18 april 2024

Begränsat oljespill intill Brantevik – område avspärras för sanering

Ett oljeutsläpp från en 30-litershink har inträffat i ett naturområde intill Brantevik, vilket har resulterat i att oljan förorenat platsen. För att hantera situationen kommer området att spärras av och medborgare uppmanas att undvika att beträda avspärrningen under och efter saneringsarbetet.

Bilden visar en gul 30-litershink som är orsaken till oljeutsläppet i Brantevik. Hinken står på stenhällar och gräs syns i nederkant.

Under veckan kommer vi påbörja saneringsarbetet för att hantera oljeutsläppet i Brantevik. Utsläppet är begränsat till en liten och specifik plats, men för att säkerställa säkerheten för invånare och miljön kommer området att vara avspärrat för att undvika sekundär spridning.

Källan till spillet är omhändertaget och bortforslat.