Vanliga frågor

I listan nedan finner du vanligaste frågorna kring bygglov och anmälan.

Varje ärende är unikt och kräver en egen granskning, det är därför vi ej kan ge ett svar innan ditt ärendet genomgått bygglovshandläggningen och bygglovet är beslutat.

För att säkerställa en trygg boendemiljö ska alla eldstadsinstallationer genomgå brandskyddskontroller med ett regelbundet intervall.

Det åligger kommunen att sammanställa nya och ändrade installationer som underlag till Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Sörf) som genomför kontrollerna.

I samband med byte eller nyinstallation ska kommunen säkerställa att installationen är godkänd av skorstenstekniker innan den får nyttjas. Att ta en eldstad i bruk innan man erhållit slutbesked från kommunen är förenat med sanktionsavgift.

Handläggningstiden varierar kraftigt mellan olika projekt. Ett planenligt enbostadshus utan krav på remiss kommer ta kortare tid jämfört med ett enbostadshus utanför detaljplan. Snittiden för alla bygglovsärenden är på årsbasis cirka 6 veckor från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden mäts alltså inte från det att ditt ärende inkommer, utan från när vi bedömer det som komplett.

När du har ansökt om bygglov eller förhandsbesked ska du få ett beslut inom tio veckor från den dag ansökan anses komplett. Om det saknas något i din ansökan ber vi dig att komplettera din ansökan inom tre veckor från det att vi fått din ansökan. I dessa fall räknar vi med att ge dig beslut inom de tio veckorna från det att vi fått in din kompletta bygglovsansökan. Om du väljer att komplettera eller ändra din ansökan på eget initiativ räknas de tio veckorna från den dagen då vi mottagit din komplettering och bedömt den som fullständig.

Om vi inte har skickat beslut till dig inom tio veckor från den dag ansökan är komplett, minskar din avgift med en femtedel per påbörjad vecka som beslutet dröjer. Detta gäller i ärenden om lov och förhandsbesked som kommer till oss från och med 1 januari 2019.
I avancerade ärenden så kan din handläggningstid komma att förlängas med 10 veckor, du kommer då bli informerad om det.

Gäller ditt ärende anmälan av till exempel rivning, ändring eller installation skickar vi beslut till dig inom fyra veckor från den dag vi mottagit din anmälan och det bedöms som komplett. Om det saknas något i din anmälan ber vi dig att komplettera din anmälan inom tre veckor. När vi mottagit den kompletta anmälan kan du räkna med att få ett beslut inom de kommande fyra veckorna. Om du väljer att komplettera eller ändra din anmälan på eget initiativ räknas de fyra veckorna från den dagen då vi mottagit din komplettering och bedömt den som fullständig.

Mer information om lagändringen finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, under förutsättning att den totala arean av samtliga friggebodar ej överstiger 15 kvadratmeter får du bygga fler än en. I just detta fallet innebär det en till på max 5 kvadratmeter.

Nej, så kallade Attefallsåtgärder får enbart genomföras när ett en/tvåbostadshus finns. Det betyder att du måste ha erhållit ett slutbesked innan Attefallshus är möjligt.

Ja, bygglovshandlingar är offentliga handlingar som man kan begära ut.

För att en ritning ska vara godkänd måste den vara fackmässigt utförd. Du kan alltså själv rita upp ditt projekt under förutsättning att ritningarna blir av samma kvalité som de av fackmän framtagna handlingar.

Nej, vi kan inte bidra med ritningshjälp eller liknande, känner du att du behöver hjälp i framtagandet av ritningar eller andra dokument kan du ta hjälp av exempelvis en ingenjör eller arkitekt. Vi hjälper dig dock gärna med att fylla i blanketter som är framtagna av oss. Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Genom att använda vår e-tjänst för att söka lov, förhandsbesked, anmälan och strandskyddsdispens samt komplettera pågående ärende kan vi hantera ditt ärende snabbare.

Bygglovsenhetens e-tjänster (simrishamn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att ange din e-postadress vid ansökan då det är den vägen vi kommunicerar.

Kolla gärna igenom en extra gång innan du skickar in ditt ärende så att du har med alla nödvändiga handlingar, då går det snabbare!

När vi mottagit och registrerat ditt ärende skickar vi alltid ut en bekräftelse, antingen via mejl eller brev.

Om du vill få information om aktuella och gällande planbestämmelser, hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Om du vill göra ändringar i din ansökan, behöver du alltid skicka in en ny ansökningsblankett. Den behöver vara skriftlig då det inte går att göra ändringar i e-tjänsten i ett redan inlämnat ärende.

Klicka här för att ladda hem ansökan för anmälnings- och lovärenden. Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ladda hem ansökan för strandskyddsdispens. Pdf, 65.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret