Synpunkter och klagomål på förskola och skola

Synpunkter på förskolan eller skolan är värdefulla för verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål ska du i första hand kontakta ansvariga eller berörd personal på skolan eller förskolan. I andra hand kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Stående blyertspennor i olika färger.

Kommunens egna förskolor och skolor

Ett klagomål eller en synpunkt ska i första hand hanteras där det har uppstått, det vill säga nära barnet eller eleven, till exempel i barngruppen eller i klassen. Ta kontakt med barnets eller elevens närmsta personal, till exempel en förskollärare, barnskötare, lärare eller mentor.

Är du inte nöjd efter att ha pratat med barnets eller elevens närmsta personal, kontaktar du förskolans eller skolans rektor.

Är du inte nöjd efter att ha pratat med förskolans eller skolans rektor, kontaktar du skolchefen på barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör kommunens förskolor och skolor.

Anmälan till skolchefen skickas in via brev eller via e-post:

Simrishamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
272 80 Simrishamn

kontakt@simrishamn.se

Du kan också ringa 0414-81 90 00 så hjälper vi dig att komma rätt.

Anmälan och utredning

Anmälan registreras och utredning påbörjas. Vi har rutiner för att utreda och dokumentera omständigheterna, liksom att kommunicera dessa med anmälaren.

När utredningen är klar meddelas den klagande om eventuella åtgärder eller beslut. Barn- och utbildningsnämnden informeras årligen om vår klagomålshantering.

Enskild huvudmans förskola och skola i Simrishamns kommun

Om du inte är nöjd med den fristående grundskolan ditt barn går i, vänder du dig till skolan direkt. Varje fristående grundskola ansvarar för sin egen klagomålshantering.

Om du inte är nöjd med den fristående förskolan ditt barn går, vänder du dig i första hand till barnets närmsta personal, i andra hand till förskolans rektor och i tredje hand till barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsynsansvar över fristående förskolor. Anmälan registreras och utredning påbörjas.

Förskola och skola i annan kommun

Om du inte är nöjd med den förskola eller skolan ditt barn går i, vänder du dig till skolan direkt. Varje kommun ansvarar för sin egen klagomålshantering.

Om du inte är nöjd med barn- och utbildningsförvaltningens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till olika statliga myndigheter som arbetar med förskole- och skolfrågor.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, till exempel kräkningar och brist på stöd i undervisningen.

Barn- och elevombudet (BEO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Elever som upplever kränkningar och inte får hjälp kan göra en anmälan till BEO.

Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärendet som får överklagas, till exempel beslut gälllande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Till DO anmäler du diskriminering på grund av exempelvis kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I skolan är det oftast rektorn som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur dina synpunkter på arbetsmiljön har hanterats kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret