Kartor

Det finns olika tillfällen som fastighetsägare har behov av en karta. Ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet? Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor.

Hos oss kan du beställa din karta

Maila din beställning till kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

Nedan kan du läsa mer om kartorna du kan beställa från oss.

Det här digitala kartunderlaget används framför allt som projekteringsunderlag vid olika typer av byggnationer. Kartan kan innehålla detaljer som fastigheter, marknivåer och vegetation.

Formatet som kartorna levereras i

Dwg/dxf.

Kartornas referenssystem

SWEREF 99 13 30.
Höjd: RH 2000.

Kostnaden för beställning av en baskarta

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxa som du hittar här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Hur du beställer en baskarta

Klicka här för att beställa en karta via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller ring alternativt maila Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se för att göra en beställning.

Om du skickar din beställning via mail, behöver du ange:

 1. Typen av karta som du vill beställa.
 2. Din fastighetsbeteckning.

Kartunderlag till situationsplan används i samband med ansökan av bygglov i de fall då nybyggnadskarta inte krävs. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

Vilket format levereras kartorna i?

Pdf och jpg.

Vad har kartorna för referenssystem?

SWEREF 99 13 30.
Höjd: RH 2000.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

Här kan du beställa en karta

Klicka här för att beställa en karta via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller ring alternativt maila Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se för att göra en beställning.

Om du skickar din beställning via mail, behöver du ange:

 1. Typen av karta som du vill beställa.
 2. Din fastighetsbeteckning.
 3. Ange om du vill ha den fysiskt eller digitalt.

Nybyggnadskartan utgör en del av underlaget för bygglovsprövningen och kan krävas vid nybyggnad inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

Du informeras om du behöver en nybyggnadskarta i samband med att du söker bygglov. Kartan ska spegla verkliga förhållanden och visar fastigheten tillsammans med planbestämmelser, marknivåer och eventuellt anslutningspunkt till VA.

Här kan du läsa mer om när en nybyggnadskarta behövs i en bygglovsprocess.

Vilket format levereras kartorna i?

Pdf och dwg.

Vad har kartorna för referenssystem?

SWEREF 99 13 30.
Höjd: RH 2000.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxa som du hittar här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Här kan du beställa en karta

Klicka här för att beställa en karta via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller ring alternativt maila Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se för att göra en beställning.

Om du skickar din beställning via mail, behöver du ange:

 1. Typen av karta som du vill beställa.
 2. Din fastighetsbeteckning.
 3. Ange om du vill ha den fysiskt eller digitalt.

Vi kan hjälpa dig att ta fram specialkartor där du kan kombinera olika data.

Vilket formatkan kartorna levereras i?

Pdf, gif, jpg, tif eller på papper.

Vad har kartorna för referenssystem?

SWEREF 99 13 30.
Höjd: RH 2000.

Vad kostar det?

Debitering sker enligt gällande kart-, mät- och GIS-taxa som du hittar här.

Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Här kan du beställa en karta

Klicka här för att beställa en karta via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller ring alternativt maila Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se för att göra en beställning.

Om du skickar din beställning via mail, behöver du ange:

 1. Typen av karta som du vill beställa.
 2. Din fastighetsbeteckning.
 3. Ange om du vill ha den fysiskt eller digitalt.

På vår webbkarta kan du bland annat få information om kommunens skolor, kollektivtrafik och fastighetsgränser. Här kan du även söka på adresser. Klicka på symbolen med en linjal för att mäta längder och ytor på olika platser.

Klicka här för att komma till vår kommunkarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret