Centrumutveckling

Vårt centrumutvecklingsarbete innebär att vi arbetar långsiktigt och strategiskt med utvecklingen av staden – kommun, fastighetsägare och näringsliv tillsammans. Arbetet utförs med samverkansorganisationen Mitt Simrishamn som plattform, vars medlemmar är företag och handlare i Simrishamn, liksom fastighetsägare och föreningsliv, förutom Simrishamns kommun.

Midsommarstång på Stortorget med Mitt Simrishamn och barn från Simrislundsskolan och Solrosens förskola gjort.

Arbetet med att utveckla Simrishamns centrum startade redan 2015. Då sattes också ett politiskt mål om att vi skulle ansöka till Årets Stadskärna, vilket vi fullföljde 2022. Det blev en hedrande andraplats, som vi delade med Trollhättan.

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn

Föreningens verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn. Identiteten ska stärkas och fördjupas och det ska skapas bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring.

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Stadsvandring på Stortorget

Beviljat Leader-projekt

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn blev vid årsskiftet 2019/2020 beviljade Leader-medel från Jordbruksverket för att genomföra tre olika aktiviteter inom landsbygdsutveckling.
Beviljat Leader-projekt ”Mitt Simrishamn”, journalnr 2019-3922.

Om projektet

Vårt beviljade Leader-projekt består av tre olika aktiviteter. Den ena är BID-modellen som beskrivits ovan och som genom organiserad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan vi tillföra en hållbar struktur. Den andra aktiviteten är en gemensam kommunikationsplattform och utbildning i sociala medier och den tredje är kompetensförsörjning, studiebesök och omvärldsbevakning. Detta rustar oss bättre för framtiden, uppmuntrar till nytänkande och nya samarbetskonstellationer och gör att vi kan nå en bredare marknad.
Ur Jordbruksverkets motivering; ”Vi anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet skapar en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.”

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Start och slut: Projektet startade i maj 2019 och avslutas i oktober 2024.

Mer information:
Mer information om Leader Östra Skåne hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Svenska Stadskärnor här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotta Engvall
Centrumutvecklare
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret