Gata, park och natur

Vi har omkring 4 500 kommunala parkeringsplatser, 8 672 belysningsstolpar och 100 027 meter cykelväg i vår kommun. Vi arbetar tillsammans med invånare och företagare i Simrishamns kommun för att utveckla våra offentliga platser.

Tvådelad bild. Till vänster en bild av den gatstensbeklädda Storgatan i Simrishamn. I förgrunden syns blommande påskliljor bakom dem ytterligare blomplantering, kala träd och stadshuset i Simrishamn. Den högra bilden visar en strandkant med två träd, stenar och en klar horisont.

Här på undersidorna kan du läsa om det som rör våra gator, parker och natur i Simrishamns kommun. Vill du rapportera problem i utemiljön? Klicka här för att använda vår felanmälningstjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi skapar kommunen tillsammans - och du har möjlighet att påverka

Skicka in förslag på utveckling av våra utemiljöer. Bor du i vår kommun och har förslag på utveckling av våra utemiljöer? Då kan du klicka här för att läsa mer om och skicka in ditt förslag via Simrishamnsförslaget.

Utveckling av våra byar. Bor du i en av våra byar och vill vara med och påverka? Engagera dig i din bys aktiva förening eller byalag eller klicka här för att kontakta vår Landsbygdssamordare. Från och med 2023 har vi återkommande utvecklingsmöten med kust- och inlandsbyarna.

Trygghetsvandringar i kommunen. En ytterligare möjlighet till att påverka är under våra trygghetsvandringar. Klicka här för att läsa mer om Trygghetsvandringarna i Simrishamns kommun.

Hitta rätt via vår digitala kommunkarta

Är du ny i kommunen och vill hitta parkeringplatser, offentliga toaletter, eldplatser, vandringsleder, lekplatser, utegymn eller återvinningscentraler med mera? Klicka här för att komma till kommunkartan där du hittar allt det och mycket annat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår satsning för miljön

  • Våtmarksabete: Under 1800-talet dikades vår mark ut för att skapa mer plats för odling. Men vi behöver vattendragen för den biologiska mångfalden. Under 2022 återskapade vi 100 000 kvadratmeter våtmarker med vattendrag i kommunen. I år skapas och återskapas lika många. Klicka här för att läsa mer om vårt arbete för att återskapa våtmarkerna i Simrishamns kommun.
  • Ängs- och gräsytor: På 1 kvadratmeter äng kan det leva upp till 40 olika växtarter. För att ytterligare främja den biologiska mångfalden i kommunen har vi skapat 79 ängsytor (290 000 kvadratmeter) sedan 2019. Klicka här för att läsa mer om våra olika typer av gräsytor.
  • Effektivare gatubelysning: Som ett led i energieffektiviseringen byter vi ut den äldre gatubelysningen i kommunen till nyare stolpar med LED-armatur. Gällande detta arbete ligger vi i framkant i Sverige. Klicka här för att läsa mer om gatubelysningen i Simrishamns kommun.
  • Uppsamling av dagvatten: Hur anpassar vi oss för olika former av klimatförängringar? Just nu ser vi över möjligheten att skapa fler fördröjningsmagasin för att kunna fånga upp dagvatten vid skyfall samt behovsstyrda insatser som kan komma att uppstå.