18 april 2024

Besökarna var många i Simrishamns kommun på Österlen när 2023 nu summerats

När SCB:s statistik nu presenterats, visar den att en av landets mest attraktiva platser att turista på står sig gott även efter pandemins rekordår.

Blå himmel över Simrishamns hamn med segelbåtar och båtar förtöjda vid bryggorna. Livboj och stege i förgrunden.

Inget rekordår, men samma höga nivå som före pandemin – så ser summeringen ut av turiståret 2023 nu när SCB, Statistiska centralbyrån, släppt statistiken för det gångna året. Siffrorna presenteras i april varje år och handlar om ”kommersiella gästnätter”, vilket innebär inkvarteringsstatistik för boendeanläggningar inom hotell, b&b, vandrarhem, camping och stugby, med fler än nio bäddar eller fem rum.

De senaste tre åren har varit rekordår i Simrishamns kommun på Österlen vad gäller antalet övernattande gäster, medan år 2023 är nivåerna desamma som före pandemin, alltså år 2019. Antalet utländska besökare har dock ökat något och står nu för 15 % av alla besökare i kommunen, vilket innebär nästan 42 000 gästnätter.

- Det kan vara en effekt av vår långsiktiga bearbetning av den tyska, danska och nederländska marknaden tillsammans med Visit Skåne, säger Sofie Bredahl, tillväxtchef på Simrishamns kommun. Våra utländska gäster kommer gärna under andra delar av året än de svenska gästerna, vilket också hjälper till att skapa mer balanserade besöksflöden. En annan faktor är naturligtvis den för utländska besökare gynnsamma valutakursen. De utländska besökarna har kompenserat för gruppen inhemska gäster, en grupp som minskat med 7,6 %.

Antalet gästnätter totalt sett minskade med 3,1 %. Det totala antalet gästnätter i fjol i kommunen uppgick till 269 942.

- Vi märker fortsatt en stor efterfrågan på cykel och vandring på vår destination, men också ett stort intresse för mat och dryck, säger Sofie Bredahl. Traditionella besöksmål och aktiviteter fortsätter locka besökare och vi kommer med all säkerhet att attrahera ännu fler besökare från både Sverige och utlandet framöver.

Besöksnäringen är viktig för Simrishamns kommun och bidrar till det lokala samhället i form av bland annat ökad sysselsättning, men ger även invånarna viktiga mötesplatser, upplevelser och evenemang.

- Gästnattsstatistiken ger en bra trendbild av verkligheten, men är inte komplett. Fricamping, övernattningar i fritidshus, besök hos släkt och vänner eller privat hyrda boenden finns det ingen statistik för – men de är viktiga delar av turismen, precis som dagsbesöken, avslutar Sofie Bredahl.