8 maj 2024

Byggnadsvårda eller köpa nya fönster?

Renovera eller köpa nytt, vad är egentligen bäst? Och vad är smartast ur ett miljö- och klimathänseende? Vi hjälper dig med fakta så att du kan ta ställning till hur du ska bevara just ditt hus på bästa sätt.

Ett gammalt spröjsat fönster står lutat mot Österlens museums gröna träsket en solig vårdag.

Byggnadsvårdspriset i vår kommun gick 2024 till Albo härads hembygdsförening för att den med stor varsamhet, engagemang och kunskap underhåller och renoverar sina byggnader med traditionella metoder och material. Vill du vet mer om hur du ska tänka kring byggnadsvård och fönster har du nu chansen!

Välkommen till Österlens museum på fönsterrenoveringens dag den 30 maj för rådgivning om fönsterrenovering och energiförbrukning. Energirådgivare Benny Andersson och kommunantikvarie Paulina de Vries är på plats mellan kl 12 och 16 för att svara på dina frågor. Ta gärna med bilder på dina fönster.

Vill du läsa mer om byggnadsvårdspriset 2024 kan du göra det här.

Här hittar du mer allmän information om byggnadsvård och kulturmiljöer i vår kommun.