25 april 2024

Vinnarna av 2024 års Arkitekturpris, Byggnadsvårdspris och Hållbarhetspris

Under Arkitekturdagen den 24 april delades Simrishamns kommuns priser i arkitektur, byggnadsvård och hållbarhet ut. Arkitekturpriset tilldelades Grams gård i Simris, Byggnadsvårdspriset till Albo härads hembygdsförening och Hållbarhetspriset till Dennis Hällje och Ola Truedsson för deras arbete med Oderbäcken i Baskemölla.

Vinnararna av 2024 års Byggnadsvårdspris, Arkitekturpris och Hållbarhetspris håller prisplaketter, diplom och blommor framför ett blått hav och en blå himmel. Från vänster visas: Gunilla Arvidsson (ordförande Albo härads hambygdsförening), Göran Nilsson (vice ordförande Albo härads hembygdsförening och byggnadsansvarig), Dennis Hällje och Ola Truedsson.

På bilden syns årets pristagare. Från vänster: Gunilla Arvidsson (ordförande Albo härads hembygdsförening), Göran Nilsson (vice ordförande Albo härads hembygdsförening och byggnadsansvarig), mottagare av Byggnadsvårdspriset 2024, Andrew Nettleton, mottagare av Arkitekturpriset 2024 samt Dennis Hällje och Ola Truedsson, mottagare av Hållbarhetspriset 2024. Nedan kan du läsa motiveringarna till årets priser.

Vit trelängad skånegård med svart plåttak samt med större, modernare samt mindre traditionella fönsterpartier.

Fotograf: Andy Liffner

Vinnare av Arkitekturpriset 2024

Grams Gård, Byadammsvägen 33, Simris 18:4

Byggherrar: Juliett Hjärre och John Andrew Nettleton
Arkitekt: Ia Hjärre och John Andrew Nettleton
Fastighetsägare: Hjärre och Hjärre AB

Motivering
Grams gård är en gammal gård som ligger i utkanten av Simris med utsikt över landskapet och Östersjön. Arkitekturen och formspråket förenar gårdens traditionella historia som en skånelänga med moderna behov och funktioner, vilket bevarar dess kulturmiljö samtidigt som den anpassas till dagens krav. Grams gård har fått nytt liv genom vacker gestaltning och harmonierande kulör- och materialval.

Till vänster: Svart mölla med stengrund står på en grön gräsmatta mot en blå himmel. Till höger: Äldre skånegård med vasstak i naturskön omgivning med ängar och träd.

Vinnare av Byggnadsvårdspriset 2024

Södra Mellby mölla, Sankt Olofs mölla,
Krubbemölla och Brydestuan i Åkarp

Fastighetsägare och förvaltare: Albo härads hembygdsförening

Motivering
Albo härads hembygdsförening äger och förvaltar flera byggnader som utgör en del av vårt gemensamma kulturarv. I Simrishamns kommun ansvarar de för Södra Mellby mölla, Sankt Olofs mölla, Krubbemölla och Brydestuan i Åkarp. Med stor varsamhet, engagemang och kunskap underhåller och renoverar föreningen byggnaderna med traditionella metoder och material. Genom olika arrangemang erbjuds besökare därtill att uppleva dessa kulturmiljöer, som på olika sätt levandegörs av föreningen. Albo härads hembygdsförening arbetar även aktivt med att sprida kunskap om byggnadsvård.


Två män arbetar i Oderbäcken i Baskemölla med att ta bort stenar från bäcken. I förgrunden syns grönska och i bakgrunden havet som bäcken rinner ut i.

Vinnare av Hållbarhetspriset 2024

Dennis Hällje och Ola Truedsson.

Motivering

Dennis Hällje och Ola Truedsson tilldelas Simrishamns kommuns hållbarhetspris 2024 för deras idoga, viktiga och outtröttliga arbete med Oderbäcken i Baskemölla.

Dennis och Ola leder ideellt arbetet med att hålla Oderbäcken öppen för vandring av laxöring. De röjer, iordningsställer lekbottnar, bygger laxtrappor och ser till att bäcken innehåller såväl grundare som djupare vatten samt sten och stockar för gömmen.

Levande vattendrag är ett viktigt inslag i naturmiljön. Särskilt viktigt är det att dessa sköts så att vandrande fisk och andra vattenorganismer kan fortleva och tillhandahålla de ekosystemtjänster som vi i vår tur är beroende av. Biologisk mångfald stärks och de genetiskt unika stammarna bevaras. En god vattenkvalitet i åar och bäckar borgar i sin tur för möjligheter till ett friskare hav och indirekta utkomster för kustbefolkningen.

Dennis och Olas visar med sitt arbete hur mycket man med engagemang kan lyckas åstadkomma för att stötta den biologiska mångfalden med väldigt små medel. Tack vare deras arbete hålls livet levande i Oderbäcken med väl fungerande ekosystem. De utgör därmed ett föredöme och en inspiration för andra.

Vilka blir pristagarna 2025?

Vet du någon som du anser borde tilldelas Simrishamns kommuns Arkitekturpris, Byggnadsvårdspris eller Hållbarhetspris 2025?

Skicka in din nominering med motivering redan nu till kontakt@simrishamn.se.