2024

Bredd i meter

Längd i meter

2,25

4,50

3 400 kr *

2,75

4,50

4 000 kr *

2,75

6,00

4 300 kr *

3,25

6,00

5 000 kr *

3,75

6,00

5 400 kr *

3,25

8,00

5 400 kr *

3,75

8,00

6 000 kr *

4,00

8,00

6 500 kr *

4,50

8,00

6 900 kr *

5,00

8,00

7 500 kr *

3,25

10,00

6 200 kr *

3,50

10,00

6 600 kr *

4,00

10,00

6 900 kr *

4,5

10,00

7 500 kr *

5,00

10,00

7 800 kr *

4,40

12,00

8 200 kr *

5,00

12,00

9 000 kr *

5,50

12,00

9 800 kr *

* inklusive moms

Skillinge småbåtshamn

 

Plats mellan bommar

Säsongsavgift 2024

Bredd i meter

Längd i meter

2,00

4,50

3 200 kr *

2,25

4,50

3 400 kr *

2,75

4,50

4 000 kr *

2,25

6,00

3 700 kr *

2,75

6,00

4 300 kr *

3,25

6,00

5 000 kr *

3,75

6,00

5 400 kr *

3,25

8,00

5 400 kr *

3,75

8,00

6 000 kr *

4,00

8,00

6 500 kr *

4,50

8,00

6 900 kr *

* inklusive moms

Kiviks småbåtshamn

 

Plats mellan bommar

Säsongsavgift 2024

Bredd i meter

Längd i meter

2,25

4,50

3 400 kr*

2,50

4,50

3 700 kr*

2,75

4,50

4 000 kr*

2,25

6,00

3 700 kr*

2,50

6,00

4 000 kr*

2,75

6,00

4 300 kr*

3,0

6,00

4 700 kr*

3,25

6,00

5 000 kr*

3,25

8,00

5 400 kr*

3,75

8,00

6 000 kr*

* inklusive moms

Årsavgift för båtar som inte kan förtöjas med bom

Generellt gäller att vid förtöjning med boj utgår avgift för varje påbörjad decimeter av båtens bredd ökad med 5 decimeter.

Boj

taxa 2024

Avgift per decimeter, dock minst 1 500 kr per säsong (motsvarar 1,38 m)

80 kr*

* inklusive moms

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats längs kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter.

Simrishamns småbåtshamn

 

Storlek

Årsavgift 2024

0,0 - 12

10 000 kr*

12 - 14

11 500 kr*

14 - 16

11 500 kr*

16 - 18

13 500 kr*

18 - 20

13 500 kr*

20 - 24

16 500 kr*

* Inklusive moms

Skillinge småbåtshamn

 

Storlek

Årsavgift 2024

0,0 - 12

10 000 kr*

12 - 14

11 500 kr*

14 - 16

11 500 kr*

16 - 18

13 500 kr*

18 - 20

13 500 kr*

20 - 24

16 500 kr*

* Inklusive moms

Kiviks småbåtshamn

 

Storlek

Årsavgift 2024

0,0 - 12

10 000 kr*

12 - 14

11 500 kr*

14 - 16

11 500 kr*

16 - 18

13 500 kr*

18 - 20

13 500 kr*

20 - 24

16 500 kr*

* Inklusive moms

Övriga kommunala hamnar **

 

Storlek

Årsavgift 2024

0,0 - 12

8 500 kr*

12 - 14

9 500 kr*

14 - 16

9 500 kr*

16 - 18

12 500 kr*

18 - 20

12 500 kr*

20 - 24

15 000 kr*

* Inklusive moms, ** exklusive Vitemölla där ingen avgift tas ut

Vinteruppläggningsavgift

Gäller samtliga hamnar.

Båtbredd

Årsavgift 2024

Grundavgift för båtar med båtplatskontrakt (Upp till 2,0 meters bredd betalas endast grundavgift. Övriga båtar betalar också tilläggsavgift)

2 000 kr*

Grundavgift för båtar som ej har fast båtplats i en kommunalägd hamn (Upp till 2,0 meters bredd betalas endast grundavgift. Övriga båtar betalar också tilläggsavgift)

3 000 kr*

För båtar över 2,0 meters bredd, ska grundavgift betalas. Dessutom tillkommer en avgift per påbörjad halvmeter av båtens bredd utöver 2 meter.

225 kr/0,5 meter*

* Inklusive moms

Gästbåtsavgift

För gästbåtar är sommarsäsongen mellan 15 maj och 15 oktober. Avgifterna avser kostnad per dygn.

I följande hamnar ingår dusch: Simrishamn, Kivik, Skillinge och Brantevik.

Simrishamns småbåtshamn

Dygnsavgift 2024 sommarsäsong

Dygnsavgift 2024 vintersäsong

Båtlängd upp till 10 m

270 kr*

170 kr*

Båtlängd 10-13 m

270 kr*

170 kr*

Båtlängd 13-16 m

400 kr*

230 kr*

Båtlängd 16-18 m

400 kr*

230 kr*

Båtlängd 18-25 m

750 kr*

420 kr*

Båtlängd 25-50 m

1 300 kr*

750 kr*

Ställplats husbil

400 kr*

250 kr*

El - faktisk förbrukning

 

 

Månadsavgift för båtplats

 

1 150 kr*, **

* Inklusive moms, ** månadsavgift

Kiviks och Skillinge småbåtshamnar

Dygnsavgift 2024 sommarsäsong

Dygnsavgift 2024 vintersäsong

Gästbåtsavgift oavsett storlek på båt

255 kr*

160 kr*

Ställplats Skillinge

400 kr*

250 kr*

El (gäller endast de platser som saknar mätning av faktisk förbrukning, se sid 2)

100 kr*

160 kr*

* Inklusive moms

Branteviks småbåtshamn

Dygnsavgift 2024 sommarsäsong

Gästbåtsavgift oavsett storlek på båt

200 kr*

* Inklusive moms

Baskemölla småbåtshamn

Dygnsavgift 2024 sommarsäsong

Gästbåtsavgift oavsett storlek på båt

150 kr*

* Inklusive moms

Vitemölla och kommunens övriga hamnar som klassas som naturhamnar

Dygnsavgift 2024

Gästbåtsavgift oavsett storlek på båt

0 krGäller från och med 1 januari 2024.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Indexreglering enligt samhällsplaneringsnämnden ska genomföras årligen tills nytt beslut fattas i kommunfullmäktige. Beslutad samhällsplaneringsnämnden 2023-09-28, § 191.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla.

Simrishamns kommun har idag två kommunjägare vars uppdrag är att utföra skyddsjakt mm på uppdrag av kommunen. Enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna finns också möjlighet för kommunjägarna att på eget ansvar utföra uppdrag på privat mark.

Simrishamns kommun vill kunna erbjuda en god service i form av kommunjägartjänster, vid behov även för privata fastighetsägare, enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna. Dessa tjänster bör vara tydligt formulerade och kostnader för den enskilde fastighetsägaren ska vara förutsägbar.

Fällfångst

2024

Kommentar

Platsbesök med konsultation

619 kr/timme

Minsta avgift 300 kr, tid debiteras per påbörjad halvtimme

Uthyrning av fälla

591 kr/påbörjad två veckors period

Kostnader för tillsyn och hämtning av döda djur tillkommer se följande rader

Tillsyn av fälla

365 kr/dag

Kostnader för uthyrning och hämtning av döda djur tillkommer

Hämtning av dött djur

591 kr/st

Avser fällfångst se rader ovan, samt hämtning på fastighet

Döda, vilda djur som påträffas på fastigheten och som fastighetsägaren inte har möjlighet att gräva ner eller transportera bort på egen hand hämtas enligt taxa för hämtning av dött djur (se ovan) av kommunjägarna.

När det gäller djur som lider ska i första hand Länsstyrelsens djurskyddsenhet kontaktas.

Löslöpande eller förvildade katter ska anmälas till polisen.

I de fall besök /konsultation föranleds av att fastighetsägaren påträffat skadat/sjukt vilt djur och kommunjägaren bedömer att djuret måste avlivas akut enligt jaktförordningen tas ingen avgift ut.

Avgift faktureras efter avslutat uppdrag. Angivna kostnader inkluderar moms.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, § 157.

Indexreglering beslutad av samhällsplaneringsnämnden 2023-09-28, § 192.

Taxan gäller från och med 1 januari 2024.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla.

För arbete inom kommunalägd mark krävs grävtillstånd.

Samtliga kostnader är per enhet och exklusive moms.

Asfaltering

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

Asfalt GC-väg 100 ABT 8/11

671kr

567kr

503kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asfalt körbana 100 ABT 8/11

671kr

567kr

503kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asfalt körbana AG 16

655kr

570kr

487kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Högtrafikerad väg ÅDT >3000 fordon 100 AG 16 + 100 ABT 8/16

922kr

838kr

755kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tillfört bergkross 0-16/0-30 el. likvärdigt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246kr

-

Justering av ytor körbana, GC och planer

-

-

-

60 kr

43 kr

-

-

-

-

-

-

-

-

Justering av ytor gångbana

-

-

-

-

-

66 kr

51 kr

-

-

-

-

-

-

Justering av ytor gångbana, handläggning

-

-

-

-

-

69 kr

-

-

-

-

-

-

-

Fräsning av asfaltsytor

-

-

-

-

-

-

-

350kr

277kr

201kr

168kr

-

-

Traktorgrävare/grävmaskin inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 457kr

Lastbil/Kranbil inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 301kr

Lastmaskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 249kr

Servicebil inkl. förare inkl. handverktyg/vibroplatta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 249kr

Yrkesarbetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

677 kr


Beskärning och borttagning

av vegetation enligt lokala föreskrifter 11§ samt Jordabalken 3 kap. 2§ (1970:994)

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

Servicebil inkl. förare inkl. handverktyg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1405kr

Yrkesarbetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609 kr

Lastbil/Kranbil inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1405kr

Tippavgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479kr

-

Övrigt

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

Återställning av gräsyta samt grusyta efter schakt

-

-

-

-

-

-

-

56 kr

48 kr

42 kr

40 kr

-

-

(kostnad för maskin/yrkesarbetare tillkommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Indexreglering enligt samhällsplaneringsnämnden ska genomföras årligen tills nytt beslut fattas i kommunfullmäktige. Beslutad samhällsplaneringsnämnden 2023-09-28, § 194.

Enligt PKV augusti 2023 4,1%

Anhörig middag

78 kr/portion

Anhörig middag/helg

91 kr/portion

Plantaxa 2024

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-11-27, § 195

Enligt denna taxa betalas avgift för handläggning av planbesked och för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen och kommunallagen.

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplane-arbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat plankostnadsavtal.

Enligt plan- och bygglagen får en kommun ta ut avgifter av privatpersoner, företag och andra intressenter som får nya byggrätter i en detaljplan.

Avgifterna får högst motsvara kommunens kostnader för att upprätta detaljplaner.

Har planavgift inte reglerats i plankostnadsavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

Planbesked

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är ett beslut från samhälls-planeringsnämnden om ett positivt planbesked. Kostnaden för ett beslut om planbesked är 15 000 kronor. Avgiften är densamma oavsett planförfarande eller om det är ett positivt eller negativt planbesked. Planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med 1 år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked sökas.

Avgifter för arbete med detaljplaner eller områdesbestämmelser

Den del av planhandläggningen som utförs av kommunen finansieras genom avgifter enligt denna taxa eller alternativt genom en planavgift som ingår i den kommande bygglovsavgiften.

Planavgift (som tas ut i samband med bygglov/bygganmälan)

Planavgiften följer SKR:s rekommendationer.

När och om kommunen ska ta ut planavgift beskrivs detta i den gällande detaljplanens planbeskrivning.

Enligt plan- och bygglagen 12 kap. 9 § ska planavgiften tas ut i samband med bygglovlov/bygganmälan. Planavgiften kan endast tas ut om fastighetsägaren har nytta av planen eller bestämmelserna.

Planavgift tas ut för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus, andra byggnader än en- och tvåbostadshus samt för anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av bygglovspliktiga anläggningar.

Om nyttan med planen utnyttjas flera gånger, till exempel genom att byggnader rivs och nya byggnader uppförs, tas planavgift ut på nytt utifrån ovanstående principer om kommunens genomsnittliga kostnader för ärendetypen.

Planavgift = mPBB x OF x PF

mPBB = milliprisbasbelopp. För år 2024 är milliprisbasbeloppet 57,3 kronor (SCB).

OF = objektsfaktor = byggnadens storlek angivet i BTA (yta)

PF = planfaktor

Area (m2) -BTA + OPA

Objektsfaktor (OF)

50-75

4

76-99

5

100-149

6

150-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1200-1999

36

2000-2999

46

3000-3999

56

4000-4999

64

5000-5999

72

6000-7999

88

8000-9999

100

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA+OPA.

I de falla ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA.

2024

Planfaktor (PF), Nybyggnad

PF, Tillbyggnad

PF, Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Detaljplan

200

100

100

Plankostnadsavtal

I de fall kommunen beslutar att upprätta en detaljplan upprättas ett plankostnadsavtal och en plankalkyl för planärendet enligt plantaxa och val av planförfarande enligt plan- och bygglagen. Avgift beräknas efter den plantaxa som gäller när ärendet diarieförs.

I merparten av planärenden tillämpas tidsersättning. Timkostnaden för en planhandläggare är 1 187 kronor för 2024 exklusive moms.

Kommunen påbörjar inte ett planarbete om det inte finns ett, av bägge parter, undertecknat plankostnadsavtal. Avtalet är ett civilrättsligt avtal.

Om en extern konsult anlitas för att göra planhandlingarna kommer kommunen att ta en avgift enbart för granskning och administration av handlingarna, (myndighetsutövning) genom en reglering av plankostnadsavtalet.

Handläggningstid

Kommunen ska lämna planbesked inom fyra månader genom beslut av samhällsplaneringsnämnden.

Handläggningen av en detaljplan tar normalt cirka ett till två år från det att planarbetet startar. Utredningar under arbetets gång, samt yttrande från berörda myndigheter och sakägare, kan komma att förlänga processen och komplicera planförslaget.

Fakturering

Fakturering för planbesked sker direkt efter samhällsplaneringsnämndens beslut.

Fakturering för planarbetet kan ske efter slutförda skeden i planprocessen eller efter det att detaljplanen antagits av kommunfullmäktige. Detta ska framgå av plankostnadsavtalet.

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter enligt denna taxa dvs den del av planläggningen som utförs av kommunen.

Exempel på totala avgiftsnivåer utifrån val av planförfarande/planprocess;

Utökat förfarande utan planprogram

400 000 - 600 000 kronor exklusive moms.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behov av att ta fram miljökonsekvensbeskrivning i planärendet gör att planärendet kommer hamna i den högre delen av kostnadsspannet.

Miljökonsekvensbeskrivning kan tas fram av konsult vilket medför kostnader för exploatören.

Utökat förfarande med planprogram

500 000 – 750 000 kronor exklusive moms.

Ett planprogram kan vara en del i ett utökat planförfarande om kommunen anser det lämpligt.


Standardförfarande

350 000 – 500 000 kronor exklusive moms.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat standardförfarande

100 000 – 350 000 kronor exklusive moms.

Samordnat förfarande

Kostnad 200 000 – 500 000 kronor exklusive moms.

När kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas.

Förenklat förfarande

Kostnad 50 000 – 150 000 kronor exklusive moms.

Kan tillämpas om kommunen vill upphäva en detaljplan som är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling. Kan också tillämpas vid upphävande av tomtindelning.
Antagen av kommunfullmäktige 2023-11-27, § 195.

Taxan gäller från och med 1 januari 2024.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge vid antagande och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Avgifter enligt taxa är momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål, annat kommersiellt ändamål, gäller pkt D1, punkterna 1.1.1.3 och 5.1.

I taxan kommer först en kort text om vad som gäller för respektive område och sedan en tabell med taxan för respektive område.

Gemensamma bestämmelser

Zoner

1 - Kustnära orter (Skillinge, Brantevik, Simrishamn, Baskemölla, Vik, Kivik, Vitemölla samt andra kommunalt ägda ytor i övriga mindre kustnära samhällen)

2 - Inlandsorter (Hammenhög, Borrby, Gärsnäs, Simris, Sankt Olof, Vitaby samt andra kommunalt ägda ytor i övriga mindre ej kustnära samhällen)

Avgift tas ut enligt taxa.

Avgift

För avgiftsbelagda upplåtelser tas vid debitering ut en minsta avgift enligt tabell.

Avgiften inkluderar ej administrationsavgiften.

Avgift utgår inte för ideell organisation såvida inte verksamheten är av kommersiell karaktär. Vid kommersiell verksamhet kan avgiften reduceras efter prövning.

Avgiften inbegriper ersättning för normal gaturenhållning, det vill säga den rutinmässiga och i normal omfattning utförda renhållningen som åvilar kommunen.

Avgiften inbegriper inte kostnaden för att återställa den upplåtna marken i det skick den hade före upplåtelsen. Denna kostnad åligger det tillståndshavaren att ersätta kommunen.

Upplåtelse

Avgift 2024

Övrigt

Administrationsavgift/ handläggning

400 kr/ tillstånd per år

Administrationsavgift tillkommer på all avgiftsbelagd handläggning inklusive. Gäller ej ideella föreningar.

Övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas, medge undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det på samhällsbyggnadschef att på kommunens vägnar avgöra tolkningen och tillämpningen av taxan.

Regler för verksamheter med försäljningsändamål

1.1.1 Fasta kiosker, stånd eller gatukök

För fasta kiosker med sortimenten konfektyr, tobak, glass, varm korv, hamburgare, frukt, grönsaker, blommor och dylikt betalas avgift i förhållande till ianspråktagen areal, dock lägst för 15 m2.

Bedrivs kioskrörelsen endast viss del av året, erläggs avgift endast för den del av året som rörelsen bedrivs.

1.1.2 Ambulerande kiosker, stånd med mera

Här avses kiosk, stånd eller mobilt gatukök, som efter avslutad försäljning varje dag bortföres från platsen. Avgift beräknas med utgångspunkt från taxan för fasta kiosker. Hänsyn tas till plats, tid och storlek.

1.2 Annan försäljning

För annan försäljning än ovan sagts till exempel loppmarknad (dock ej Suckarnas gång se nedan), basar, julmarknad, julgransförsäljning, tas avgift ut per plats och tillståndsperiod. Avser upplåtelsen ett större område och/eller längre tid får avgiften beräknas i förhållande till ianspråktagen areal och dag om avgiften härigenom kommer att överstiga minimiavgiften. Då så kan tillåtas ingår uppställning av husvagn eller transportbil på anvisad plats. Skolklasser/skolelever är vid tillfällig försäljning avgiftsbefriade. (se även pkt F2.E)

1.3 Uteserveringar

Uteservering ska i första hand ligga i mark/gatuplan och vara tillgänglig för funktionshindrade. Då tillgänglighet för funktionshindrade ej kan uppnås i mark/gatuplan kan uteservering byggas upp, dock maximalt 45 cm i höjd. Uteservering ska vara tillgänglig för funktionshindrade och sökanden ska i planritning redovisa tänkt utformning.

Uteserveringen ska ligga i anslutning till verksamheten. Endast den delen av gaturummet som ligger utanför verksamhetslokalerna upplåts.

Uteserveringen ska anpassas till stadsbilden, miljön och trafiken.

Allmän platsmark upplåts endast till verksamheter som bedriver sin verksamhet i enlighet med andra kommunala myndigheters beslut.

Uteserveringen ska utformas så att den klarar de funktionshindrades krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet, socialförvaltningens krav för utskänkningstillstånd. Sökanden ska i ansökan redovisa inhägnadens utformning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger tillträde till ytan för utförande av nödvändiga reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten.

Innehavaren av upplåten yta riskerar vid upprepade överträdelser av ovanstående punkter att ej bli beviljad tillstånd för kommande säsonger.


Taxa för verksamheter med försäljningsändamål

Upplåtelse

Taxeområde

Avgift 2024

Minsta avgift 2024

Allmänt

 

1.1

Högsäsong 1/5-15/10

Fasta kiosker, ambulerande matvagnar, foodtrucks, stånd för matförsäljning eller gatukök

1

202 kr/m2 och månad

 

 

5 620 kr/ månad

 

 

 

 

 

2

75 kr/m2 och månad

1 500 kr/ månad

 

Lågsäsong 16/10-30/4, fast avgift för hela perioden oavsett storlek

1+2

2 500 kr/ period

 

1.2

Annan försäljning (gatuförsäljning, marknader m.m)

1+2

10 kr/m2 och dag

674 kr/ dag

 

 

1.3

Högsäsong 1/5-15/10

 

1

55 kr/m2 och månad

1 000 kr/ månad

 

 

2

35 kr/m2 och månad

700 kr/ månad

 

Lågsäsong 16/10-30/4, fast avgift för hela perioden oavsett storlek

1

2 500 kr

-

 

 

2

2 500 kr

-


Regler torghandel

I avgifterna ingår inte uppsättning, nedtagning och tillhandahållande av torgstånd.

Platsen ska vara städad inom en (1) timme efter torghandelns slut.

Avgift utgår inte för ideella föreningar eller politiska organisationer etcetera.

Torghandelsområdet ska vara helt bilfritt under perioden 30/4-15/10.

Under perioden 16/10-30/4 kan undantag för biluppställning medges av samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppställning av fordon utanför tilldelad plats får ej förekomma. Undantag för bilfritt torghandelsområde gäller ej för funktionshindrade som beviljats särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Försäljning av ""loppisprylar"" hänvisas i första hand till Suckarnas gång. Övriga regler finns i lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Regler samt taxa för torghandel innefattar samtliga torg inom Simrishamns kommun.

Månadsplats kan bokas tidigast den första vardagen månaden innan.

