Vattentjänstplan

I samarbete med Österlen VA har Simrishamns kommun tagit ett viktigt steg mot en hållbar framtid genom att utveckla en omfattande Vattentjänstplan. Denna plan är vår vägledning för att säkerställa att alla invånare har tillgång till pålitliga vattentjänster, idag och i framtiden.

I nedre kanten av bilden syns toppen av ett fullt dricksglas. Det regnar ner i vattnet på glaset och vattnet stänker.

Vad är en vattentjänstplan?

Vattentjänstplanen är en långsiktig strategi som täcker Simrishamns kommuns planer för utveckling och underhåll av våra vatten- och avloppstjänster. Genom att se tolv år framåt säkerställer vi att vi kan möta det växande behovet av dricksvatten, hantera spillvatten och förbättra dagvattenhanteringen. Planen tar även upp nödvändiga åtgärder för att våra anläggningar ska kunna hantera utmaningar som ökad belastning från skyfall.

Din röst är viktig

Vi värdesätter invånarnas åsikter och insikter. Under sommaren 2023 gavs möjligheten att delta i samråd om Vattentjänstplanen, och hösten 2024 erbjöds ytterligare en chans att granska och kommentera planen. Återkopplingen vi då fick har varit med i arbetet med att utforma en plan som speglar våra gemensamma behov och mål.

Den 26 februari 2024 antog Kommunfullmäktige officiellt Vattentjänstplanen (2024-02-26 § 20).

Klicka här för att läsa Vattentjänstplanen för Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret