18 mars 2024

Kommunfullmäktige 25 mars inställt.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars är inställt på grund av för få ärenden att behandla.

Flygbild över Simrishamn tagen utifrån havet. Närmast i bild syns stadens hamn och småbåtshamn, gränsande till det blå vattnet. Bortanför det syns stadens bebyggelse med olikfärgade hus och röda tegeltak.

Nästa kommunfullmäkigesammanträde äger rum den 29 april med start kl. 16.

Vänligen notera att kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj startar kl. 18. Anledningen är att det pågår förtidsröstning i Skeppet fram till kl. 17 den aktuella dagen och för att hinna ställa i ordning lokalen till ett fullmäktigesammanträde behövde starttiden för fullmäktigemötet ändras.