Om bokad årsplats inte utnyttjas under minst 5 timmar vid minst ett tillfälle per månad under perioden 1 mars till 15 maj har kommunen rätt att säga upp platsen senast den 16 maj och hyra ut den till annan torghandlare från och med den 1 juni.

Upplåtelse

Avgift 2024

Övrigt

 

Torghandel – en torgplats är cirka 16 m2

 

Avgift/vardag

204 kr

 

 

 

Avgift/lördag

260 kr

 

 

 

Avgift/månad (jan-maj, sep-dec)

800 kr

 

 

 

Avgift/månad (jun-aug)

1 575 kr

 

 

 

Avgift/år

5 250 kr

 

 

 

Julgransförsäljning – max 50 m2

 

Avgift/dag

370 kr

 

 


Loppmarknad - Suckarnas gång

Varje plats omfattar 3x3 meter, max 3 meter i fronten/försäljare. Vid nyttjande av två platser, ska dessa "byggas i djupled". Inte mer än en plats är tillåten i frontläge.

Annan verksamhet än loppis är inte tillåten.

Området som får disponeras framgår av uppsatta skyltar.

Området får disponeras för loppmarknad helgfria lördagar kl 7.00-15.00 (under tiden från och med påsk, tidigast och vid tjänlig väderlek, och längst till och med sista helgen i oktober).

Parkering får inte ske inom området, utom på anvisade platser.

Varje säljare ska städa upp och forsla bort avfall och överblivet material. Skolans container och sopkärl får inte användas.

Upplåtelse

Avgift 2024

Övrigt

 

Loppmarknad - Suckarnas gång 

Avgift/dag/plats under juni, juli, augusti

145 kr

 

 

Avgift/dag/plats, övrig tid

90 kr

 


Annat kommersiellt ändamål

För reklamupplåtelser enligt punkterna 1.1-1.3 och 1.5 tillkommer moms, för närvarande 25 %.

Regler för skyltning och affischering i lokala ordningsföreskrifter ska följas.

För permanenta reklamanordningar ska särskilt avtal skrivas.

Affischer för valkampanjer är avgiftsbefriade.

Upplåtelse

Taxeområde

Avgift 2024

Minsta avgift 2024

1.1

Tillfälliga reklamanordningar

1+2

690 kr/plats och månad

5 620 kr/ månad

1.2

Reklamskyltar/gatupratare/skyltvippor/beachflaggor vid butik, byggtavlor, hänvisningsskyltar, flaggstänger o.s.v. i anslutning till kommersiell verksamhet

1+2

840 kr/st och år

 

1.3

Skyltvaror utanför butik m.m.

1+2

170 kr/m2 och säsong

1 250 kr/ år

1.4

Banderoller. Uppsättning och nedmontering ingår (avser endast platser där upphängning är möjlig)

1+2

2 402 kr/plats och vecka + engångs-kostnad för upp/ nedmontering 3 122 kr

 

1.5

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (max 10 affischer/arrangemang)

1+2

3 200 kr/dag

 

1.6

Barntivoli (max 500 kvm och max 10 affischer/arrangemang)

1+2

2 700 kr/dag

 

1.7

Nöjestält

1+2

825 kr/dag

 


Övriga ändamål

Byggnadsupplag bodar och dylikt

För byggnadsupplag och andra upplag, byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader med mera erläggs avgift enligt tabellen per m2 ianspråktagen mark.

Är den offentliga platsmarken inte iordningställd (oordnad mark) beräknas avgift med lägre belopp enligt tabellen.

Om behov föreligger iordningställs upplåten yta av kommunen på sökandes bekostnad.

Sökande skall själv kontakta respektive ledningsägare för tillfällig el- och vattenanslutning.

Upplåtelse

 

Avgift 2024

 

Minsta avgift 2024

 

Byggnadsupplag, bodar och dylikt

 

Ordnad mark, normaltaxa

41 kr/m2 och månad

 

1 635 kr/ månad

 

 

Helt avstängd körbana

72 kr/m2 och månad + startavgift om 4 865kr

 

5 225 kr motsvarar startavgift, samt 5 m2

 

 

 

Oordnad mark

20 kr/m2 och månad

 

1 025 kr

 

 

Container

 

Normalavgift

 

715 kr/ månad

 

715 kr

 

 

Särskild plats

1 533 kr/ månad

 

1 533 kr

 

 

Annan markupplåtelse

 

Annan markupplåtelse

72 kr/m2 och år

 

562 kr/månad

 

2023

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Taxan gäller från och med januari 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge vid antagande.

Felparkeringsavgift 2023

Beskrivning

Lagrum Trafikförordningen

1200

Fara/hinder (framkomlighet räddningsfordon stränder)

 

3 kap 47 § 1 p

900

Gång- och cykelbana

3 kap 48 § 2 st

900

På eller inom 10 meter före övergångsställe eller

cykelöverfart

 

3 kap 53 § 1 st 1

 

900

I kollektivkörfält

3 kap 53 § 1 st 10

 

900

På hållplats

 

3 kap 54 § 1 st

900

På plats reserverad för rörelsehindrade

 

3 kap 54 § 3 st

900

I ett cykelfält

3 kap 53 § 1 st 7

900

På eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande

cykelbana eller gångbana

 

3 kap 53 § 1 st 3

900

Järnvägskorsning

 

3 kap 47 § 2 p

900

Skymmer märken/trafiksignal

3 kap 47 § 3 p

 

900

Terräng inom tättbebyggt område

 

3 kap 48 § 1 st

900

Mot färdriktningen, ej höger sida, ej i vägens

längdriktning, ej så långt möjligt från körbanans kant

 

3 kap 52 §

 

900

I vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbana

3 kap 53 § 1 st 2

 

900

I vägport eller tunnel

3 kap 53 § 1 st 4

Felparkeringsavgift 2023

Beskrivning

Lagrum Trafikförordningen

900

På eller i närheten av backkrön eller kurva

 

3 kap 53 § 1 st 5

900

Längs en heldragen linje

3 kap 53 § 1 st 6

900

I ett spärrområde

3 kap 53 § 1 st 8

900

I en cirkulationsplats

3 kap 53 § 1 st 9

900

På en ändamålsplats (exempelvis lastplats, på- och

avstigningsplats)

 

3 kap 54 § 2 st

900

På plats reserverad för fordonsslag

 

3 kap 54 § 3 st

900

Lokal trafikföreskrift om stannaförbud

10 kap 1 §

600

Hindrar tillträde till andra fordon

 

3 kap 49 § 1 p

600

Utanför markering

3 kap 49 § 2 p

600

Inom 30 meter från en plankorsning

 

3 kap 55 § 1 st 1

 

600

Framför infart

 

3 kap 55 § 1 st 2

600

På huvudled

3 kap 55 § 1 st 3

 

600

Bredvid annat fordon

3 kap 55 § 1 st 4

 

600

På en mötesplats

3 kap 55 § 1 st 5

600

Lokal trafikföreskrift, parkeringsförbud

 

10 kap 1 §

600

Gågata, gångfartsområde

8 kap 1 § 1 st 2 p

300

Parkerat längre tid än tillåten vid P 24 tim Villkor vid P-skiva

3 kap 49a § 1 st

 

3 kap 49a § 2 st 3 p

 

300

Inte betalat avgift

3 kap 49a § 2 st 1 p

 

300

Villkor vid avgift

3 kap 49a § 2 st 2 p

 

600

Villkor vid P-skiva

3 kap 49a § 2 st 3 p

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 2022.

Grävtillstånd

Administrationskostnad

2 000 kr

Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan). Handläggningstid 10 arbetsdagar.

Administrationskostnad vid skyndsam handläggning (mindre än 10 arbetsdagar innan aktivitet ska genomföras)

3 000 kr

Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt.

Förlängning

1 000 kr

Gäller då ansökan inkommer innan utfört tillstånd förfaller.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Administrationskostnad

1 200 kr

Endast trafikanordningsplan (TA-plan).

Administrationskostnad vid skyndsam handläggning (mindre än 3 veckor innan aktivitet ska genomföras)

3 000 kr

Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt.

Förlängning

1 000 kr

Gäller då ansökan inkommer innan gällande tillstånd förfaller, annars är det ett nytt tillstånd.

Handläggningsavgift för att i samarbete med sökande ta fram TA-plan och ansökan

450 kr/timme

Debitering gäller per påbörjad timme och minsta debitering är 2 timmar.

Akuta ärenden

Administrationskostnad

800 kr

Akuta åtgärder – vid anmälan nästföljande arbetsdag


Sanktionsavgifter

Sanktionsavgift då utförandet

avviker från godkänd ansökan

10 000 kr

Brister i säkerheten eller utförandet enligt godkänd ansökan.

Sanktionsavgift då akut åtgärd inte anmälts nästföljande arbetsdag

10 000 kr

Anmälan har inte inkommit under första arbetsdagen efter att akutåtgärd påbörjats.

Sanktionsavgift vid utebliven

anmälan

15 000 kr

Vid ej inlämnad eller godkänd ansökan för grävning inom allmänplatsmark. Gäller även för akutåtgärd där anmälan inte inkommit inom en 5 arbetsdagar efter påbörjad arbete.

Ytor

Körbana: asfalterad, stensatt eller asfalterad/stensatt

0-10 m2

2 000 kr

Engångskostnad efter utfört och godkänt arbete enligt Simrishamns kommuns grävbestämmelser. Ytbeläggning (topp) av asfalt ingår i priset.

Vid ytor yngre än 5 år så tillkommer ett påslag om 50%.

 

10-30 m2

5 000 kr

>30 m2

350 kr/m2

Vid samordning kan kostnadsfördelning mellan berörda ledningsägare ske.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 157

Kommunens rätt att ta ut avgifter framgår av kommunallagen (2 kap. § 5) och plan- och bygglagen (12 kap. § 8). Enligt kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.

För år 2023 är milliprisbasbeloppet 52,5 kr (SCB) och justeringsfaktorn N = 0,9

Avgifterna följer SKR:s rekommendationer till taxor med smärre justeringar avseende faktiskt handläggningstid och i jämförelse med andra kommuner.

SKR:s taxeförslag grundar sig på en kostnadstäckningsgrad motsvarande 75 % av timersättningen.

  1. Avgiftsbeslut

1.1 Avgiftsbestämning

Avgift beräknas efter den taxa som gäller när ärendet diarieförs.

Om en åtgärd inte kan föras till en särskild grupp i tabellerna eller om oskälig avgift uppstår, får avgift grundas på tidsersättning.

1.2 Mervärdesskatt (moms)

Mervärdesskatt (moms) ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Nybyggnadskartor som ska användas vid bygglovsprövning ska därför inte påföras mervärdeskatt.

Grundkartor, som underlag för detaljplanering, där kommunen har planmonopol och genom planer avgör enskildas rättigheter och skyldigheter beläggs inte med mervärdesskatt.

Mervärdesskatt, tas ut på avgifter enligt uppdragstaxa för övriga delar av kommunens kart- och mätverksamhet, som inte regleras av plan- och bygglagen.

Dessa tjänster utgör inte myndighetsutövning.

1.3 Avgiftens betalning

Sökanden betalar avgiften genom faktura efter utskick av nybyggnadskarta.

Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till betalning sker.

1.4 Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut om taxa eller facknämnds beslut om avgift kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län. Överklagan ska dock skickas till kommunen.

Överklagande ska ske skriftligen och ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter att sökanden fått beslutet.

  1. Beräkning av avgifter enligt taxan

2.1 Benämning av faktorer för beräkning av avgifter

KF Kartfaktor

mPBB Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp

MF Mätningsfaktor

N Justeringsfaktor

NKF Nybyggnadskartfaktor

UF Utstakningsfaktor

2.2 Grundprincip för beräkning av avgift

Avgiften beräknas enligt formeln Faktorer (ex. MF) x mPBB x N

  1. Ersättning för nedlagd tid och kringutrustning

Tidsersättning

I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader, ersättningen omfattar såväl personal som utrustning och körning om inget annat anges.

Tidsersättning

Timpris 2023 (SEK)

Interndebitering

731

Exkl. utrustning och körning

1075

Inkl. utrustning och körning

1206

  1. Avgift för nybyggnadskarta och mätningstjänster

4.1 Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs enligt byggnadsnämndens beslut för nybyggnad inom område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

Åtgärdsfaktor, kartavgift NKF vid upprättande av nybyggnadskarta

Avgift = NKF x mPBB x N

Nybyggnadskarta

NKF eller tidsersättning 2023

Enkel nybyggnadskarta, endast befintliga byggnader, gränser och höjder

75

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation, anslutningspunkt för VA på en tomtyta ≤ 2 500 m2

150

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation, anslutningspunkt för VA på en tomtyta > 2 500 m2

150 + tidsersättning

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Tidsersättning

Antal nybyggnadskartor > 4 st inom samma område

25 % lägre avgift per nbk

4.2 Avgift för husutstakning

Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle.

När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix (byggfix) som redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.

Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller annan med verifierad mätningskunskap som byggherren föreslår.

Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsförvaltningens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Vid både grov- och finutstakning på samma objekt tas endast avgift ut för finutstakning.

Utstakningsavgift = UF x mPBB x N, moms tillkommer.

Husutstakning

UF 2023

 


Nybyggnation av byggnad (4 punkter)

130

 


Tillägg per punkt utöver 4

8

 


Komplementbyggnader, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar - vid samma bygglovsärende som för huvudbyggnad men vid senare tillfälle

Tidsersättning

 


Komplementbyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad/komplementbyggnad – om nytt bygglovsärende

130

 


Grovutstakning

50 % av priset för utstakning

 


4.3 Lägeskontroll

Lägeskontroll sker om det krävs efter beslut av byggnadsinspektör för ny- och tillbyggnader som är ≥ 50 m2.

Avgift = Tidsersättning, moms tillkommer.

Lägeskontroll

Mätningsfaktor MF 2023

Nybyggnad och tillbyggnad

Tidsersättning

4.4 Ersättning för grundkarta

Avtal ska normalt tecknas med exploatör angående ersättning för grundkartskostnader. Exploatören ska erlägga skälig andel av kommunens nedlagda kostnader för befintligt grundläggande stomnät, kartmaterial numerisk terrängmodell och motsvarande. Om inte avtal tecknas ska följande belopp gälla som riktvärde för grundkarta exklusive fastighetsförteckning.

Avgift (oberoende av skala) = Kartfaktor KF x mPBB x N

För komplettering och redigering med befintligt inte digitalt material till färdig karta enligt beställarens önskemål utgår tidsersättning.

Grundkarta

KF 2023

Ersättning per grundkarta

35 + tidsersättning

Uppdatering och ajourhållning av grundkarta

Tidsersättning

4.5 Ersättning för baskarta

Exploatör eller annan som önskar utnyttja kommunens baskarta, även kallad primärkarta, ska erlägga ersättning för kommunens kostnader.

Avgift = KF x mPBB x N per ha, moms tillkommer.

Baskarta, område

KF 2023

Primärkarteområde

35

Landsbygdsområde

10

Lägsta ersättningsbelopp per beställningstillfälle

(KF x mPBB x N , ej per hektar)

15

4.6 Ersättning för övriga kart-, mät- och GIS-tjänster

Ersättning för övriga tjänster, som inte kan återföras till tabellerna ovan, ersätts genom tidsersättning.

Exempel på andra övriga kart-, mät- och GIS-tjänster:

  • Övriga mätuppdrag exempelvis inmätning och avvägning
  • Produktion av specialkartor
  • Bearbetning och konvertering av geodata
  • GIS-analyser, GIS-produkter, GIS-uppdrag
  • Framtagning och tillhandahållande av underlagsdata och grundmaterial

Gäller från och med 1 januari 2023.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157. Indexreglering enligt samhällsplaneringsnämnden ska genomföras årligen tills nytt beslut fattas i kommunfullmäktige.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla.

Simrishamns kommun har idag två kommunjägare vars uppdrag är att utföra skyddsjakt mm på uppdrag av kommunen. Enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna finns också möjlighet för kommunjägarna att på eget ansvar utföra uppdrag på privat mark.

Simrishamns kommun vill kunna erbjuda en god service i form av kommunjägartjänster, vid behov även för privata fastighetsägare, enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna. Dessa tjänster bör vara tydligt formulerade och kostnader för den enskilde fastighetsägaren ska vara förutsägbar.

Fällfångst

2023

Kommentar

Platsbesök med konsultation

595 kr/timme

Minsta avgift 300 kr, tid debiteras per påbörjad halvtimme

Uthyrning av fälla

568 kr/påbörjad två veckors period

Kostnader för tillsyn och hämtning av döda djur tillkommer se följande rader

Tillsyn av fälla

351 kr/dag

Kostnader för uthyrning och hämtning av döda djur tillkommer

Hämtning av dött djur

568 kr/st

Avser fällfångst se rader ovan, samt hämtning på fastighet

Döda, vilda djur som påträffas på fastigheten och som fastighetsägaren inte har möjlighet att gräva ner eller transportera bort på egen hand hämtas enligt taxa för hämtning av dött djur (se ovan) av kommunjägarna.

När det gäller djur som lider ska i första hand Länsstyrelsens djurskyddsenhet kontaktas.

Löslöpande eller förvildade katter ska anmälas till polisen.

I de fall besök /konsultation föranleds av att fastighetsägaren påträffat skadat/sjukt vilt djur och kommunjägaren bedömer att djuret måste avlivas akut enligt jaktförordningen tas ingen avgift ut.

Avgift faktureras efter avslutat uppdrag. Angivna kostnader inkluderar moms.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

För arbete inom kommunalägd mark krävs grävtillstånd. Samtliga kostnader är per enhet och exklusive moms.


Sten- och plattläggning

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

 

Traktorgrävare/grävmaskin inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 400 kr

 

Lastbil/Kranbil inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 250 kr

 

Lastmaskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 kr

 

Servicebil inkl. förare inkl. handverktyg/vibroplatta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 kr

 

Yrkesarbetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650 kr

 

Övriga kostnader debiteras enligt självkostnad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Asfaltering

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

 

Asfalt GC-väg 100 ABT 8/11

645kr

545kr

483Kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Asfalt körbana 100 ABT 8/11

645kr

545kr

483kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Asfalt körbana AG 16

629kr

548kr

468kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Högtrafikerad väg ÅDT >3000 fordon 100 AG 16 + 100 ABT 8/16

886kr

805kr

725kr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Tillfört bergkross 0-16/0-30 el. likvärdigt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236kr

-

 

Justering av ytor körbana, GC och planer

-

-

-

58kr

41kr

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Justering av ytor gångbana

-

-

-

-

-

63kr

49kr

-

-

-

-

-

-

 

Justering av ytor gångbana, handläggning

-

-

-

-

-

66kr

-

-

-

-

-

-

-

 

Fräsning av asfaltsytor

-

-

-

-

-

-

-

336kr

266kr

193kr

161kr

-

-

 

Traktorgrävare/grävmaskin inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 400 kr

 

Lastbil/Kranbil inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 250 kr

 

Lastmaskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 kr

 

Servicebil inkl. förare inkl. handverktyg/vibroplatta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 kr

 

Yrkesarbetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650 kr

 


Beskärning och borttagning

av vegetation enligt lokala föreskrifter 11§ samt Jordabalken 3 kap. 2§ (1970:994)

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

 

Servicebil inkl. förare inkl. handverktyg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 350 kr

 

Yrkesarbetare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

585 kr

 

Lastbil/Kranbil inkl. förare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 350 kr

 

Tippavgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460 kr

-

 

Övrigt

<6 m2

6-25 m2

>25 m2

<1000 m2

>1000 m2

<100 m2

>100 m2

1-25 m2

26-100 m2

101-250 m2

>250 m2

ton

kr/ tim

 

Återställning av gräsyta samt grusyta efter schakt

-

-

-

-

-

-

-

54 kr

46 kr

40 kr

38 kr

-

-

 

(kostnad för maskin/yrkesarbetare tillkommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige, 2022-11-28, § 157

Gästpris middag: 75 kr/portion inkl. moms
Gästpris middag helg: 87 kr/portion inkl. moms

Fastställd av Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 157

Enligt denna taxa betalas avgift för handläggning av planbesked och för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen och kommunallagen.

Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplane-arbete. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat plankostnadsavtal.

Enligt plan- och bygglagen får en kommun ta ut avgifter av privatpersoner, företag och andra intressenter som får nya byggrätter i en detaljplan.

Avgifterna får högst motsvara kommunens kostnader för att upprätta detaljplaner.

Har planavgift inte reglerats i plankostnadsavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

Planbesked

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är ett beslut från samhälls-planeringsnämnden om ett positivt planbesked. Kostnaden för ett beslut om planbesked är 15 000 kr. Avgiften är densamma oavsett planförfarande eller om det är ett positivt eller negativt planbesked. Planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med 1 år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked sökas.

Avgifter för arbete med detaljplaner eller områdesbestämmelser

Den del av planhandläggningen som utförs av kommunen finansieras genom avgifter enligt denna taxa eller alternativt genom en planavgift som ingår i den kommande bygglovsavgiften.

Planavgift (som tas ut i samband med bygglov/bygganmälan)

Planavgiften följer SKR:s rekommendationer.

När och om kommunen ska ta ut planavgift beskrivs detta i den gällande detaljplanens planbeskrivning.

Enligt plan- och bygglagen 12 kap. 9 § ska planavgiften tas ut i samband med bygglovlov/bygganmälan. Planavgiften kan endast tas ut om fastighetsägaren har nytta av planen eller bestämmelserna.

Planavgift tas ut för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus, andra byggnader än en- och tvåbostadshus samt för anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av bygglovspliktiga anläggningar.

Om nyttan med planen utnyttjas flera gånger, till exempel genom att byggnader rivs och nya byggnader uppförs, tas planavgift ut på nytt utifrån ovanstående principer om kommunens genomsnittliga kostnader för ärendetypen.

Planavgift = mPBB x OF x PF

mPBB = milliprisbasbelopp. För år 2023 är milliprisbasbeloppet 52,5 kr (SCB).

OF = objektsfaktor = byggnadens storlek angivet i BTA (yta)

PF = planfaktor

Area (m2) -BTA + OPA

Objektsfaktor (OF)

50-75

4

76-99

5

100-149

6

150-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1200-1999

36

2000-2999

46

3000-3999

56

4000-4999

64

5000-5999

72

6000-7999

88

8000-9999

100

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA+OPA.

I de falla ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA.

Planfaktor (PF), Nybyggnad

PF, Tillbyggnad

PF, Ändring

Områdesbestämmelser

18

12

5

Detaljplan

35

24

10

Plankostnadsavtal

I de fall kommunen beslutar att upprätta en detaljplan upprättas ett plankostnadsavtal och en plankalkyl för planärendet enligt plantaxa och val av planförfarande enligt plan- och bygglagen. Avgift beräknas efter den plantaxa som gäller när ärendet diarieförs.

I merparten av planärenden tillämpas tidsersättning. Timkostnaden för en planhandläggare är 1140 SEK exklusive moms.

Kommunen påbörjar inte ett planarbete om det inte finns ett, av bägge parter, undertecknat plankostnadsavtal. Avtalet är ett civilrättsligt avtal.

Om en extern konsult anlitas för att göra planhandlingarna kommer kommunen att ta en avgift enbart för granskning och administration av handlingarna, (myndighetsutövning) genom en reglering av plankostnadsavtalet.

Handläggningstid

Kommunen ska lämna planbesked inom fyra månader genom beslut av samhällsplaneringsnämnden.

Handläggningen av en detaljplan tar normalt cirka ett till två år från det att planarbetet startar. Utredningar under arbetets gång, samt yttrande från berörda myndigheter och sakägare, kan komma att förlänga processen och komplicera planförslaget.

Fakturering

Fakturering för planbesked sker direkt efter samhällsplaneringsnämndens beslut.

Fakturering för planarbetet kan ske efter slutförda skeden i planprocessen eller efter det att detaljplanen antagits av kommunfullmäktige. Detta ska framgå av plankostnadsavtalet.

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter enligt denna taxa dvs den del av planläggningen som utförs av kommunen.

Exempel på totala avgiftsnivåer utifrån val av planförfarande/planprocess;

Utökat förfarande utan planprogram

400 000 - 600 000 kronor exklusive moms.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behov av att ta fram miljökonsekvensbeskrivning i planärendet gör att planärendet kommer hamna i den högre delen av kostnadsspannet.

Miljökonsekvensbeskrivning kan tas fram av konsult vilket medför kostnader för exploatören.

Utökat förfarande med planprogram

500 000 – 750 000 kronor exklusive moms.

Ett planprogram kan vara en del i ett utökat planförfarande om kommunen anser det lämpligt.

Standardförfarande

350 000 – 500 000 kronor exklusive moms.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat standardförfarande

100 000 – 350 000 kronor exklusive moms.

Samordnat förfarande

Kostnad 200 000 – 500 000 kronor exklusive moms.

När kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas.

Förenklat förfarande

Kostnad 50 000 – 150 000 kronor exklusive moms.

Kan tillämpas om kommunen vill upphäva en detaljplan som är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling. Kan också tillämpas vid upphävande av tomtindelning.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157.

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge vid antagande och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Avgifter enligt taxa är momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål, annat kommersiellt ändamål, gäller pkt D1, punkterna 1.1.1.3 och 5.1.

I taxan kommer först en kort text om vad som gäller för respektive område och sedan en tabell med taxan för respektive område.

Gemensamma bestämmelser

Zoner

1 - Kustnära orter (Skillinge, Brantevik, Simrishamn, Baskemölla, Vik, Kivik, Vitemölla samt andra kommunalt ägda ytor i övriga mindre kustnära samhällen)

2 - Inlandsorter (Hammenhög, Borrby, Gärsnäs, Simris, Sankt Olof, Vitaby samt andra kommunalt ägda ytor i övriga mindre ej kustnära samhällen)

Avgift tas ut enligt taxa.

Avgift

För avgiftsbelagda upplåtelser tas vid debitering ut en minsta avgift enligt tabell.

Avgiften inkluderar ej administrationsavgiften.

Avgift utgår inte för ideell organisation såvida inte verksamheten är av kommersiell karaktär. Vid kommersiell verksamhet kan avgiften reduceras efter prövning.

Avgiften inbegriper ersättning för normal gaturenhållning, det vill säga den rutinmässiga och i normal omfattning utförda renhållningen som åvilar kommunen.

Avgiften inbegriper inte kostnaden för att återställa den upplåtna marken i det skick den hade före upplåtelsen. Denna kostnad åligger det tillstånds-havaren att ersätta kommunen.

Om det belamringstillstånd som krävs inte sökts innan belamringen påbörjas, får samhällsbyggnadsförvaltningen vid bestämmande av avgiften göra en skälig bedömning av upplåtelsens längd.

Gemensamma bestämmelser

Taxe-område

Avgift 2023 indexreglerad

Administrationsavgift/ handläggning*

 

416 kr/ tillstånd per år

* gäller ej ideella föreningar

 

 

Övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas, medge undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det på samhällsbyggnadschef att på kommunens vägnar avgöra tolkningen och tillämpningen av taxan.

Regler för verksamheter med försäljningsändamål

1.1.1 Fasta kiosker, stånd eller gatukök

För fasta kiosker med sortimenten konfektyr, tobak, glass, varm korv, hamburgare, frukt, grönsaker, blommor och dylikt betalas avgift i förhållande till ianspråktagen areal, dock lägst för 15 kvm.

Bedrivs kioskrörelsen endast viss del av året, erläggs avgift endast för den del av året som rörelsen bedrivs.

Under begärd upplåtelsetid gäller följande: under perioden första juni och sista augusti ska kioskrörelsen ha öppet minst 80% av alla dagar. För att dagarna ska räknas in i öppna dagar ska kioskrörelsen åtminstone vara öppen mellan 11-16. Schema för öppettider ska bifogas ansökan. Om kioskrörelsen avviker från godkänt schema så utgår en straffavgift om 1000 kr vid första tillfället, vid upprepning så utgår en straffavgift om 5000 kr. Vid tredje gången anses platsen uppsagd och kioskrörelsen ska avlägsna sig från platsen inom 48 timmar.

1.1.2 Ambulerande kiosker, stånd med mera

Här avses kiosk, stånd eller mobilt gatukök, som efter avslutad försäljning varje dag bortföres från platsen. Avgift beräknas med utgångspunkt från taxan för fasta kiosker. Hänsyn tas till plats, tid och storlek.

1.2 Annan försäljning

För annan försäljning än ovan sagts (loppmarknad (Suckarnas gång se nedan), basar, julmarknad, julgransförsäljning med mera) tas avgift ut per plats och tillståndsperiod. Avser upplåtelsen ett större område och/eller längre tid får avgiften beräknas i förhållande till ianspråktagen areal och dag om avgiften härigenom kommer att överstiga minimiavgiften. Då så kan tillåtas ingår uppställning av husvagn eller transportbil på anvisad plats. Skolklasser/skolelever är vid tillfällig försäljning avgiftsbefriade. (se även pkt F2.E)

1.3 Uteserveringar

Uteservering ska i första hand ligga i mark/gatuplan och vara tillgänglig för funktionshindrade. Då tillgänglighet för funktionshindrade ej kan uppnås i mark/gatuplan kan uteservering byggas upp, dock maximalt 45 cm i höjd. Uteservering ska vara tillgänglig för funktionshindrade och sökanden ska i planritning redovisa tänkt utformning.

Uteserveringen ska ligga i anslutning till verksamheten. Endast den delen av gaturummet som ligger utanför verksamhetslokalerna upplåts.

Uteserveringen ska anpassas till stadsbilden, miljön och trafiken.

Allmän platsmark upplåts endast till verksamheter som bedriver sin verksamhet i enlighet med andra kommunala myndigheters beslut.

Uteserveringen ska utformas så att den klarar de funktionshindrades krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet, socialförvaltningens krav för utskänkningstillstånd. Sökanden ska i ansökan redovisa inhägnadens utformning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger tillträde till ytan för utförande av nödvändiga reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten.

Innehavaren av upplåten yta riskerar vid upprepade överträdelser av ovanstående punkter att ej bli beviljad tillstånd för kommande säsonger.

Taxa för verksamheter med försäljningsändamål

Upplåtelse

Taxe-område

Avgift 2023

Minsta avgift 2023 

Allmänt

1.1

Fasta kiosker, ambulerande matvagnar, foodtrucks, stånd för matförsäljning eller gatukök

1

202 kr/m2 och månad

 

 

5620 kr/ månad

 

 

 


 

 

2

168 kr/m2 och månad

2530 kr/ månad


1.2

Annan försäljning (gatuförsäljning, marknader m.m)

1+2

10 kr/m2 och dag

674 kr/ dag


 

Uteserveringar

1.3

Högsäsong 1/5-15/10

 

1

90 kr/m2 och månad

412 kr/ månad


 

 

2

62 kr/m2 och månad

309 kr/ månad


 

Lågsäsong 16/10-30/4, max 20 m2

1

52 kr/m2 och månad

257 kr/m2 och månad


 

 

2

42 kr/m2 och månad

205 kr/m2 och månad


Regler torghandel

I avgifterna ingår inte uppsättning, nedtagning och tillhandahållande av torgstånd.

Platsen ska vara städad inom en (1) timme efter torghandelns slut.

Avgift utgår inte för ideella föreningar eller politiska organisationer etcetera.

Torghandelsområdet ska vara helt bilfritt under perioden 30/4-15/10.

Under perioden 16/10-30/4 kan undantag för biluppställning medges av samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppställning av fordon utanför tilldelad plats får ej förekomma. Undantag för bilfritt torghandelsområde gäller ej för funktionshindrade som beviljats särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Försäljning av ""loppisprylar"" hänvisas i första hand till Suckarnas gång. Övriga regler finns i lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Regler samt taxa för torghandel innefattar samtliga torg inom Simrishamns kommun.

Månadsplats kan bokas tidigast den första vardagen månaden innan.

Om bokad årsplats inte utnyttjas under minst 5 timmar vid minst ett tillfälle per månad under perioden 1 mars till 15 maj har kommunen rätt att säga upp platsen senast den 16 maj och hyra ut den till annan torghandlare från och med den 1 juni.

Upplåtelse

Avgift 2023

Övrigt

 

Torghandel – en torgplats är cirka 16 m2

 

Avgift/vardag

204 kr

 

 

Avgift/lördag

260 kr

 

 

Avgift/månad (jan-maj, sep-dec)

800 kr

 

 

Avgift/månad (jun-aug)

1 575 kr

 

 

Avgift/år

5 250 kr

 

 

Julgransförsäljning – max 50 m2

 

Avgift/dag

370 kr

 

Loppmarknad - Suckarnas gång

Varje plats omfattar 3x3 meter, max 3 meter i fronten/försäljare. Vid nyttjande av två platser, ska dessa "byggas i djupled". Inte mer än en plats är tillåten i frontläge.

Annan verksamhet än loppis är inte tillåten.

Området som får disponeras framgår av uppsatta skyltar.

Området får disponeras för loppmarknad helgfria lördagar kl 7.00-15.00 (under tiden från och med påsk, tidigast och vid tjänlig väderlek, och längst till och med sista helgen i oktober).

Parkering får inte ske inom området, utom på anvisade platser.

Varje säljare ska städa upp och forsla bort avfall och överblivet material. Skolans container och sopkärl får inte användas.

Upplåtelse

Avgift 2023

Övrigt

 

Loppmarknad - Suckarnas gång

 

Avgift/dag/plats under juni, juli, augusti

145 kr

 

 

Avgift/dag/plats, övrig tid

90 kr

 

Annat kommersiellt ändamål

För reklamupplåtelser enligt punkterna 1.1-1.3 och 1.5 tillkommer moms, för närvarande 25%.

Regler för skyltning och affischering i lokala ordningsföreskrifter ska följas.

För permanenta reklamanordningar ska särskilt avtal skrivas.

Affischer för valkampanjer är avgiftsbefriade.

Upplåtelse

Taxe-område

Avgift 2023

Minsta avgift 2023

1.1

Tillfälliga reklamanordningar

1+2

690 kr/plats och månad

5620 kr/ månad

1.2

Reklamskyltar/gatupratare/skyltvippor/beachflaggor vid butik, byggtavlor, hänvisningsskyltar, flaggstänger o.s.v. i anslutning till kommersiell verksamhet

1+2

840 kr/st och år

 

1.3

Skyltvaror utanför butik m.m.

1+2

170 kr/m2 och säsong

1250 kr/ år

1.4

Banderoller. Uppsättning och nedmontering ingår (avser endast platser där upphängning är möjlig)

1+2

2 402 kr/plats och vecka + engångs-kostnad för upp/ nedmontering 3 122 kr

 

1.5

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (max 10 affischer/arrangemang)

1+2

3 200 kr/dag

 

1.6

Barntivoli (max 500 kvm och max 10 affischer/arrangemang)

1+2

2 700 kr/dag

 

1.7

Nöjestält

1+2

825 kr/dag

 

Övriga ändamål

Byggnadsupplag bodar och dylikt

För byggnadsupplag och andra upplag, byggnadsställningar, bodar, provisoriska byggnader med mera erläggs avgift enligt tabellen per m2 ianspråktagen mark.

Är den offentliga platsmarken inte iordningställd (oordnad mark) beräknas avgift med lägre belopp enligt tabellen.

Om behov föreligger iordningställs upplåten yta av kommunen på sökandes bekostnad.

Sökande skall själv kontakta respektive ledningsägare för tillfällig el- och vattenanslutning.

Upplåtelse

Avgift 2023

Minsta avgift 2023

 

Byggnadsupplag, bodar och dylikt

 

Ordnad mark, normaltaxa

41 kr/m2 och månad

 

 

1 635 kr/ månad

 

 

 

 

Helt avstängd körbana

72 kr/m2 och månad + startavgift om 4 865 kr

5 222 kr motsvarar startavgift, samt 5 m2

 

Oordnad mark

20 kr/m2 och månad

1 025 kr

 

Container

 

Normalavgift

 

715 kr/ månad

715 kr

 

Särskild plats

1 533 kr/ månad

1 533 kr

 

Annan markupplåtelse

 

Annan markupplåtelse

72 kr/m2 och år

562 kr/ månad

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret