Vattentjänstplan

Tillsammans med Österlen VA har vi tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan som ska ut på samråd, där alla kommuninvånare ska få tycka till, under sommaren 2023.

Vattentjänstplanen beskriver Simrishamns kommuns långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Det betyder att vi ser över behovet av dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering, 12 år framåt.

Nyligen skedde en lagändring för ”Lagen om allmänna vattentjänster”, vilket gör att varje kommun ska ha en aktuell och uppdaterad vattentjänstplan. Den ser över vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning, exempelvis vid skyfall.

Under sommaren 2023 höll vi öppet hus på Bornholmsterminalen. Där fick besökare mer information och möjlighet att ställa frågor om Vattentjänstplanen. På plats fanns tjänstepersoner från Simrishamns kommun och Österlen VA.

Samrådstiden pågick mellan den 21 juni 2023 till den 21 augusti 2023.

Inkomna synpunkter kommer nu besvaras i en samrådsredogörelse och Vattentjänstplanen kommer att revideras. Ytterligare en möjlighet till att tycka till finns under granskningstiden som äger rum under höst/vinter 2023.

Klicka här för att ladda hem Vattentjänstplanen som PDF

Du kan även ta del av Vattentjänstplanen på Stadshuset i Simrishamn och i Simrishamnsrummet.